Oblivionban lévő varázslatok

Innen: Elder Scrolls Lapok

Ez a lap egy fordítási segédlet.

Ha szeretnéd bővíteni az Elder Scrolls Lapokat, olvasd el a hogyan segíts cikket.
A többi fordítási segédletet a fordítási segédletek kategória alatt találod meg.

Angol Magyar
Ancestor Guardian Resistances Ősi védelmezők ellenállásai
Absorb Attribute: Agility Tulajdonság-elszívás: mozgékonyság
Absorb Attribute: Endurance Tulajdonság-elszívás: állóképesség
Absorb Attribute: Intelligence Tulajdonság-elszívás: intelligencia
Absorb Attribute: Luck Tulajdonság-elszívás: szerencse
Absorb Attribute: Speed Tulajdonság-elszívás: gyorsaság
Absorb Attribute: Strength Tulajdonság-elszívás: erő
Absorb Attribute: Willpower Tulajdonság-elszívás: akaraterő
Absorb Fatigue Erőnlét-elszívás
Absorb Fatigue Erőnlételszívás
Absorb Health Egészségelszívás
Absorb Magicka Varázselszívás
Absorb Magicka Varázserő-elszívás
Absorb Skill: Acrobatics Képzettségelszívás: akrobatika
Absorb Skill: Alteration Képzettségelszívás: átváltoztatás
Absorb Skill: Athletics Képzettségelszívás: atlétika
Absorb Skill: Blade Képzettségelszívás: penge
Absorb Skill: Block Képzettségelszívás: blokkolás
Absorb Skill: Blunt Képzettségelszívás: zúzófegyver
Absorb Skill: Conjuration Képzettségelszívás: idézés
Absorb Skill: Destruction Képzettségelszívás: pusztítás
Absorb Skill: Hand to Hand Képzettségelszívás: ökölharc
Absorb Skill: Heavy Armor Képzettségelszívás: nehézfegyver
Absorb Skill: Illusion Képzettségelszívás: illúzió
Absorb Skill: Light Armor Képzettségelszívás: könnyű páncél
Absorb Skill: Marksman Képzettségelszívás: mesterlövészet
Absorb Skill: Mercantile Képzettségelszívás: kereskedés
Absorb Skill: Mysticism Képzettségelszívás: miszticizmus
Absorb Skill: Restoration Képzettségelszívás: helyreállítás
Absorb Skill: Security Képzettségelszívás: tolvajlás
Absorb Skill: Sneak Képzettségelszívás: settenkedés
Absorb spells Varázslatelszívás
Adrenaline Rush Adrenalinpumpa
Aegis Védőszárny
Allergic Paralyzation Allergikus bénítás
Alluring Gaze Csábító tekintet
Ancestor Guardian Ősök oltalmazója
Anchorite Spell Remete varázslata
Ancotar's Invisibility Ancotar láthatatlansága
Ancotar's Reverse Invisibility Ancotar fordított láthatatlansága
Apprentice Birthsign Tanítvány születési jegy
Arcane Well Misztikus kút
Arctic Blow Sarki szél
Arena Agronak's Ability Aréna - Agronak képessége
Arena Combatants Ability Arénában küzdők képessége
ArenaBasinRenewel ArenaBasinRenewel
Argonian Disease Resistance Argóniai betegséggel szembeni ellenállása
Argonian Poison Immunity Argóniai méreggel szembeni ellenállása
Argonian Water Breathing Argóniai kopoltyúja
Ascended Immortality Átalakult halhatatlanság
Astral Vapors Csillagpára
Ataxia Ügyetlen mozgás
Atronach Abilities Elementál képességek
Atronach Birthsign Elementál születési jegy
Atronach Fire Elementál tűzvarázslata
Atronach Fireball Elementál tűzgolyója
Atronach Frost Elementál fagyvarázslata
Atronach Frostbolt Elementál fagycsapása
Atronach Frostbolt Elementál jégcsapása
Atronach Lightning Elementál villámai
Atronach Storm Elementál viharvarázslata
Average Lock Átlagos zár
Ayleid Well Ayleid kút
Azura's Afflicted Brethren Curses Azura szomorú felebarátainak átkai
Bandit Wizard Birthsign Bandita varázsló születési jegy
Baronoff's Bloody Icicle Baronoff véres jégcsapja
Beast of Burden Teher réme
Beast Tongue Vadnyelv
Beggar's Nose Koldus orra
Beguiling Touch Csábító érintés
Berserk Berzerker
Black Hand Ability Fekete kéz képesség
Black Winter Fekete tél
Black-Heart Blight Fekete szívű sorvadás
Blade, Sneak, Security, Marksman, Acrobatics +2 Penge, settenkedés, tolvajlás, mesterlövészet, akrobatika +2
Blazing Spear Lángoló lándzsa
Blessed Touch Áldott érintés
Blessed Word Áldott szó
Blessing of Dibella Dibella áldásai
Blessings of Akatosh Akatosh áldásai
Blessings of Arkay Arkay áldásai
Blessings of Julianos Julianos áldásai
Blessings of Kynareth Kynareth áldásai
Blessings of Mara Mara áldásai
Blessings of Stendarr Stendarr áldásai
Blessings of Talos Talos áldásai
Blessings of the Nine A Kilencek áldásai
Blessings of Zenithar Zenithar áldásai
Blizzard Hóvihar
Blood lung Véres tüdő
Blood of the North Az északi vére
Bloodhunt Vérvadászat
Boethia's Chosen One's Blessings Boethia kiválasztottjának áldásai
Bone Break Fever Üvegcsont
Bound Boots Csizma idézése
Bound Bow Íj idézése
Bound Cuirass Mellvért idézése
Bound Dagger Tőr idézése
Bound Dagger Tőridézés
Bound Gauntlets Páncélkesztyű idézése
Bound Greaves Lábvédő idézése
Bound Helmet Sisak idézése
Bound Mace Buzogány idézése
Bound Shield Pajzs idézése
Bound Sword Kard idézése
Bound War Axe Harci bárd idézése
BrainRot Agyrohadás
Breath of Arkay Arkay lehelete
Breath of the Underking Az Alkirály lehelete
Breton Enhanced Magicka Breton fejlesztett varázsereje
Breton Magic Resistance Breton mágiaellenállása
Brown Rot Barnarohadás
Buoyancy Felhajtóerő
Burdening Touch Nehéz érintés
Burning Touch Égető érintés
Caitliff Resist Magic Aljas mágiaellenállás
Calming Touch Nyugtató érintés
Candlelight Gyertyafény
Captivate Bájolás
Chameleon Kaméleon
Chanthrax Blight Chanthrax sorvadás
Cheater's Nip Csaló csípése
Chills Dermedés
Churl Resist Magic Bugris mágiaellenállás
Clannfear Armor Sárkánygyík páncél
Cloak Palást
Cobra's Dance Kobra tánca
Cold Touch Hideg érintés
Collywobbles Hascsikarás
Command Creature Lény irányítása
Command Humanoid Ember irányítása
Commanding Touch Parancsoló érintés
Conjurer Birthsign Idéző születési jegy
Consume Health Egészségpusztító
Convalescence Felépülés
Corrode Armor Páncél kikezdése
Corrode Armor Páncél kikezdésse
Corrode Weapon Fegyver kikezdése
Corrode Weapon Fegyver kikezdésse
Counterspell Ellenvarázs
Cure Disease Betegség gyógyítása
Cure Paralysis Bénítás gyógyítása
Cure Poison Mérgezés gyógyítása
Curse of Weakness Gyengeség átka
Daedric Nature Daedrikus természet
Daedroth Shield Daedroth pajzs
Dagon Area Attack 1 Dagon területre ható támadása 1
Dagon Area Attack 2 Dagon területre ható támadása 2
Dagon Area Attack 3 Dagon területre ható támadása 3
Dagon Area Attack 4 Dagon területre ható támadása 4
Dagon Area Attack 5 Dagon területre ható támadása 5
Damage Attribute: Agility Tulajdonságsebzés: mozgékonyság
Damage Attribute: Endurance Tulajdonságsebzés: állóképesség
Damage Attribute: Intelligence Tulajdonságsebzés: intelligencia
Damage Attribute: Luck Tulajdonságsebzés: szerencse
Damage Attribute: Speed Tulajdonságsebzés: gyorsaság
Damage Attribute: Strength Tulajdonságsebzés: erő
Damage Attribute: Willpower Tulajdonságsebzés: akaraterő
Dampworm Csigalassúság
Dark Celedaen Die Sötét Celedaen halála
Dark Celedaen No Sneakie Sötét Celedaen settenkedés-megvonója
Dark Elf Fire Resistance Sötételf tűzellenállása
Daylight Napfény
Deathly Visage Halálos tekintet
Debilitate Legyengítés
Defend Oltalom
Detect Pulse Pulzusérzékelés
Devour Health Egészségfaló
Dibella's Kiss Dibella csókja
Dire Enervation Borzalmas elgyengítés
Dire Wound Remek megsebesítés
Disintegrate Armor Páncél szétzúzása
Disintegrate Weapon Fegyver szétzúzása
Dismiss Undead Előhalott elűzése
Dispel Varázsbontás
Dispel Other Közönséges varázsbontás másra
Dominate Creature Lény befolyásolása
Dominate Humanoid Ember befolyásolása
Dominating Touch Befolyásoló érintés
Dragon Dream Sárkányálom
Dragon Skin Sárkánybőr
Drain Attribute: Agility Tulajdonságcsapolás: mozgékonyság
Drain Attribute: Endurance Tulajdonságcsapolás: állóképesség
Drain Attribute: Intelligence Tulajdonságcsapolás: intelligencia
Drain Attribute: Luck Tulajdonságcsapolás: szerencse
Drain Attribute: Speed Tulajdonságcsapolás: gyorsaság
Drain Attribute: Willpower Tulajdonságcsapolás: akaraterő
Drain Skill: Alteration Képzettségcsapolás: átváltoztatás
Drain Skill: Blade Képzettségcsapolás: penge
Drain Skill: Conjuration Képzettségcsapolás: idézés
Drain Skill: Destruction Képzettségcsapolás: pusztítás
Drain Skill: Hand to Hand Képzettségcsapolás: ökölharc
Drain Skill: Heavy Armor Képzettségcsapolás: nehéz páncélzat
Drain Skill: Illusion Képzettségcsapolás: illúzió
Drain Skill: Light Armor Képzettségcsapolás: könnyű páncél
Drain Skill: Marksman Képzettségcsapolás: mesterlövészet
Drain Skill: Restoration Képzettségcsapolás: helyreállítás
Dread Zombie Abilities Rettegett zombi képességei
Dremora Powers Dremora erők
Droops Lankadás
Ease Burden Kényelmes teher
Easy Lock Könnyű zár
Electric Shell Villámburok
Electric Touch Villámló érintés
Electrocution Áramütés
Embrace of Shadows Árnyak ölelése
Encumbering Touch Megterhelő érintés
Enemies Explode Ellenség felrobbantása
Enthrall Elbűvölés
Enthralling Presence Lenyűgöző jelenlét
Entropic Bolt Entropic Bolt
Entropic Touch Entropic Touch
Essence Drain Eszenciális csapolás
Eye of Fear Félelem szeme
Eye of Night Éj szeme
Eyes of Eventide Est szemei
Eyes of Midnight Éjfél szemei
Faded Wraith's Curse Halvány kísértet átka
Favor of Akatosh Akatosh szívessége
Fearful Gaze Félelmetes tekintet
Feeble Limb Erőtlen végtag
Fiery Breath Tüzes lehelet
Fiery Touch Tüzes érintés
Finger of the Mountain Hegy ujja
Fingernail Moon Holdköröm
Fire Ball Tűzlabda
Fire Shield Tűzpajzs
Fire Storm Tűzvihar
Fist of Talos Talos ökle
Flame Shield Lángpajzs
Flame Tempest Lángfergeteg
Flame Touch Lángérintés
Flare Jelzőfény
Flash Bolt Felvillanás
Forgotten Fighting Elfeledett harc
Fortify Agility Mozgékonyság erősítése
Fortify Endurance Állóképesség erősítése
Fortify Fatigue Erőnlét erősítése
Fortify Health Egészség erősítése
Fortify Intelligence Intelligencia erősítése
Fortify Luck Szerencse erősítése
Fortify Magicka Varázserő erősítése
Fortify Personality Személyiség erősítése
Fortify Speed Gyorsaság erősítése
Fortify Strength Erő erősítése
Fortify Willpower Akaraterő erősítése
Freezing Heal Fagyasztó gyógyítás
Freezing Touch Fagyasztó érintés
Frenzy Düh
Frost Bolt Fagysugár
Frost Damage for Frost Fire Glade Fagy-tűz tisztás fagysebzése
Frost Shell Fagyburok
Frost Shield Fagypajzs
Frost Touch Fagyos érintés
Frost Weakness Fagyérzékenység
Gates of Aetherius Aetherius kapui
Ghostly powers Kísérteties erők
Ghostly Touch Kísérteties érintés
Ghostwalk Szellemjárás
Glacial Wall Gleccserfal
Gloom Wraith's Curse Sötét kísértet átka
Grasp of Terror Terror érintése
Gray Prince's Training Szürke herceg kiképzése
Greater Bound Armor Remek páncél idézése
Greater Convalescence Jobb felépülés
Greater Dispel Jó varázsbontás
Greater Dispel Other Jó varázsbontás másra
Greater Fortify Agility Mozgékonyság jobb erősítése
Greater Fortify Endurance Állóképesség jobb erősítése
Greater Fortify Fatigue Erőnlét jobb erősítése
Greater Fortify Health Egészség jobb erősítése
Greater Fortify Intelligence Intelligencia jobb erősítése
Greater Fortify Luck Szerencse jobb erősítése
Greater Fortify Magicka Varázserő jobb erősítése
Greater Fortify Personality Személyiség jobb erősítése
Greater Fortify Speed Gyorsaság jobb erősítése
Greater Fortify Strength Erő jobb erősítése
Greater Fortify Willpower Akaraterő jobb erősítése
Greater Life Detection Jó életérzékelés
Greater Magicka Drain Jó varázserő-csapolás
Greater Soul Trap Jó lélekcsapda
Greenspore Zöldspóra
Guard Őrző
Guard Heal 1 Őrző gyógyítás 1
Guard Heal 2 Őrző gyógyítás 2
Guard Heal 3 Őrző gyógyítás 3
Guard Heal 4 Őrző gyógyítás 4
Guard Shield 1 Őrző pajzs 1
Guard Shield 2 Őrző pajzs 2
Guard Shield 3 Őrző pajzs 3
Guard Shield 4 Őrző pajzs 4
Hackdirt Monster Ability Csákánymocska szörnyének képessége
Hail Storm Jégeső
Hailstone Jégkő
Harrow's Super Carry Ability Harrow mindent vivő képessége
Head Butt Fejbláz
Heal Greater Wounds Nagyobb sebek gyógyítása
Heal Legendary Wounds Halálos sebek gyógyítása
Heal Major Wounds Közönséges sebek gyógyítása
Heal Minor Wounds Kisebb sebek gyógyítása
Heal Superior Wounds Hatalmas sebek gyógyítása
Heart of Stendarr Stendarr szíve
Heat Blast Hőfuvallat
Heat Shell Hőburok
Helljoint Pokolgörcs
Hellride Pokollovas
Helvius Cecia Training Ability Helvius Cecia oktató képessége
Heroic Touch Hősies érintés
Heroism Hősiesség
High Elf Disease Resistance Nemes elf betegséggel szembeni ellenállása
High Elf Elemental Weakness Nemes elf elemi gyengesége
High Elf Enhanced Magicka Nemes elf fejlesztett varázsereje
High Elf Weakness to Fire Nemes elf tűzzel szembeni érzékenysége
High Elf Weakness to Frost Nemes elf faggyal szembeni érzékenysége
High Elf Weakness to Magic Nemes elf mágiával szembeni érzékenysége
High Elf Weakness to Shock Nemes elf villámmal szembeni érzékenysége
Hindering Touch Gátoló érintés
Hist Haze Kimerítés
Hunter's Sight Vadász tekintete
Hush Hallgatás
Ice Blast Jégfúvás
Ice Bolt Jégsugár
Ice Shield Jégburok
Ice Storm Jégvihar
Icy Blast Jeges fuvallat
Icy Touch Jeges érintés
Illuminate Megvilágítás
Immobilization Mozdíthatatlanság
Immobilize Lekötés
Immolated Feláldozott
Immolating Blast Lángrobbanás
Immolation Feláldozás
Immune to Water Damage Vízsebzéssel szembeni ellenállás
Immunity to Fire Tűzzel szembeni védettség
Immunity to Paralysis Paralízissel szembeni védettség
Imp Water Walk Kisördög vízenjárása
Inspiration Sugalmazás
Inspiring Touch Sugalmazó érintés
Invisibility Láthatatlanság
J'skar's Invisibility J'skar láthatatlansága
Jaws of Akatosh Akatosh állkapcsa
Jeanne Frasoric Practice Spell1 Jeanne Frasoric gyakorló varázslata 1
Jeanne Frasoric Practice Spell2 Jeanne Frasoric gyakorló varázslata 2
Jode's Blood Jode vére
Jone's Shadow Jone árnya
Jskar's Invisibility Jskar láthatatlansága
Kayleen's Grace Kayleen kegye
Kvatch Fireball Kvatch tűzgolyó
Kvatch Fortify Marksman Kvatch mesterlövészet erősítése
Kynareth's Way Kynareth útja
Kynmarcher Resist Magic Főtiszti mágiaellenállás
Kynreeve Resist Magic Tiszti mágiaellenállás
Kynval Resist Magic Harcos mágiaellenállás
Lady's Blessing Hölgy áldása
Lady's Grace Hölgy kegye
Lady's Warding Hölgy őre
Land Dreugh armor Szárazföldi dreugh páncélja
Leech Health Egészség pióca
Legendary Dispel Kiváló varázsbontás
Legendary Life Detection Kiváló életérzékelés
Legendary Magicka Drain Kiváló varázserő-csapolás
Legendary Soul Trap Kiváló lélekcsapda
Legendary Spell Absorption Kiváló varázslatelszívás
Legendary Spell Reflection Varázslat kiváló visszatükrözése
Light Self Önmegvilágítás
Lighten Load Jelentéktelen súly
Lightning Ball Villámlabda
Lightning Blast Villámfuvallat
Lightning Bolt Villámcsapás
Lightning Grasp Villámözön
Lightning Shield Villámpajzs
Lightning Storm Villámvihar
Lightning Surge Villámtenger
Lightning Wall Villámfal
Llevana's Paralyze Llevana bénítása
Lover's Bower Szerető lugasa
Lover's Kiss Szerető csókja
Mage Birthsign Mágus születési jegy
Magic Resistance Mágiaellenállás
Magicka Drain Közönséges varázserő-csapolás
Magicka Drain Varázserő-csapolás
Magicka Manifold Varázserő sokszorozás
Major Bound Armor Jó páncél idézése
Major Dispel Közönséges varázsbontás
Major Enervation Remek elgyengítés
Major Life Detection Közönséges életérzékelés
Major Respite Nagyobb pihenő
Major Wound Jó megsebesítés
Mankar Camoran Birthsign Mankar Camoran születési jegy
Mannimarco Abilities Mannimarco képességei
Mara's Gift Mara adománya
Mara's Mercy Mara kegyelme
Mara's Milk Mara teje
Marauder Mage Birthsign Marauder mágus születési jegye
MarkSkullTest MarKoponyaTesztje
Markynaz Resist Magic Hercegi mágiaellenállás
Master Marksman Paralysis Mesterlövész kiváló bénítása
Mead Allergy Mézsör allergia
Mesmerizing Grasp Igéző hatalomba kerítés
Mind Numb Elmezsibbasztás
Minor Bound Armor Közönséges páncél idézése
Minor Dispel Egyszerű varázsbontás
Minor Enervation Közönséges elgyengítés
Minor Frost Shield Kisebb fagypajzs
Minor Invisibility Kisebb láthatatlanság
Minor Latch Crack Kisebb zártörés
Minor Life Detection Egyszerű életérzékelés
Minor Magic Resistance Kisebb mágiaellenállás
Minor Respite Kisebb haladék
Minor Wound Közönséges megsebesítés
Monk Birthsign Pap születési jegy
Mooncalf Bolond
Moonlight Holdfény
Moonshadow Holdárnyék
Mora's Soul Trap Mora lélekcsapdája
Movement Mastery Mozdulat hatalma
MQ13 Bruma Cheer MQ13 Bruma jókedve
Mute Csend
Mythic Dawn Bound Armor Mitikus Hajnal páncélidézése
Mythic Dawn Bound Armor and Mace Mitikus Hajnal páncél- és buzogányidézése
Mythic Dawn Bound Armor and Sword Mitikus Hajnal páncél- és kardidézése
Namira's Shroud Namira leple
Necromancer Birthsign Nekromanta születési jegy
Night Mother's Blessing Éjanya áldása
Night Mother's Caress Éjanya ápolása
Nirn's Breath Nirn lélegzete
Nord Frost Immunity Északi faggyal szembeni védettsége
Nord Shock Resistance Északi villámmal szembeni védettsége
Nordic Frost Északi fagy
NPC Atronach Birthsign NPC elementál születési jegy
NPC Mage Birthsign NPC mágus születési jegy
Ogre Resistances Ogre ellenállások
Old Lady's Luck Öreg hölgy szerencséje
Open Average Lock Átlagos zár nyitása
Open Easy Lock Könnyű zár nyitása
Open Hard Lock Nehéz zár nyitása
Open Portal Portálnyitó
Open Very Easy Lock Nagyon könnyű zár nyitása
Oppressing Grasp Elnyomó fogás
Orc Magic Resistance Ork mágiával szembeni védettsége
Pacification Béke
Pack Mule Poggyászhordó öszvér
Pants On Fire Tüzes nadrág
Paralyze Bénítás
Paralyze Ability Bénító képesség
Pilgrim's Grace Zarándok kegye
Poison spit Méreg köpet
Poison spit Méregköpet
Poisoned Apple Effect Mérgezett alma hatás
Porphyric Hemophilia Porphyrikus hemofília
Protect Védelem
Protect Other Másik védelmezése
Psychic Motion Szellemi mozgatás
Punishment Büntetés
Rage Tombolás
Rattles Nyavaja
Raven Birthsign Holló születési jegy
Rebuke Undead Élőhalott rendreutasítása
Red Rage Vörös düh
Redguard Disease Resistance Ragada betegséggel szembeni védettsége
Redguard Poison Resistance Ragada méreggel szembeni védettsége
Reign of Terror Terror uralma
Remote Manipulation Távoli befolyásolás
Repulse Undead Élőhalott visszaverése
Resist Fire 100% 100%-os tűzellenállás
Resist Frost Fagyellenállás
Resist Frost 100% 100%-os fagyellenállás
Resist Magic Mágiaellenállás
Resist Magic 25% 25-ös mágiaellenállás
Resist Shock 100% 100%-os villámellenállás
Respite Pihenő
Restore Agility Mozgékonység helyreállítása
Restore Endurance Állóképesség helyreállítása
Restore Intelligence Intelligencia helyreállítása
Restore Luck Szerencse helyreállítása
Restore Personality Személyiség helyreállítása
Restore Speed Gyorsaság helyreállítása
Restore Strength Erő helyreállítása
Restore Willpower Akaraterő helyreállítása
Revitalize Revitalizáció
Ritual of Deactivation Hatástalanítás szertartása
Rockjoint Sziklaízület
Ruma Birthsign Ruma születési jegy
Rune Blade and Bracer Rúna: penge és csuklóvédő
Rune Bow and Helm Rúna: íj és sisak
Rune Cuirass and Axe Rúna: mellvért és bárd
Rune Cuirass and Sword Rúna: mellvért és kard
Rune Mace and Bracer Rúna: buzogány és csuklóvédő
Rust Chancre Rozsdafekély
Sanguine Test Sanguine teszt
Scales of Julianos Julianos pikkelyei
Scamp Fireball Kobold tűzgolyója
Scamp Reflection Kobold tükrözése
Scorching Blow Perzselő csapás
Script Effect Script effekt
Sea Stride Tengeren lépkedés
Searing Grasp Égető megragadás
Seductive Charm Elragadó báj
Serenity Higgadtság
Serpent Spell Kígyó varázslata
Serpiginous Dementia Kígyókór
Sever Magicka Megszüntetett varázserő
Shadow Árnyék
Shadow Shape Árnymás
Shadowmere's Invisibility Árnytáltos láthatatlansága
Shakes Hidegrázás
Shield Pajzs
Shield of Shezarr Shezarr pajzsa
Shock Villámsebzés
Shock Bolt Villámcsapás
Shocking Burst Villámló robbanás
Shocking Touch Sokkoló érintés
Shroudwalk Árnyékséta
Siege Blast Robbanás ostrom
Silence Csend
Silence Némaság
Silence of the Grave Síri csend
Sithian Web Sithian hálója
Skein of Magnus Magnus zűrzavara
Skeleton Key Tolvajkulcs
Snowball Hógolyó
Soothing Touch Enyhítő érintés
Soul Trap Közönséges lélekcsapda
Spark Szikra
Spectral Form Kísérteties alak
Spell Absorption Varázslatelszívás
SpidalSlowandPoison SpidalLassításésMéreg
Spriggan's Curse Fafúria átka
Spriggan's Heal Fafúria gyógyítása
Star of the West A Nyugat csillaga
Stark Reality Meztelen igazság
Starlight Csillagfény
Steed Birthsign Táltos születési jegy
Strength, Agility, Intelligence +2 / Personality -2 Erő, mozgékonyság, intelligencia +2/ személyiség -2
Summon Bear Medveidézés
Summon Clannfear Sárkánygyík idézése
Summon Daedroth Daedroth idézése
Summon Dremora Dremora idézése
Summon Dremora Lord Dremora úr idézése
Summon Faded Wraith Halvány kísértet idézése
Summon Flame Atronach Lángelementál idézése
Summon Frost Atronach Fagyelementál idézése
Summon Ghost Szellem idézése
Summon Gloom Wraith Sötét kísértet idézése
Summon Headless Zombie Fejnélküli zombi idézése
Summon Lich Lidérc idézése
Summon Scamp Kobold idézése
Summon Skeleton Csontváz idézése
Summon Skeleton Csontvázidézés
Summon Skeleton Champion Csontvázbajnok idézése
Summon Skeleton Guardian Csontváz őrző idézése
Summon Skeleton Hero Csontváz hős idézése
Summon Spider Daedra Pókdaedra idézése
Summon Spiderling Kispók idézése
Summon Storm Atronach Viharelementál idézése
Summon Xivilai Xivilai idézése
Summon Zombie Zombi idézése
Superior Bound Armor Kiváló páncél idézése
Superior Convalescence Remek felépülés
Superior Dispel Remek varázsbontás
Superior Life Detection Remek életérzékelés
Superior Magicka Drain Remek varázserő-csapolás
Superior Soul Trap Remek lélekcsapda
Superior Spell Absorption Remek varázslatelszívás
Superior Spell Reflection Varázslat remek visszatükrözése
Superior Wound Kiváló megsebesítés
Swamp Fever Mocsárláz
Swimming Úszás
Telekinesis Telekinézis
Terrifying Presence Rémítő jelenlét
Test Spell Teszt varázslat
The Master's Hand Mester keze
The Unwelcome Guest A hívatlan vendég
Thief Birthsign Tolvaj születési jegy
Ticklebritch Viszkető nadrág
Torchlight Fáklyafény
Touch of Fear Félelem érintése
Touch of Frenzy Düh érintése
Touch of Rage Tombolás érintése
Tower Key Toronykulcs
Tower Warden Toronyőr
Trappable Spell Csapdázható varázslat
Troll Abilities Trollképességek
Trollkin Trollrokonság
Turn Undead Élőhalott visszafordítása
Umbra's Restore Umbra helyreállítása
Undead Bone Resistances Csontváz típusú élőhalott ellenállásai
Undead Ethereal Resistances Légies típusú élőhalott ellenállásai
Undead Flesh Resistances Húsos típusú élőhalott ellenállásai
Unicorn Resistances Egyszarvú ellenállásai
Untrappable Spell Nem csapdázható varázslat
Valkynaz Resist Magic Főhercegi mágiaellenállás
Vampire Attributes Vámpír tulajdonságok
Vampire Mage Birthsign Vámpír mágus születési jegy
Vampire Reward Spell Vámpír jutalom varázslat
Vampire Skills Vámpír képzettségek
Vampire's Seduction Vámpír vonzereje
Vampirism Vámpirizmus
Venemous Vapors Méregpor
Voice of Dread Rettegés hangja
Voice of Rapture Elragadtatás hangja
Voice of the Emperor Császár hangja
Void Gazer Üres igézet
Void Seed Üres mag
Wabbajack Spell Bigyó varázslat
War Cry Háborús kiáltás
Warden Key Őr kulcsa
Warrior Birthsign Harcos születési jegy
Water Breathing Kopoltyú
Weak Fireball Gyenge tűzlabda
Weakness to Disease Betegséggel szembeni gyengeség
Weakness to Fire Tűzérzékenység
Weakness to Fire Tűzzel szembeni gyengeség
Weakness to Frost Faggyal szembeni gyengeség
Weakness to Garlic Fokhagymával szembeni gyengeség
Weakness to Magicka Varázserővel szembeni gyengeség
Weakness to Normal Weapons Közönséges fegyverrel szembeni gyengeség
Weakness to Normal Weapons 30 30-as hagyományos fegyverekkel szembeni gyengeség
Weakness to Poison Méreggel szembeni gyengeség
Weakness to Shock Villámmal szembeni gyengeség
Weight of the World A világ súlya
Welkynd Stone Spell Welkynd kő varázslata
Will O Wisp Resistances Lidérc ellenállások
Will of Sithis Sithis akarata
Winter's Grasp Tél érintése
Wisdom of Mara Mara bölcsessége
Witbane Elmezavar
Wither Kókadás
Withering Bolt Lesújtó csapás
Withering Touch Lesújtó érintés
Witless Pox Esztelen himlő
Wizard's Fury Mágus tombolása
Woad Indigó pajzs
Wood Elf Disease Resistance Erdei elf betegséggel szembeni védettsége
Wrack Roncs
Wraith's Curse Kísértet átka
Yellow Tick Sárgafekély
Ysmir's Scales Ysmir pikkelyei
Zenithar's Ear Zenithar füle
Zombie Paralysis Zombi bénítás

Figyelem! Ezen tartalom bármely részének felhasználása esetén egyértelműen hivatkozni kell a MorroHun Team-re!