CsK:Vivec és Mephala

Innen: Elder Scrolls Lapok

Vivec és Mephala
Morrowind vallásával foglalkozó könyv, mely a Tribunal tagjai közül Vivec tulajdonságait mutatja be részletesen az anticipációjához (előfutárához) Mephalához fűződő viszonyán keresztül. Megtudhatjuk, hogyan lehet ugyanaz a személy jóságos harcos védelmező és nagyszerű poéta a Templom tanai szerint, ugyanakkor a gyilkolás, a szex és titkok megtestesítője. Szó esik a könyvben Nerevar haláláról, és az ezzel kapcsolatos szóbeszédről is.

Kicsoda ALMSIVI?


Morrowind egy megszentelt ország, melynek istenei emberi természetűek. Ezeket az isteneket együttesen a Tribunalnak, ALMSIVI hármasságának nevezzük - három istenség, akik a dunmer nép erkölcsi értékeit képviselik. Almalexia a könyörületességet, Vivec a hatalmat, Sotha Sil pedig a titokzatosságot. Hármuk közül Vivec messze a legnépszerűbb. Ő egyben a legismertebb is, hiszen ő az Igazak szeretett Harcos-Poétája, aki egyszerre féktelen és gyönyörű. Vivec az erőszak művésze. A Templom vallásában és irodalmában úgy jelenik meg, mint Morrowind egyik istenkirálya. Ő őrködik a szent Velothi szubkontinens, Vvardenfell felett, és ő vigyázza a pokol kapuját: a Vörös-hegyet. Vivec tagja a Tribunalnak, az Új Templom egyik istene, a szent és igazságos ALMSIVI egyik megjelenési formája.

Vivecnek ez az őrködő istenkirályként és harcos poétaként történő bemutatása a legismertebb és leginkább hozzáférhető a nyugathoniak számára. Fontos azonban megjegyeznünk azt is, hogy Vivec a dunmerek számára előfutárának, Sötétkezű Mephala daedra hercegnek is egyfajta rejtélyes továbbfejlődése, aki a chimer nép teremtésének egyik kulcsfigurája. Vivec személyiségének ez a sötétebb oldala nem jelenik meg a népszerű vallásban és irodalomban, a dunmerek mégis ösztönösen értik és elfogadják mint Vivec isteni mivoltának szerves részét. Vivec bonyolult természetének teljesebb megértéséhez meg kell ismernünk előfutárát, Mephalát, valamint az általa képviselt szokások és indítékok sötétebb kérdéseit.

Kicsoda is Mephala?


A Templom mindhárom vezéralakjának volt egy-egy előfutára a chimer kultúra hajnalán. Ezeket az előfutárokat nyugaton úgy ismerik, mint a baljóslatú Azura, Boethiah és Mephala démonhercegek. A Templom tanítása szerint Sotha Silnek, az Almsivi főmágusának Azura volt az előfutára. Almalexiának, az Almsivi nagyasszonyának előfutára Boethiah volt. Vivec előfutára pedig Mephala. A legendák szerint e három démonherceg irányításával az altmerek egy elégedetlen csoportja elszakadt népétől és új hazát alapított. Míg Boethiah, a cselszövés hercege ötlötte ki a forradalmi módszereket az elszakadás végrehajtásához, addig Mephala volt ezeknek a módszereknek homályban megbúvó megvalósítója.

Mint az nyugaton köztudott, Mephala a gyilkolás, a szex és a titkok démona. Mindháromnak van finom és erőszakos változata (orgyilkosság/vérengzés, udvarlás/orgia, tapintat/mellébeszélés); Mephalát paradox módon úgy ismerjük, mint aki mindezen ellentétek egységét egyszerre hordozza önmagában. Mindezek a rejtett indítékok és ellentmondások szerepelnek a dunmerek Vivecről alkotott elképzelésében is; annak ellenére, hogy a Templom tanai ezt nem fejtik ki nyíltan.

A dunmer nép nem úgy tekint Vivec nagyúrra, mint aki a gyilkolás, a szex és a titkok megtestesítője. Sokkal inkább úgy képzelik el, mint jóakaratú királyt, harcos védelmezőt, nagyszerű költőt. Ugyanakkor tudat alatt mégis elfogadják ezeket a sötétebb, rejtett tulajdonságokat Vivec jóságos megjelenése mögött.

Példának okáért, a Vivec nevével társított legmeglepőbb visszatérő legenda az a történet, mikor Vivec társuralkodóival: Almalexiával és Sotha Sillel együtt részt vett a legnagyobb dunmer hős és hadvezér, Nerevar nagyúr meggyilkolásában. A történet a hamuföldi szájhagyományból ered, és szöges ellentétben áll a Templom tanításaival. Ennek ellenére erősen gyökeret vert a dunmer nép fantáziájában, valahogy ilyesformán: "Természetesen Vivec sosem működött volna közre Nerevar nagyúr meggyilkolásában, de mindez oly régen történt... Ki tudhatja, mi is az igazság?"

Vivec közismert jelleme szerint követőivel szemben jóindulatú, megértő, könyörületes és védelmező. Ugyanakkor, úgy tűnik, a dunmerek megmagyarázhatatlan módon könnyedén elfogadják Vivecnek azokat a rejtett tulajdonságait, az erőszak, a bujaság és az összeesküvés sötét jellemvonásait, melyek az előfutárok alacsonyabb rendű és kegyetlenebb indítékaival állnak összefüggésben.

Brenda