Oblivionban lévő fegyverek

Innen: Elder Scrolls Lapok

Ez a lap egy fordítási segédlet.

Ha szeretnéd bővíteni az Elder Scrolls Lapokat, olvasd el a hogyan segíts cikket.
A többi fordítási segédletet a fordítási segédletek kategória alatt találod meg.

Angol Magyar
Akavari Sunderblade Akaviri szétvágópenge
Akavari Warblade Akaviri harcipenge
Akaviri Dai-Katana Akaviri dai-katana
Akaviri Katana Akaviri katana
Akaviri Warhammer Burden Akaviri terhelő harci pöröly
Ancient Akaviri Katana Ősi akaviri katana
Apotheosis Magasztosulás
Axe of Hazards Kockázat bárdja
Axe of Icy Darkness Jeges sötétség bárdja
Ayleid Long Sword Ayleid hosszúkard
Ayleid Mace Ayleid buzogány
Battle Axe of Absorption Elnyelés harci bárdja
Battle Axe of Beguilement Ámító harci bárd
Battle Axe of Blizzards Jégvihar harci bárdja
Battle Axe of Cold Hideg harci bárd
Battle Axe of Damnation Kárhozott harci bárd
Battle Axe of Decay A romlás harci bárdja
Battle Axe of Deception Fortélybárd
Battle Axe of Depletion Kimerítő harci bárd
Battle Axe of Diminishing Fogyasztó harci bárd
Battle Axe of Dispel Varázstörő harci bárd
Battle Axe of Dissolution Bomlasztó harci bárd
Battle Axe of Embers Parázsbárd
Battle Axe of Enfeeblement Elgyengítő harci bárd
Battle Axe of Feeding Éhes harci bárd
Battle Axe of Fire Tüzes harci bárd
Battle Axe of Flames Lángbárd
Battle Axe of Freezing Fagyasztó harci bárd
Battle Axe of Frost Fagybárd
Battle Axe of Jinxing Vészhozó harci bárd
Battle Axe of Lightning Villámbárd
Battle Axe of Putrification Rohasztó harci bárd
Battle Axe of Rending Tépő harci bárd
Battle Axe of Sapping Rászedés harci bárdja
Battle Axe of Scorching Perzselő harci bárd
Battle Axe of Shocking Sokkoló harci bárd
Battle Axe of Siphoning Szipolybárd
Battle Axe of Soul Snares Lélekfogó harci bárd
Battle Axe of Soul Traps Lélekcsapda harci bárd
Battle Axe of Souls Lélekbárd
Battle Axe of Sparks Szikrabárd
Battle Axe of Storms Viharbárd
Battle Axe of the Blaze Tündöklő harci bárd
Battle Axe of the Dynamo Áramfejlesztő harci bárd
Battle Axe of the Glacier Gleccserbárd
Battle Axe of the Inferno Pokoli harci bárd
Battle Axe of Transmogrify Átalakító harci bárd
Battle Axe of Voltage Feszültség harci bárdja
Battle Axe of Weakness Gyöngítő harci bárd
Battle Axe of Winter A tél harci bárdja
Battleaxe of Hatred Gyűlölet harcibárdja
Baurus's Akaviri Katana Baurus akaviri katanája
Black Bow Fekete íj
Blackwater Blade Feketevíz penge
Blade of Fiery Light A tüzes fény pengéje
Blade of Woe Keserpenge
Blizzard Bow Jégvihar íj
Boreal Északi pallos
Bound Axe Idézett bárd
Bound Bow Idézett íj
Bound Dagger Idézett tőr
Bound Mace Idézett buzogány
Bound Sword Idézett kard
Bow of Blizzards Jégvihar íja
Bow of Burning Égető íj
Bow of Cold Hideg íj
Bow of Curses Átkok íja
Bow of Despair Kétségbeejtő íj
Bow of Embers Parázsíj
Bow of Fire Tűzíj
Bow of Flames Lángíj
Bow of Freezing Fagyasztás íja
Bow of Frost Fagyíj
Bow of Gloom Homályíj
Bow of Harm Ártalom íja
Bow of Infernal Frost A pokoli fagy íja
Bow of Infliction Rovóíj
Bow of Jolts Rázós íj
Bow of Lightning Villámíj
Bow of Numbing Dermesztő íj
Bow of Quietus Síri csönd íja
Bow of Scorching Perzselő íj
Bow of Shocking Sokkoló íj
Bow of Silence Csöndíj
Bow of Sparks Szikraíj
Bow of Storms Viharíj
Bow of the Blaze Tündöklő íj
Bow of the Dynamo Áramfejlesztő íj
Bow of the Glacier Gleccseríj
Bow of the Inferno Pokolíj
Bow of Voltage Feszültség íja
Bow of Weariness Kimerítő íj
Bow of Winter Télíj
Broken Sword Törött kard
Brother of Nab Nab testvére
Brusef Amelion's Sword Brusef Amelion kardja
Burden of Agnosticism A szabadosság súlya
Burden of Anger A düh súlya
Burden of Arrogance Az arrogancia súlya
Burden of Flesh A hús súlya
Burden of Secrecy A titkok súlya
Burden of Sin A bűn súlya
Burz's Glass Mace Burz üvegbuzogánya
Caelia's Steel Longsword Caelia acél hosszúkardja
Calliben's Grim Retort Calliben vigyorgó lombikja
Captain Kordan's Saber Kordan kapitány szablyája
Ceremonial Dagger Áldozótőr
Chillrend Tépőfagy
Claymore of Blizzards Jégvihar pallosa
Claymore of Brittleness Törékenység pallosa
Claymore of Burning Égető pallos
Claymore of Cold Hideg pallos
Claymore of Depletion Kimerítő pallos
Claymore of Disintegration Pusztító pallos
Claymore of Dispel Varázstörő pallos
Claymore of Embers Parázspallos
Claymore of Fire Tűzpallos
Claymore of Flames Lángpallos
Claymore of Fracturing Csonttörő pallos
Claymore of Fragments Szilánkpallos
Claymore of Freezing Fagypallos
Claymore of Frost Fagypallos
Claymore of Jinxing Vészhozó pallos
Claymore of Jolts Rázós pallos
Claymore of Lightning Villámpallos
Claymore of Numbing Dermesztő pallos
Claymore of Pain Kínpallos
Claymore of Sapping Rászedés pallosa
Claymore of Scorching Perzselő pallos
Claymore of Shattering Szétzúzó pallos
Claymore of Shocking Sokkoló pallos
Claymore of Sparks Szikrapallos
Claymore of Storms Viharpallos
Claymore of the Blaze Tündöklő pallos
Claymore of the Dynamo Áramfejlesztő pallos
Claymore of the Glacier Gleccserpallos
Claymore of the Inferno Pokolpallos
Claymore of Voltage Feszültség pallosa
Claymore of Weariness Kimerítő pallos
Claymore of Winter Télpallos
Club Bunkós
Club Bunkósbot
Cursed Mace Elátkozott buzogány
Daedric Battle Axe Daedra harci bárd
Daedric Bow Daedra íj
Daedric Claymore Daedra pallos
Daedric Dagger Daedra tőr
Daedric Longsword Daedra hosszúkard
Daedric Mace Daedra buzogány
Daedric Shortsword Daedra rövidkard
Daedric War Axe Daedra csatabárd
Daedric Warhammer Daedra harci pöröly
Dagger of Absorption Elnyelés tőre
Dagger of Blizzards Jégvihartőr
Dagger of Brittleness Törékenység tőre
Dagger of Burning Égető tőr
Dagger of Cold Hideg tőr
Dagger of Depletion Kimerítő tőr
Dagger of Diminishing Fogyasztó tőr
Dagger of Discipline A fegyelem tőre
Dagger of Disintegration Pusztító tőr
Dagger of Dispel Varázstörő tőr
Dagger of Embers Parázstőr
Dagger of Enfeeblement Gyengítő tőr
Dagger of Fire Tűztőr
Dagger of Flames Lángtőr
Dagger of Fracturing Csonttörő tőr
Dagger of Fragments Szilánktőr
Dagger of Freezing Fagytőr
Dagger of Frost Fagytőr
Dagger of Jinxing Vészhozó tőr
Dagger of Jolts Rázós tőr
Dagger of Lightning Villámtőr
Dagger of Numbing Dermesztő tőr
Dagger of Pacification Rendteremtő tőr
Dagger of Pain Kíntőr
Dagger of Paralysis Bénító tőr
Dagger of Sapping Rászedés tőre
Dagger of Scorching Perzselő tőr
Dagger of Shattering Szétzúzó tőr
Dagger of Shocking Sokkoló tőr
Dagger of Sparks Szikratőr
Dagger of Storms Vihartőr
Dagger of the Blaze Tündöklő tőr
Dagger of the Dynamo Áramfejlesztő tőr
Dagger of the Glacier Gleccsertőr
Dagger of the Inferno Pokoltőr
Dagger of Voltage Feszültség tőre
Dagger of Weakness Gyöngeség tőre
Dagger of Weariness Kimerítő tőr
Dagger of Winter Téltőr
Dalvilu Cermonial Dagger Dalvilu áldozati tőre
Debaser Lealázó
Defiler Mocskoló
Destarine's Cleaver Destarine bárdja
Dragon's Bow Sárkányíj
Dremora Bow Dremora íj
Dremora Claymore Dremora pallos
Dremora Heavy Bow Dremora nehézíj
Dremora Light Bow Dremora könnyűíj
Dremora Longsword Dremora hosszúkard
Dremora Mace Dremora buzogány
Dwarven Battle Axe Törpe harci bárd
Dwarven Bow Törpe íj
Dwarven Bow Replica Törpe íj másolata
Dwarven Claymore Törpe pallos
Dwarven Claymore Replica Törpe pallos másolata
Dwarven Dagger Törpe tőr
Dwarven Longsword Törpe hosszúkard
Dwarven Mace Törpe buzogány
Dwarven Shortsword Törpe rövidkard
Dwarven War Axe Törpe csatabárd
Dwarven War Axe Replica Törpe csatabárd másolata
Dwarven Warhammer Törpe harci pöröly
Ebony Battle Axe Ében harci bárd
Ebony Blade Ébenpenge
Ebony Bow Ébeníj
Ebony Claymore Ébenpallos
Ebony Dagger Ébentőr
Ebony Dagger Replica Ébentőr másolata
Ebony Longsword Ében hosszúkard
Ebony Mace Ébenbuzogány
Ebony Mace Replica Ébenbuzogány másolata
Ebony Shortsword Ében rövidkard
Ebony Shortsword Replica Ében rövidkard másolata
Ebony War Axe Ében csatabárd
Ebony Warhammer Ében harci pöröly
Ebony Warhammer Replica Ében harci pöröly másolata
Elven Battle Axe Elf harci bárd
Elven Bow Elf íj
Elven Claymore Elf pallos
Elven Dagger Elf tőr
Elven Long Sword Elf hosszúkard
Elven Long Sword Replica Elf hosszúkard másolata
Elven Mace Elf buzogány
Elven Shortsword Elf rövidkard
Elven Shortsword Replica Elf rövidkard másolata
Elven War Axe Elf csatabárd
Elven Warhammer Elf harci pöröly
Enchanted Dagger Elvarázsolt tőr
Essence of Regret A sajnálat esszenciája
Fine Iron Battle Axe Kitűnő vas harci bárd
Fine Iron Bow Kitűnő vasíj
Fine Iron Claymore Kitűnő vaspallos
Fine Iron Dagger Kitűnő vastőr
Fine Iron Longsword Kitűnő vas hosszúkard
Fine Iron Mace Kitűnő vasbuzogány
Fine Iron Shortsword Kitűnő vas rövidkard
Fine Iron War Axe Kitűnő vas csatabárd
Fine Iron Warhammer Kitűnő vas harci pöröly
Fine Steel Battle Axe Kitűnő acél harci bárd
Fine Steel Bow Kitűnő acélíj
Fine Steel Claymore Kitűnő acélpallos
Fine Steel Dagger Kitűnő acéltőr
Fine Steel Longsword Kitűnő acél hosszúkard
Fine Steel Mace Kitűnő acélbuzogány
Fine Steel Shortsword Kitűnő acél rövidkard
Fine Steel War Axe Kitűnő acél csatabárd
Fine Steel Warhammer Kitűnő acél harci pöröly
Frostwyrm Bow Jégféreg bot
Ghost Axe Szellembárd
Gift of Flame Lángok adománya
Gladiator's Sword Gladiátorkard
Glass Battle Axe Üveg harci bárd
Glass Battle Axe Replica Üveg harci bárd másolata
Glass Bow Üvegíj
Glass Claymore Üvegpallos
Glass Dagger Üvegtőr
Glass Dagger Replica Üvegtőr másolata
Glass Longsword Üveg hosszúkard
Glass Longsword Replica Üveg hosszúkard másolata
Glass Mace Üvegbuzogány
Glass Shortsword Üveg rövidkard
Glass Shortsword Replica Üveg rövidkard másolata
Glass War Axe Üveg csatabárd
Glass Warhammer Üveg harci pöröly
Glass Warhammer Üveg harcikalapács
Glenroy's Akaviri Katana Glenroy akaviri katanája
Goblin Shaman Staff Goblin sámánbot
Goblin Totem Staff Goblin totembot
Greater Staff of Anarchy Az anarchia remek botja
Greater Staff of Apathy Remek közönybot
Greater Staff of Blundering A baklövés remek botja
Greater Staff of Burden A teher remek botja
Greater Staff of Calm A nyugalom remek botja
Greater Staff of Catastrophe Remek katasztrófabot
Greater Staff of Charm A bájolás remek botja
Greater Staff of Confusion Remek zavaróbot
Greater Staff of Corrosion Remek rozsdabot
Greater Staff of Demoralize Remek demoralizáló bot
Greater Staff of Dispel Varázstörés remek botja
Greater Staff of Domination Az uralom remek botja
Greater Staff of Fatigue Remek kimerítőbot
Greater Staff of Feeblemind Remek elmeroggyantó bot
Greater Staff of Fire Remek tűzbot
Greater Staff of Fireball Tűzgolyók remek botja
Greater Staff of Fragility A törékenység remek botja
Greater Staff of Frailty Törékenység remek botja
Greater Staff of Frost Remek fagybot
Greater Staff of Ice Storm A jégvihar remek botja
Greater Staff of Lethargy Remek letargiabot
Greater Staff of Light A fény remek botja
Greater Staff of Lightning Remek villámbot
Greater Staff of Open A nyitás remek botja
Greater Staff of Ruin Remek rontóbot
Greater Staff of Severing Remek metszőbot
Greater Staff of Sickness Remek betegségbot
Greater Staff of Silence A csend remek botja
Greater Staff of Stopping A megfékezés remek botja
Greater Staff of Storms Remek viharbot
Greater Staff of Sundering Remek szétvágó bot
Greater Staff of Taming Remek idomítóbot
Greater Staff of Telekinesis A telekinézis remek botja
Greater Staff of the Dazed Remek bódulatbot
Greater Staff of the Doomed Remek végzetbot
Greater Staff of the Grave Remek sírbot
Greater Staff of the Oaf Remek mamlaszbot
Greater Staff of the Pariah Remek kitaszítóbot
Greater Staff of the Plague Remek pestisbot
Greater Staff of the Weary Remek fárasztóbot
Greater Staff of Weakness Gyengeség remek botja
Hatreds Heart Gyűlölet szíve
Hatreds Soul Gyűlölet lelke
Heat of Sinfulness A bűn hője
Honorblade of Chorrol Chorrol dicspengéje
Hrormir's Icestaff Hrormir jégbotja
Immolator Hamvasztó
Iron Bow Vasíj
Iron Claymore Vaspallos
Iron Warhammer Vas harci pöröly
Languorwine Blade Bágyadtbor penge
Lesser Staff of Anarchy Az anarchia közönséges botja
Lesser Staff of Apathy Közönséges közönybot
Lesser Staff of Blundering A baklövés közönséges botja
Lesser Staff of Burden A teher közönséges botja
Lesser Staff of Calm A nyugalom közönséges botja
Lesser Staff of Catastrophe Közönséges katasztrófabot
Lesser Staff of Charm A bájolás közönséges botja
Lesser Staff of Confusion Közönséges zavaróbot
Lesser Staff of Corrosion Közönséges rozsdabot
Lesser Staff of Demoralize Közönséges demoralizáló bot
Lesser Staff of Dispel Varázstörés közönséges botja
Lesser Staff of Domination Az uralom közönséges botja
Lesser Staff of Fatigue Közönséges kimerítőbot
Lesser Staff of Feeblemind Közönséges elmeroggyantó bot
Lesser Staff of Fire Közönséges tűzbot
Lesser Staff of Fireball Tűzgolyók közönséges botja
Lesser Staff of Fragility A törékenység közönséges botja
Lesser Staff of Frailty Törékenység közönséges botja
Lesser Staff of Frost Közönséges fagybot
Lesser Staff of Ice Storm A jégvihar közönséges botja
Lesser Staff of Lethargy Közönséges letargiabot
Lesser Staff of Light A fény közönséges botja
Lesser Staff of Lightning Közönséges villámbot
Lesser Staff of Open A nyitás közönséges botja
Lesser Staff of Ruin Közönséges rontóbot
Lesser Staff of Severing Közönséges metszőbot
Lesser Staff of Sickness Közönséges betegségbot
Lesser Staff of Silence A csend közönséges botja
Lesser Staff of Stopping A megfékezés közönséges botja
Lesser Staff of Storms Közönséges viharbot
Lesser Staff of Sundering Közönséges szátvágó bot
Lesser Staff of Taming Közönséges idomítóbot
Lesser Staff of Telekinesis A telekinézis közönséges botja
Lesser Staff of the Dazed Közönséges bódulatbot
Lesser Staff of the Doomed Közönséges végzetbot
Lesser Staff of the Grave Közönséges sírbot
Lesser Staff of the Oaf Közönséges mamlaszbot
Lesser Staff of the Pariah Közönséges kitaszítóbot
Lesser Staff of the Plague Közönséges pestisbot
Lesser Staff of the Weary Közönséges fárasztóbot
Lesser Staff of Weakness Gyengeség közönséges botja
Long Sword of Brittleness Törékenység hosszúkardja
Long Sword of Depletion Kimerítő kard
Long Sword of Flames Lángkard
Long Sword of Freezing Fagykard
Long Sword of Voltage Feszültségkard
Longsword of Absorption Elnyelés hosszúkardja
Longsword of Blizzards Jégvihar hosszúkardja
Longsword of Burning Égető hosszúkard
Longsword of Cold Hideg hosszúkard
Longsword of Depletion Kimerítő hosszúkard
Longsword of Diminishing Fogyasztó hosszúkard
Longsword of Disintegration Pusztító kard
Longsword of Dispel Varázstörő hosszúkard
Longsword of Embers Parázskard
Longsword of Enfeeblement Gyengítőkard
Longsword of Fire Tüzes hosszúkard
Longsword of Fracturing Csonttörő hosszúkard
Longsword of Fragments Szilánkkard
Longsword of Frost Fagykard
Longsword of Jinxing Vészhozó hosszúkard
Longsword of Jolts Rázós hosszúkard
Longsword of Lightning Villámkard
Longsword of Numbing Dermesztő hosszúkard
Longsword of Pain Kínkard
Longsword of Sapping Rászedés hosszúkardja
Longsword of Scorching Perzselő hosszúkard
Longsword of Shattering Szétzúzó kard
Longsword of Shocking Sokkoló hosszúkard
Longsword of Sparks Szikrakard
Longsword of Storms Viharkard
Longsword of the Blaze Tündöklő hosszúkard
Longsword of the Dynamo Áramfejlesztő hosszúkard
Longsword of the Glacier Gleccserkard
Longsword of the Inferno Pokolkard
Longsword of Weakness Gyengeség hosszúkardja
Longsword of Weariness Kimerítő hosszúkard
Longsword of Winter Télkard
Mace of Abeyance Bizonytalan buzogány
Mace of Absorption Elnyelés buzogánya
Mace of Aversion Irtózatos buzogány
Mace of Blizzards Jégvihar buzogánya
Mace of Burden Terhelő buzogány
Mace of Burning Égető buzogány
Mace of Cold Hideg buzogány
Mace of Deadweight A holtsúly buzogánya
Mace of Decay A romlás buzogánya
Mace of Depletion Kimerítő buzogány
Mace of Diminishing Fogyasztó buzogány
Mace of Dispel Varázstörő buzogány
Mace of Dissolution Bomlasztó buzogány
Mace of Doom Végzetbuzogány
Mace of Embers Parázsbuzogány
Mace of Encumbrance Terhelő buzogány
Mace of Enfeeblement Gyengítő buzogány
Mace of Excess Túlzóbuzogány
Mace of Feeding Éhes buzogány
Mace of Fire Tűzbuzogány
Mace of Flames Lángbuzogány
Mace of Fracturing Csonttörő buzogány
Mace of Freezing Fagyasztó buzogány
Mace of Frost Fagybuzogány
Mace of Holy Light A szent fény buzogánya
Mace of Jinxing Vészhozó buzogány
Mace of Jolts Rázós buzogány
Mace of Legion Légiók Buzogánya
Mace of Lightning Villámbuzogány
Mace of Numbing Dermesztő buzogány
Mace of Overload Túltöltés buzogánya
Mace of Putrification Rohasztó buzogány
Mace of Rending Tépő buzogány
Mace of Repelling Visszataszító buzogány
Mace of Sapping Rászedés buzogánya
Mace of Scorching Perzselő buzogány
Mace of Shocking Sokkoló buzogány
Mace of Siphoning Szipolybuzogány
Mace of Sparks Szikrabuzogány
Mace of Storms Viharbuzogány
Mace of Strain Megerőltető buzogány
Mace of the Blaze Tündöklő buzogány
Mace of the Dynamo Áramfejlesztő buzogány
Mace of the Glacier Gleccserbuzogány
Mace of the Inferno Pokolbuzogány
Mace of the Undead Élőholtak buzogánya
Mace of Transmogrify Átformáló buzogány
Mace of Turning Visszaűzés buzogánya
Mace of Voltage Feszültség buzogánya
Mace of Warding Gyámolító buzogány
Mace of Weakness Gyengeség buzogánya
Mace of Weight Súlyos buzogány
Mace of Winter Télbuzogány
Mage's Mace Mágusbuzogány
Mage's Staff Mágusbot
Mage's Staff of Charm Bájoló mágusbot
Mage's Staff of Dispel Varázstörő mágusbot
Mage's Staff of Fire A tűz mágusbotja
Mage's Staff of Frost A fagy mágusbotja
Mage's Staff of Paralysis Bénító mágusbot
Mage's Staff of Shock Sokkoló mágusbot
Mage's Staff of Silence A csend mágusbotja
Mage's Staff of Soul Trap Lélekcsapda mágusbot
Mage's Staff of Telekinesis A telekinézis mágusbotja
Mankar Camoran's Staff Mankar Camoran botja
Mishaxhi's Cleaver Mishaxhi bárdja
Naked Axe Csupasz bárd
Nearness of Evil A gonosz közelsége
Northwind Északszele
Oblivion's Caress Oblivion csókja
Oblivion's Embrace Oblivion ölelése
Penance of Animosity Az ellenségeskedés megbánása
Penance of Deception A csalás megbánása
Penance of Faithlessness A hűtlenség megbánása
Penance of Hatred A gyűlölet megbánása
Penance of Larceny A lopás megbánása
Penance of Pride A büszkeség megbánása
Perdition's Wrath A kárhozat haragja
Pounder Zúzó
Purging Flame Tisztítótűz
Quality Battle Axe Ember Minőségi parázsbárd
Quality Battle Axe Shiver Minőségi dermesztő harci bárd
Quality Battle Axe Soul Trap Minőségi lélekfogó harci bárd
Quality Battle Axe Spark Minőségi szikrabárd
Quintessence of Remorse A bűntudat legjava
Redwave Vöröshullám
Renault's Akaviri Katana Renault akaviri katanája
Retaliation of Blood A vér megtorlása
Retaliation of Spirit A szellem megtorlása
Retribution of Aggression Az agresszió megtorlása
Retribution of Cowardness A gyávaság megtorlása
Retribution of Hubris Az arrogancia megtorlása
Retribution of Hypocrisy A képmutatás megtorlása
Retribution of Rapacity A kapzsiság megtorlása
Retribution of Treachery Az árulás megtorlása
Revealer of Iniquity A romlottság felfedője
Rockshatter Kőzúzó
Rohssan's Antique Cutlass Rohssan antik szablyája
Rugdumph's Sword Rugdumph kardja
Ruined Akaviri Katana Törött akaviri katana
Ruma's Staff Ruma botja
Rusty Iron Bow Rozsdás vasíj
Rusty Iron Dagger Rozsdás vastőr
Rusty Iron Mace Rozsdás vasbuzogány
Rusty Iron Shortsword Rozsdás vas rövidkard
Rusty Iron War Axe Rozsdás vas csatabárd
Sanguine Rose Sanguine rózsa
Shadowhunt Árnyvadász
Sharpened Cutlass Élezett szablya
Shimmerstrike Ragyogvacsapó
Shortsword of Absorption Elnyelés rövidkardja
Shortsword of Blizzards Jégvihar rövidkardja
Shortsword of Brittleness Törékenység rövidkardja
Shortsword of Burning Égető rövidkard
Shortsword of Cold Hideg rövidkard
Shortsword of Depletion Kimerítő rövidkard
Shortsword of Diminishing Megerőltető rövidkard
Shortsword of Disintegration Pusztító rövidkard
Shortsword of Dispel Varázstörő rövidkard
Shortsword of Embers Parázsló rövidkard
Shortsword of Enfeeblement Gyengítő rövidkard
Shortsword of Fire Tüzes rövidkard
Shortsword of Flames Lángok rövidkardja
Shortsword of Fracturing Csonttörő rövidkard
Shortsword of Fragments Szilánkos rövidkard
Shortsword of Freezing Fagyasztó rövidkard
Shortsword of Frost Fagy rövidkardja
Shortsword of Jinxing Vészhozó rövidkard
Shortsword of Jolts Rázós rövidkard
Shortsword of Lightning Villámok rövidkardja
Shortsword of Numbing Dermesztő rövidkard
Shortsword of Pain A kín rövidkardja
Shortsword of Paralysis Bénítás rövidkardja
Shortsword of Sapping Rászedés rövidkardja
Shortsword of Scorching Perzselő rövidkard
Shortsword of Shattering Szétzúzás rövidkardja
Shortsword of Shocking Sokkoló rövidkard
Shortsword of Sparks Szikrák rövidkardja
Shortsword of Storms Viharos rövidkard
Shortsword of the Blaze Tündöklő rövidkard
Shortsword of the Dynamo Áramfejlesztő rövidkard
Shortsword of the Fang Agyar
Shortsword of the Glacier Gleccserek rövidkardja
Shortsword of the Inferno Pokoli rövidkard
Shortsword of Voltage Feszültség rövidkardja
Shortsword of Weakness Gyengeség rövidkardja
Shortsword of Weariness Kimerítő rövidkard
Shortsword of Winter A tél rövidkardja
Silver BattleAxe Ezüst harcibárd
Silver Bow Ezüst íj
Silver Claymore Ezüst pallos
Silver Dagger Ezüst tőr
Silver Longsword Ezüst hosszúkard
Silver Mace Ezüst buzogány
Silver Shortsword Ezüst rövidkard
Silver Warhammer Ezüst harci pöröly
Sinweaver Bűnszövő
Skull of Corruption Megrontás koponyája
Spellbreaker Varázstörő
Staff Bot
Staff of Anarchy Az anarchia botja
Staff of Apathy Közönybot
Staff of Banishment Száműzőbot
Staff of Blundering A baklövés botja
Staff of Burden A teher botja
Staff of Calm A nyugalom botja
Staff of Catastrophe Katasztrófabot
Staff of Charm A bájolás botja
Staff of Conflagration Tűzvészbot
Staff of Confusion Zavaróbot
Staff of Corrosion Rozsdabot
Staff of Demoralize Demoralizáló bot
Staff of Diminishing Fogyasztóbot
Staff of Discord Hangzavar botja
Staff of Dispel Varázstörés botja
Staff of Domination Az uralom botja
Staff of Fatigue Kimerítőbot
Staff of Feeblemind Elmeroggyantó bot
Staff of Fire Tűzbot
Staff of Fireball Tűzgolyók botja
Staff of Flame Lángbot
Staff of Fragility A törékenység botja
Staff of Frailty Törékenység botja
Staff of Frost Fagybot
Staff of Hoarfrost Fehérfagybot
Staff of Ice Storm A jégvihar botja
Staff of Indarys Indarys botja
Staff of Legion A légiók botja
Staff of Lethargy Letargiabot
Staff of Light A fény botja
Staff of Lightning Villámbot
Staff of Nenalata Nenalata botja
Staff of Open A nyitás botja
Staff of Pacification Rendteremtő bot
Staff of Paralyzing Burst A bénító robbanás botja
Staff of Ruin Rontóbot
Staff of Severing Metszőbot
Staff of Shock Sokkoló bot
Staff of Sickness Betegségbot
Staff of Silence A csend botja
Staff of Storms Viharbot
Staff of Submission Alázat botja
Staff of Sundering Szétvágó bot
Staff of Taming Idomítóbot
Staff of Telekinesis A telekinézis botja
Staff of the Battlemage A csatamágus botja
Staff of the Dazed Bódulatbot
Staff of the Doomed Végzetbot
Staff of the Everscamp Örökkobold botja
Staff of the Grave Sírbot
Staff of the Healer A gyógyító botja
Staff of the Mundane Evilági bot
Staff of the Oaf Mamlaszbot
Staff of the Pariah Kitaszítóbot
Staff of the Plague Pestisbot
Staff of the Weary Fárasztóbot
Staff of Thunderbolts A mennykőcsapás botja
Staff of Unholy Terror A szentségtelen rettegés botja
Staff of Vulnerability A sebezhetőség botja
Staff of Weakness A gyengeség botja
Staff of Weakness Gyengeség botja
Staff of Withering Sorvasztóbot
Staff of Worms Férgek botja
Steel Bow Acélíj
Steel Claymore Acélpallos
Steel Cutlass Acélszablya
Steel Longsword Acélkard
Steel Shortsword Acél rövidkard
Steel War Axe Acél csatabárd
Steel Warhammer Acél harci pöröly
Steel Warhammer Acélpöröly
Storm Bow Viharíj
Sufferthorn Kíntüske
Sword of Nab Nab kardja
Sword of Submission Alázat kardja
Sword of Wounding Sebek kardja
Tempest Förgeteg
TestStaff Tesztbot
TestStaff03 Tesztbot03
Thieve's Dagger Tolvajtőr
Thornblade Tövispenge
Truncheon of Submission Bohídolás pálcája
Umbra Holtak árnya kard
Unfinished Staff Befejezetlen bot
Voltag Voltag
Wabbajack Bigyó
War Axe of Absorption Elnyelés csatabárdja
War Axe of Beguilement Ámító csatabárd
War Axe of Blizzards Jégvihar csatabárdja
War Axe of Burning Égető csatabárd
War Axe of Cold Hideg csatabárd
War Axe of Damnation Kárhozott csatabárd
War Axe of Decay A romlás csatabárdja
War Axe of Deception Fortélybárd
War Axe of Depletion Kimerítő csatabárd
War Axe of Diminishing Fogyasztó csatabárd
War Axe of Dispel Varázstörő csatabárd
War Axe of Dissolution Bomlasztó csatabárd
War Axe of Embers Parázsbárd
War Axe of Enfeeblement Gyengítő csatabárd
War Axe of Feeding Éhes csatabárd
War Axe of Fire Tűz csatabárdja
War Axe of Flames Lángbárd
War Axe of Fracturing Csonttörő csatabárd
War Axe of Freezing Fagyasztó csatabárd
War Axe of Frost Fagybárd
War Axe of Jinxing Vészhozó csatabárd
War Axe of Jolts Rázós csatabárd
War Axe of Lightning Villámcsatabárd
War Axe of Numbing Dermesztő csatabárd
War Axe of Putrification Rohasztó csatabárd
War Axe of Rending Tépő csatabárd
War Axe of Sapping Rászedés csatabárdja
War Axe of Scorching Perzselő csatabárd
War Axe of Seduction Vonzó csatabárd
War Axe of Shocking Sokkoló csatabárd
War Axe of Siphoning Szipolybárd
War Axe of Soul Snares Lélekfogó csatabárd
War Axe of Soul Traps Lélekcsapda csatabárd
War Axe of Souls Lélekbárd
War Axe of Sparks Szikrabárd
War Axe of Storms Viharok csatabárdja
War Axe of the Blaze Tündöklő csatabárd
War Axe of the Dynamo Áramfejlesztő csatabárd
War Axe of the Glacier Gleccserbárd
War Axe of the Inferno Pokoli csatabárd
War Axe of Transmogrify Átformáló csatabárd
War Axe of Voltage Feszültség csatabárdja
War Axe of Weakness Gyengeség csatabárdja
War Axe of Winter A tél csatabárdja
Warhammer of Abeyance Bizonytalan harci pöröly
Warhammer of Absorption Elnyelés harci pörölye
Warhammer of Aversion Irtózatos harci pöröly
Warhammer of Blizzards Jégvihar harci pörölye
Warhammer of Burning Égető harci pöröly
Warhammer of Cold Hideg harci pöröly
Warhammer of Deadweight Holtsúlypöröly
Warhammer of Decay Romlás harci pörölye
Warhammer of Depletion Kimerítő harci pöröly
Warhammer of Diminishing Fogyasztó harci pöröly
Warhammer of Dispel Varázstörő harci pöröly
Warhammer of Dissolution Bomlasztó harci pöröly
Warhammer of Embers Parázspöröly
Warhammer of Encumbrance Terhelés harci pörölye
Warhammer of Enfeeblement Gyengítés harci pörölye
Warhammer of Excess Túlzó harci pöröly
Warhammer of Feeding Éhes harci pöröly
Warhammer of Fire Tüzes harci pöröly
Warhammer of Flames Lángpöröly
Warhammer of Fracturing Csonttörő harci pöröly
Warhammer of Freezing Fagyasztó harci pöröly
Warhammer of Frost Fagypöröly
Warhammer of Holy Light Szent fény harci pörölye
Warhammer of Jinxing Vészhozó harci pöröly
Warhammer of Jolts Rázós harci pöröly
Warhammer of Lightning Villámok harci pörölye
Warhammer of Numbing Dermesztő harci pöröly
Warhammer of Overload Túlterhelés harci pörölye
Warhammer of Putrification Rohasztó harci pöröly
Warhammer of Rending Tépő harci pöröly
Warhammer of Sapping Rászedés harci pörölye
Warhammer of Scorching Lángpöröly
Warhammer of Shocking Sokkoló harci pöröly
Warhammer of Siphoning Szipolypöröly
Warhammer of Sparks Szikrapöröly
Warhammer of Storms Viharpöröly
Warhammer of Strain Megerőltető harci pöröly
Warhammer of the Blaze Tündöklő harci pöröly
Warhammer of the Dynamo Áramfejlesztő harci pöröly
Warhammer of the Glacier Gleccserpöröly
Warhammer of the Grave Sírpöröly
Warhammer of the Inferno Pokolpöröly
Warhammer of the Undead Élőholtak harci pörölye
Warhammer of Transmogrify Átformáló harci pöröly
Warhammer of Turning Visszaűzés harci pörölye
Warhammer of Voltage Feszültség harci pörölye
Warhammer of Warding Gyámolító harci pöröly
Warhammer of Weakness Gyengeség harci pörölye
Warhammer of Weight Súlyos harci pöröly
Warhammer of Winter Télpöröly
Weight of Guilt A vétek súlya
Witsplinter Elmeforgács

Figyelem! Ezen tartalom bármely részének felhasználása esetén egyértelműen hivatkozni kell a MorroHun Team-re!