CsK:Vivec 36 leckéje 34. prédikáció

Innen: Elder Scrolls Lapok

Vivec 36 leckéje 34. prédikáció
A Tribunal harcos-költő isten-királyának tanításai igazán elszánt hívei számára. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy nem fordítóink vesztették el józan eszüket (bár időnként kis híján...). Az olvasás során elszenvedett esetleges szellemi károsodásért nem vállalunk felelősséget! A 34. kötet a sorozatból az egyik legérthetőbb történetű: Vivec az utolsó szörnyet is megöli, immár Nerevar a legerősebb gyermeke. A kötet elolvasása vértezetlen képzettségünket fejleszti.

És Vivec elhagyta az Igazság Minisztériumát és visszatért az űrbe, mely nem volt űr. Az Ideiglenes Házból kitekintett, hogy megtalálja a nyolcadik szörnyet, kit GULGA MOR JIL-nek (és még többnek) hívtak. A bölcs máshol kell, hogy utánajárjon a hatalom e szakaszának.

Vivec maga mellé szólította a Vezért. Ez volt az első alkalom, hogy Nerevar az Ideiglenes Házban járt. Ugyanazt a látomást látta, amit Vivec látott oly sok évvel ezelőtt: a kétfejű uralkodó királyt.

- Ki ez? - kérdezte meglepve.

- A hódítás vörös ékköve - felelte Vivec.

Nerevar (talán mert megijedt) feldühödött ura válaszán.

- Miért beszélsz mindig rébuszokban?

Vivec elmondta a Vezérnek, hogy ha másként tenne, elárulná saját természetét.

Együtt mentek át a Köztes Világba, egy Vivec városához közeli kisvárosba, ahol Ayem és Seht felfedezte Vivecet. Ott volt a nyolcadik szörny, de egyáltalán nem úgy viselkedett, mint egy szörnyeteg. Gondterhelt arccal ült, lábát a tengerbe lógatva. Amikor meglátta apja-anyját, megkérdezte, miért kell elpusztulnia, és visszatérnie Oblivionba.

Vivec azt mondta, hogy ha másképp cselekedne, megtagadná saját természetét. Mivel a válasz nem elégítette ki a szörnyet, és mert Vivecben még mindig maradt egy kevés Ayem kegyességéből, ezt mondta:

- A tűz az enyém: engedd, hogy felemésszen,

És létrehozzon egy titkos ajtót

Padhome oltáránál,

Boet-hi-Ah házában

Ahol biztonságba kerülünk,

És ahol törődnek velünk.


A szörny békés pillantással fogadta Muatrát. Csontjaiból lett a Halottak Városának, az ún. Narsisnak alapköve.

Nerevar eltette csatabárdját, melyet addig készenlétben tartott, és homlokát ráncolta.

- Miért - kérdezte - hoztál magaddal, ha tudtad, hogy a nyolcadik szörnyeteg ily könnyen feladja?

Vivec hosszú ideig nézte a vezért.

Nerevar megértette:

- Ne áruld el természeted! Válaszolj, úgy ahogy szeretnél!

- Azért hoztalak ide, mert tudtam, legerősebb ivadékom vita nélkül összeroskad Muatra előtt, ha előbb vigaszt nyújtok neki - mondta Vivec.

Nerevar sokáig nézte Vivecet.

Vivec megértette.

- Halljam szavaid, Vezér!

- Most én vagyok gyermekeid között a legerősebb - mondta Nerevar.

Legyen e tan vigasz az olvasó számára, ki halálra ítéltetett.

A szavak vége ALMSIVI.


_lac_

Előző: Vivec 36 leckéje 33. prédikáció

Összefoglaló: Vivec 36 leckéje

Következő: Vivec 36 leckéje 35. prédikáció