CsK:Vivec 36 leckéje 35. prédikáció

Innen: Elder Scrolls Lapok

Vivec 36 leckéje 35. prédikáció
A Tribunal harcos-költő isten-királyának tanításai igazán elszánt hívei számára. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy nem fordítóink vesztették el józan eszüket (bár időnként kis híján...). Az olvasás során elszenvedett esetleges szellemi károsodásért nem vállalunk felelősséget! A 35. kötet a Szeretet karcolatát tartalmazza egyetlen idegőrlő bekezdésbe sűrítve. Ne akarjuk minden részletét megérteni... A kötet elolvasása lándzsa képzettségünket fejleszti.
A Szeretet karcolata:


"A helyes Velothi-varázslat formulája az ősi hagyományokban folytatódik, de ez a férfias hagyomány halott, vagy legalábbis lecserélődött. Az igazság magában hordozza az igazságosság-mítosz intézményének gyógyító természetét. Gyógyító tulajdonságai látszólag az áldozat koncepciójához tartoznak. E véleményt hercegek, törzsfők, angyalok mind aláírják. Ez a nézet, alapjában véve, egy jól körvonalazható eltörlése egy beágyazódott profanitásnak, melyet ceremóniákban, tőrharcban, vadászatban és a költőiség felfedezésében láthatunk - az elfoglaltságok rituáléiban, melyek a barlang ragyogásának napjaiban jöttek hozzánk. Többet nem mondhatok, mint hogy veszítsd el hangulatod egyhangúságát a "félhold" használatával szemben. Később - jóval később - országomra mint a legmagasabb szeretet tettére fognak tekinteni, mely visszatérés az asztrális végzet és a házasságok között. Ezzel a katasztrófákra célzok, melyek az öt sarokból jönnek majd. A revíziók későbbiek, melyek remény és zavarodottság közt tesznek különbséget; helyzetek, melyekre csak az el nem hallgattathatók rendszeres halálának van szüksége. A kozmikus idők ismétlődnek: ezt egy korábbi életemben írtam. Az elmerülés színlelése, a szeretet előérzete, könnyelműsége az alvilágba, mely alatt azt a napot értem, melyen bensőd felszínéről olvasol majd, az arany-korban. Mert azon a napon, mely az áldozat koncepciójának árnyéka, minden történet felém tereli majd tekinteted, mert az vagy, ami: a gonosz szeretője. Hogy valakinek hatalmát ily állapotban sértetlennek meghagyhasd, azt jelenti, hogy elfogadjuk annak létezését, mit csak a lélek folytonosságának nevezhetünk. Alakítsd szerelmed a látóhatár elleni erőddé. A tiszta létezés csak a szenteknek adatik meg, mely miriádnyi formában eljöhet - fele ijesztő, a másik fele két egyenlő részre oszlik, céltalanul és biztosan. Késői a szerető, ki más úton talál rá erre, s nem az ötödiken, mely e világ korlátainak száma. A szerető a leghatalmasabb ország, és hitek sorozata is egyben. Ő a város, mely megfosztatott kettősségétől. A szörnyek megműveletlen földje az uralom. ANU és az ő hasonmása egyértelműen alátámasztotta, hogy amit a szerelem ismer, soha nem történik meg igazán. Egyszerűen az abszolút valóság mindegyik szimbóluma egy ősi eszme, mely megérett a sírra, vagy legalábbis annak lényegére - ez a karcolat a gyilkosság és nemiség forrásának, Mephala törvénykönyvének közvetlen rendelete. E rendeletet csak azok győzhetik le, akik az én beavatkozásom nélkül magukévá tették azokat a bizonyos, ősi eszméket. A vallási elit nem egy irányzat vagy viszonosság. Ők a dogmák megerősítői, akik befolyással rendelkeznek a megbízhatatlan tenger, és a csillagok irányítása felett, mely a központban a kard uralma alatt áll, ami semmit nem ér áldozat nélkül, akibe belehasíthat. Ez Isten szeretete, és többet is mutatna nektek: zsákmányra vadászó, de egyben a válságos begyűjtés akaratához hozzájáruló. Egy szövegkönyv, mely által valaki olyanná válik, mint ő: a nő és egyben férfi, a mágikus kétnemű. Jelöld meg az erőszak szokásait, és az alig vesz észre, felfüggesztve az eredeti lelkek keze nyomán. A lehetőséget kell benne látni, semmiképp sem az unalmat, habár néhányan feladják, mert egyszerűbb a szeretőt csókolni, mint azzá válni. Az alsóbb területek, a felületes kincsek barlangjai e lelkektől nyüzsögnek, s oly helyeken találkoznak, ahol megméretnek a kibővülés által, amikor a szerelmet csak számottevő, (felbecsülhetetlen) törekvés elégít ki."

A szavak vége ALMSIVI.


_lac_

Előző: Vivec 36 leckéje 34. prédikáció

Összefoglaló: Vivec 36 leckéje

Következő: Vivec 36 leckéje 36. prédikáció