Sötét Testvériség

Innen: Elder Scrolls Lapok

Egy tipikus Sötét Testvériség tag
Egy Fekete Kéz tag
Egy Sötét Testvériség bérgyilkos

A Sötét Testvériség árnyékban bujkáló, rejtélyes bérgyilkosok céhe. A Testvériség Tamriel-szerte megtalálható, és bár tevékenységük egyértelműen illegális, mégis tolerálják jelenlétüket (inkább a fenyegetés mintsem a tekintély miatt). Akárhányszor egy magánszemély vagy egy jogi hatalom érdeklődni kezd az ügyeik iránt, a Sötét Testvériség az alábbi eszközök használatához folyamodik: vesztegetés, zsarolás, kényszerítés vagy akár gyilkolás, csakhogy tevékenységüket titokban tartsák. Egykor kapcsolódtak a Morag Tonghoz, de a Második Korban történt különválásuk óta ez a két csoportosulás egymás riválisává vált. A Testvériség Sithis imádása miatt is ismert.

Történet[szerkesztés]

A testvériség és a Morag Tong eredete szorosan kapcsolódik egymáshoz, de Második Kor 324-ben, nem sokkal Versidue-Shaie kisisten Morag Tong általi meggyilkolása után a Sötét Testvériség önálló szervezetté vált. A szakértők körében a Morag Tong-beli nézeteltérések pontos oka a mai napig vitatott. Az egyik teória szerint Versidue-Shaie kisisten meggyilkolása (és a Morag Tong törvényen kívül helyezése) után a Morag Tong Morrowind legfőbb hatalmához fordult, hogy bebiztosítsa fennmaradását. Abban az időben Morrowind legfőbb hatalma a három istenkirály volt: Almalexia, Sotha Sil és Vivec. Mephalát, akit a Morag Tong védőisteneként tisztelt, a Dunmerek Vivec előfutárának tartották. Ez az elmélet magában foglalja azt a feltételezést, hogy a Morag Tong a létezésért cserébe Mephala imádatát Vivec imádatára cserélte. A Sötét Testvériség nem tudta megbocsátani testvérei árulását Morrowindben, s egy napjainkig tartó háború alakult ki e két szervezet között. Ennek a teóriának azonban ellentmond a Morag Tong vivec-i főhadiszállásán található Mephala oltár.

Egy másik, talán jobban vitatott teória azt állítja, hogy a Második Korban a Tolvajok Céhének néhány tagja hatékonynak találta betörés közben megfojtani a ház tulajdonosát. A Tolvajok Céhének vezetősége ezt ellenezte és túlságosan veszélyesnek találta. A Morag Tong tagjai, nem megelégedve Savirien-Chorak kisisten meggyilkolásával Második Kor 431-ben, csatlakoztak ehhez a szervezethez és Sötét Testvériség néven váltak ismertté.

Bár a különválás pontos okai a mai napig nem ismertek, sokkal több információnk van a Sötét Testvériség megalakulásának pontos dátumáról. Második Kor 358-ban egy feljegyzést találtak az északi város, Jallenheim egyik elhagyatott házának padlója alatt. Mivel a feljegyzés egy háborút ábrázol két sötét szervezet között, a szakértők úgy gondolják, hogy ez a feljegyzés egy ritka bizonyítéka a Morag Tong, és az ő gyűlölt sarja, a Sötét Testvériség között dúló háborúnak. A feljegyzés ezen kívül az első feljegyzett bizonyítéka a Sötét Testvériség létezésének. 15 évvel később (Második Kor 412-ben) Hegathe Vérkirálynője, Arlimahera, egy rövid bejegyzést írt a naplójába, mely szerint családja már a nagyapja korában is igénybe vette a Sötét Testvériség szolgálatait. A Jallenheimben talált feljegyzés és a naplóbejegyzés alapján a Sötét Testvériség megalakulása Második Kor 358 és 360 közé tehető.

Mint már volt róla szó, Második Kor 431-ben részt vettek Savirien-Chorak és az örökösei meggyilkolásában, s ez által véget vetettek Akavir Tamriel fölötti uralmának. Századokkal később a Sötét Testvériség megmutatta, hogy milyen hatalmas szervezetté vált az idők során. Harmadik Kor 41-ben meggyilkolták Tiber Septim örökösét, I. Pelagiust, miközben Az Egyetlen Templomában imádkozott.

A Sötét Testvériség erős befolyással rendelkezett Iliac-öböl régióban, és mire sok került a Sárkánytörésre Nyugaton, majdnem mindegyik városban volt céhcsarnokuk.

Harmadik Kor 421-ben egy Sötét Testvériség tag, Greywyn Belnwyth, hadjáratot indított a Sötét Testvériség ellen. Megalapította a Crimson Scars szervezetet, mert meg volt róla győződve, hogy Sithis parancsára el kell távolítani az összes tagot a Sötét Testvériségből, aki nem vámpír. A kísérlete azonban kudarcot vallott, mert a Crimson Scars tagjai elárulták őt a Fekete Kéznek. A Fekete Kéz gyorsan megtorolta az árulást és meggyilkolta a Crimson Scars tagokat. Greywyn vagy az ő állítólagos szentélyének sorsa ismeretlen.

A Morag Tong felemelkedésének köszönhetően a Sötét Testvériség majdnem teljesen kiszorult Vvardenfell-ből. Harmadik Kor 427-ben a Testvériség megpróbálta megvetni a lábát a szigeten, de a Morag Tong ezt megakadályozta; a helyi Éjanyát, Severa Magiát a legtöbb vezetővel együtt kivégezték.

Még ugyanabban az évben Helseth király felbérelte a Testvériséget Nerevarine megölésére, mert attól félt, hogy veszélyeztetheti a hatalmát. Válaszul Nerevarine az Ó-Mournhold Udvarház Negyedében található szentélyükbe csalogatta a bérgyilkosokat, és megölte a vezetőjüket, Dandras Vulest. Helseth később megmagyarázta a helyzetet Nerevarine-nek. A Sötét Testvériség Barenziah életét is megpróbálta elvenni, de Nerevarine elfogta a bérgyilkosokat.

Harmadik Kor 433-ban a cyrodiil-i Sötét Testvériséget elárulta egy belső ember. A Szóló, Mathieu Bellamont, titokban a Testvériség elpusztítását tűzte ki céljául, mert meg akarta bosszulni az anyja halálát. Egy új tag gyorsan feljebb lépett a ranglétrán és a Fekete Kéz Elhallgattatójává vált; megtisztította Cheydinhal Szentélyét és az áruló által félrevezetve megölte a Fekete Kéz legtöbb tagját. A maradék Szóló Bellamont-tal és a jövevénnyel együtt a Szerencsés Öregasszony szobra alatt található kriptába mentek, hogy útmutatást kérjenek az Éjanyától. A kriptában Bellamont felfedte magát és a négy Szólóból kettőt sikerült megölnie, de mielőtt bántani tudta volna az Éjanya szellemét, megállította őt a jövevény. Az Éjanya a jövevényt Hallgatóvá nevezte ki, és az életben maradt Szólóra, Arquen-re bízta a romokban lévő Testvériség adminisztrációs ügyeinek intézését. Testvériség a történtek után gyorsan talpra állt, de a Fekete Kéz felének elvesztése és Cheydinhal Szentélyének megtisztítása után a cyrodiil-i ág a Harmadik Kor végéig lehanyatlott.

Szervezet[szerkesztés]

A Morag Tong tagjaival ellentétben, akik a daedra herceg Mephalát tisztelik, a Testvériség Sithist imádja. Ezen kívül a gyilkosságokat nem vallási vagy becsületbeli ügyek miatt követik el, hanem az üzleti lehetőségeket tartják szem előtt. Ezek a különbségek ellenségeskedéshez vezettek a két szervezet között.

A Sötét Testvériség vezetője Tamrielben az Éjanya, de a vele kapcsolatos tényeket szinte lehetetlen megállapítani. Néhányan azt állítják, hogy a jelenlegi Éjanya a legelső Éjanya szelleme, s egyben Sithis felesége. Mások azt mondják, hogy a titulust inkább tiszteletből kapja az aktuális vezető. Egyesek viszont őt nem másnak, mint magának Mephalának tartják.

Az Éjanya után A Fekete Kéz (egy Hallgató és négy Szóló) következik a rangsorban. Az Éjanya utasításait a Hallgató közvetíti a Szólók felé, akik megbíznak egy tagot a gyilkosság kivitelezésével. Ahhoz, hogy szerződést köthess a Sötét Testvériséggel, meg kell idézned és kapcsolatba kell lépned az Éjanyával. A rituálé az alábbi módon történik: gyertyák körében, egy Fekete csucsor szirmaival átdörzsölt tőrrel, ki kell vágnod bizonyos testrészeket (beleértve szívet, koponyát, csontokat és húst), s eközben az alábbi fohászt kell suttognod: "Édes Anya, Édes Anya, küldd el hozzám gyermeked; a hitványok bűneit csak a vér és a félelem moshatja le!"

A Sötét Testvériség egyik sajátos ágát képezik az Árnypikkelyek. Az argóniaiak hazájában Feketemocsárban, születésükkor elviszik és átadják a Sötét Testvériségnek mindazokat, akik az Árnyék jegye alatt születtek. Ez után megtanítják az Árnypikkely ivadékokat a gyilkosság és a lopakodás művészetére, és a hatalmas argóniai királyságot szolgálva élik az életüket. Amint egy Árnypikkely eléri a nagykorúságot, egyben a Sötét Testvériség családjának teljes jogú tagjává válik. Ha egy Árnypikkely elárulja a Testvériséget, a büntetése halál.