CsK:A Mágusok Céhének eredete

Innen: Elder Scrolls Lapok

A lap korábbi változatát látod, amilyen Brenda (vitalap | szerkesztései) 2011. október 29., 18:48-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „{{CsKKönyv|674|Szervezetek, céhek, nagyházak}}”)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
A Mágusok Céhének eredete
Részletes ismertető a Mágusok Céhének alapításáról, működésének kezdeti éveiről és hierarchikus felépítéséről.

Salarth főmágus tollából

Az az ötlet, hogy mágusokat, boszorkánymestereket és válogatott misztikusokat gyűjtsenek egybe annak érdekében, hogy erőforrásaikat és tehetségüket a kutatás és a közjó szolgálatában egyesíthessék, meglehetősen forradalmi elképzelés volt a Másodkor első éveiben. Az egyetlen szervezet, mely abban az időben céljában és felépítésében hasonlított ahhoz, amit ma Mágusok Céhének hívunk, az Artaeum szigetén működő Psijic Rend volt. Akkoriban a mágia olyasvalami volt, amit az egyes személyek önállóan, vagy legfeljebb kicsiny bensőséges gyülekezetekben műveltek. A mágusok, ha nem is voltak éppen remeték, de többnyire elég visszavonult életet éltek.

A Psijic Rend a Nyár-sziget uralkodóinak tanácsadó testületeként működött. Tagjait egy összetett, a külhoniak számára érthetetlen rituális módszer szerint választotta. Szándékaik és célkitűzéseik szintúgy ismeretlenek voltak a kívülállók számára, rosszakaróik pedig azt terjesztették, hogy a rend varázserejét a legfőbb gonoszság táplálja. Valójában a régi rend vallása egyfajta őstisztelő kultuszként írható le, mely egyre inkább divatjamúlt irányzattá vált a Másodkor idején.

Amikor Vanus Galerion, egy Artaeum-beli Psijic, a híres Iachesis tanítványa, elkezdte maga köré gyűjteni a varázshasználókat Nyár-sziget minden tájáról, az egész nép gyűlöletét magára vonta. Először is, mert Óerőd forgalmas városközpontja mellett tevékenykedett, és az akkori (nem teljesen megalapozatlan) vélekedés szerint a mágikus kísérleteket csakis lakatlan területeken lett volna szabad lefolytatni. De még inkább botrányos volt, hogy Galerion azt indítványozta, készítsenek mágikus tárgyakat, italokat, sőt még varázstekercseket is, melyeket bármely közember megvásárolhat, aki meg tudja fizetni. A mágia nem volt már többé az arisztokrácia vagy az értelmiség kiváltsága.

Galeriont Iachesis és Óerőd királya, XII. Rilis elé állították, hogy fejtse ki az általa alapított szövetség célkitűzéseit. Kétségtelenül nagy veszteség, hogy Galerion Rilishez intézett beszéde nem maradt fenn az utókor számára, habár ez a tény módot ad a történészeknek, hogy különféle elméletekkel szórakoztassák egymást, vajon miféle rábeszélés és hazugságok árán sikerült Galerionnak elérnie, hogy megalapíthassa világméretű szervezetét. Az uralkodó mindenesetre jóváhagyta az alapító okiratot.

A céh megalapításával szinte egy időben felmerült a biztonság kérdése. Artaeum szigetének nem volt szüksége fegyveres erőre a megszállók ellen: amikor a Psijic Rend jobbnak látta valakit távol tartani a szigettől, akkor a szigetet, minden lakójával együtt, egész egyszerűen testetlenné varázsolta. A Mágusok Céhének ezzel szemben őröket kellett bérelnie. Galerionnak hamarosan rá kellett döbbennie arra, amit a tamrieli nemesség már évezredek óta tudott: kizárólag pénzért nem lehet hűséget vásárolni. A következő évben megalakult a Lámpák Rendje elnevezésű lovagrend.

Amint a tölgy kél a makkból, úgy terebélyesedett és hozott új ágakat a Mágusok Céhe Nyár-sziget egész területén, majd fokozatosan Tamriel kontinensén is. Számos oklevél maradt fenn a babonás és különösen félős uralkodóktól, akik megtiltották a Mágusok Céhének működését birodalmuk területén. De aztán örökösük, vagy annak az örököse végül felismerte, milyen bölcs dolog szabad kezet adni a céh számára. A Mágusok Céhe jelentős erővé vált Tamrielben, és veszélyes ellenséggé válhatott, ahol nem fogadták be szövetségesként. Nagyon ritkán esett meg, hogy a Mágusok Céhe ténylegesen beavatkozott a helyi politikai harcokba. Ilyenkor a céh beavatkozása jelentette a végső döntést a konfliktus megoldásában.

A Mágusok Céhe mint intézmény egészen Vanus Galerion óta hat Főmágus legfelsőbb tanácsának fennhatósága alatt működik. Minden céhház élén egy céhmester áll, akit két tanácsadó támogat, az inokonábulummester és a fegyvermester. Az inokonábulummester felügyelete alatt újabb két mágusból, az akadémiamesterből és a váteszmesterből álló testület működik. A fegyvermester irányítása alatt szintén egy kéttagú testület áll, ennek tagjai az újoncmester és a palatínusmester, aki a Lámpák Rendje helyi szervezetének vezetője.

Nem kell a Mágusok Céhe tagjának lenni ahhoz, hogy észrevegyük, mindez a gondosan kimunkált hierarchia a legtöbb esetben nem több, mint egy torzszülemény. Ahogyan maga Vanus Galerion jegyezte meg keserűen, amikor elhagyta Tamrielt: "A céh politikai belharcok zavaros mocsarává silányult".


Brenda