Használati feltételek

A honlap látogatóinak korlátozás vagy fenntartás nélkül el kell fogadniuk a honlapra vonatkozó alábbi általános használati feltételeket.

A HONLAP HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Harmadik személy honlapjára vonatkozó jognyilatkozat

a. A honlap lapjai más, harmadik személy által üzemeltetett honlapokhoz vezető linkeket (azaz hyperlinkeket) tartalmaznak. Ezeknek a honlapoknak a tartalmát a MorroHun Team nem ismeri. A MorroHun Team mindössze megkönnyíti ezeknek a honlapoknak az elérését, tartalmukért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A harmadik személy által üzemeltetett honlapokra vezető linkek célja a honlapok megtalálásának a megkönnyítése, az ott található oldalakon szereplő állítások nem tőlünk származnak. A honlapunkon található linkeken keresztül elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett oldalakon közölt tartalmaktól egyértelműen elhatárolódunk. Különösen nem vállalunk felelősséget az ezeken az oldalakon előforduló esetleges törvénysértésekért vagy harmadik személy jogainak megsértéséért.

b. A MorroHun Team honlapjáról hiperlinken keresztül elérhető honlapokért kizárólag az adott honlap tulajdonosa felel.

c. A MorroHun Team nem vállal felelősséget a hiperlinken keresztül elérhető oldalakon előforduló jogsértésekért, beleértve a szerzői jog, védjegyhez fűződő jog, egyéb szellemi tulajdonhoz vagy személyhez fűződő jog sérelmét.

2. Általános jognyilatkozat

A MorroHun Team honlaphasználattal összefüggő kártérítési felelőssége – a kár jogi értelemben vett okától, többek között a károkozástól függetlenül – csak a szándékosan vagy súlyos hanyagság által okozott károkra korlátozódik. A MorroHun Team szerződéses kötelessége súlyos megszegése következtében nyújtandó kötelező kártérítési felelőssége esetén a kártérítési igényben foglalt teljes összeg az előre látható károkra korlátozódik. A felelősség fentiek szerinti korlátozása ugyancsak nem vonatkozik az emberi élet veszélyeztetésére, testi sérülés okozására vagy az emberi egészség károsítására.

A MorroHun Team mindent megtesz annak érdekében, hogy a MorroHun Team honlapjai vírusmentesek legyenek, a teljes vírusmentesség azonban nem garantálható. Ezért ajánljuk, hogy dokumentumok vagy adatok letöltése előtt mindenki gondoskodjon a megfelelő vírusvédelemről (pl. vírusírtó használatával).

A MorroHun Team nem kezeskedik azért, hogy a MorroHun Team honlapján kínált szolgáltatások hiányosságoktól vagy hibáktól mentesek, illetve mindig elérhetők lennének.

3. Felhasználók

A MorroHun Team bármikor egyoldalúan, indoklás nélkül megszüntetheti egy felhasználó hozzáférését és törölheti adatait a rendszerből. Ebből adódó károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A fórumon és a hírek oldalon egyetlen felhasználó sem tehet közzé olyan tartalmat, ami sérti mások vallási, politikai, erkölcsi nézeteit. A MorroHun Team fenntartja a jogot, hogy bármilyen tartalmú hozzászólást töröljön a fórumból vagy a hírek hozzászólai közül.

A MorroHun Team fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik regisztrált felhasználót illetve hozzászólásait előzetes értesítés nélkül törölje a rendszerből, ha úgy ítéli meg, hogy aktivitása negatív befolyással bír a zajló közösségi életre.

A MorroHun Team nem vállal felelősséget azon tartalmakért, amelyeket más felhasználók helyeztek el az oldalon, amellett, hogy a tartalmakat moderálja.

A MorroHun Team nem vállal felelősséget a felhasználó lelki folyamataiért, az oldal használatával összefüggésbe hozható negatív önértékelési érzéseiért.