CsK:Vivec 36 leckéje 27. prédikáció

Innen: Elder Scrolls Lapok

Vivec 36 leckéje 27. prédikáció
A Tribunal harcos-költő isten-királyának tanításai igazán elszánt hívei számára. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy nem fordítóink vesztették el józan eszüket (bár időnként kis híján...). Az olvasás során elszenvedett esetleges szellemi károsodásért nem vállalunk felelősséget! A 27. kötet a "Szó karcolatait" tartalmazza, és beszédkészségünket fejleszti. A mű nagy igazsága: "Az elsődleges jelentés mindig rejtett." Hozzátennénk: a másodlagos pedig zavaros és érthetetlen.
A Szó karcolatai. Első:


"Minden beszélt nyelv alapja a hús. Ne hagyd, hogy az okoskodók becsapjanak!"

Második:

"A harmadik ösvény félelem nélkül fedezi fel a hisztériát. Az őrültek erőfeszítése már önmagában is társadalom - de csak papírra vetve. A bölcs az összefüggéstelenségig helyettesítené az egyik törvényt a másikkal, és még akkor is azt mondaná, hogy még mindig egy rendszeren belül dolgozik. Ez igaz a beszédben és érvényes minden iratra."

Harmadik:

"Ne menj a bocsánatkérés királyságába feloldozásért. Az artikuláción túl nincs hiba. A Szomszédos Hely - hol a kiragadók élnek - a hangzók illúziója, avagy a gondolatok köztes világa (mely alatt felépítettséget értek). Ekképp loptam a Precizitás Kancellárjától a bizonyosságot, mely bármely szögből nézve tökéletes. Ha kifutsz a hangzókból, soha nem lehetsz magabiztos."

Negyedik:

"A munka legigazabb teste csendből készíttetett: mint a csend, mely az utalástalanságból következik. E szó alatt a halottakat értem."

Ötödik:

"Az elsődleges jelentés mindig rejtett."

Hatodik:

"A bocsánatkérés királysága a tökéletesség, és lehetetlen megtámadni. Ezért a bölcs megelőzi azt. A háromság az egységben az akció és szó világa: a harmadik gyalogösvény."

Hetedik:

"A józan ember, aki eltitkolja legjobb aforizmáit - vágd le annak kezeit, mert tolvaj."

Nyolcadik:

"A hibás térkép ruháját csak bolondok és eretnekek öltik magukra. A térkép kibúvó a lustasághoz. A poros nyelv, mely adott térkép szerint beszél, mely legtöbbször egy teljes történetet vesz alapul. Egy szó sem igaz, amíg meg nem emésztettetik."

A szavak vége ALMSIVI.


_lac_

Előző: Vivec 36 leckéje 26. prédikáció

Összefoglaló: Vivec 36 leckéje

Következő: Vivec 36 leckéje 28. prédikáció