CsK:VII. Uriel Septim élete

Innen: Elder Scrolls Lapok

VII. Uriel Septim élete
Az Elder Scrolls játékok első 4 generációját végigkísérő császár életét mutatja be a könyv, kitérve uralkodásának különböző korszakaira.
Rufus Hayn tollából


Harmadkor 368-389: Stratéga és békéltető

Uriel császár életének korai évtizedei a birodalmi befolyás agresszív kiterjesztésének és megszilárdításának jegyében teltek az egész Birodalomban, de különösen Keleten, Morrowind és Feketemocsár provinciában, ahol a Császár hatalma korlátozott volt, a birodalmi kultúra gyenge, és a helyi szokások és hagyományok erősen és rendíthetetlenül ellenálltak az asszimilációnak. Ebben az időszakban Urielnek nagy segítségére volt a Birodalmi Mágus, Jagar Tharn misztikus támogatása és okos tanácsai.

Uriel Caula Voriával kötött házasságának története már kevésbé vidám történet. Habár gyönyörű és vonzó nő volt, akit a nép szeretett és tisztelt, a császárnő mélységesen kellemetlen, arrogáns, ambiciózus és mohó asszony volt. Női fortélyaival csapdába csalta Septimet, de az hamarosan belátta hibáját, és elfordult tőle. Szívből utálták egymást, és bármit megtettek, hogy megsérthessék a másikat. A boldogtalan házasság áldozatai gyermekeik voltak.

Csavaros eszével és önbizalmával Uriel hamarosan megelőzte mesterét a fenyegetések és a diplomácia finom tudományában. Jó példa erre a Hlaalu-házzal kötött szerződés, miszerint a Ház a birodalmi kultúra és gazdaság őre lesz Morrowind provinciában. De sikereivel együtt növekedett büszkesége és magabiztossága is. Jagar Tharn táplálta Uriel magabiztosságát. A túlhaladott mester-tanácsadó álarca mögé bújva tökéletesen megnyerte Uriel bizalmát. Ez vezetett Uriel elárulásához, Oblivionba való bebörtönzéséhez, és Tharn titkos trónbitorlásához.

Harmadkor 389-399: Elárulva és bebörtönözve

Keveset tudunk Uriel oblivioni tapasztalatairól, melyeket bebörtönzése alatt átélt. Azt mondja, nem emlékszik semmire, csak nappali és éjszakai rémálmok végtelen sorozatára. Azt mondja, azt hitte, alszik, és nem vette észre, hogy múlik az idő. Sokáig azt állította, hogy nem emlékszik álmaira, de időről-időre, a beszélgetések közben, amelyek ennek a könyvnek az alapját képezik, elmondta rémálmait, és azt is, hogy ezek az álmok hasonlóak azokhoz, amelyekben Oblivionban volt része. Érzésem szerint egyszerűen nem tud álmairól beszélni, nem pedig nem akar.

Annyi mindenesetre tisztán látható, hogy ezek az élmények örökre megváltoztatták. Harmadkor 389-ben fiatal volt, büszkeséggel, energiával és ambícióval teli. Megmenekülése és trónra kerülése után öregember lett, megfontolt, türelmes és elővigyázatos. Konzervatív és pesszimista is lett az élet olyan területein, ahol addig bátor volt, majdnem vakmerő. Uriel ezeket a változásokat Jagar Tharn árulásának javára írja, aki mindezen fortélyokra tanította őt, bár az is igaz, hogy száműzetése ki is merítette testileg és szellemileg, bár elméje megőrizte ifjúkora frissességét.

Tharn mágikus császár-álruhájának, Barenziah királynő általi leleplezésének, és az Eadwyre király, Ria Silmane és bajnoka által játszott szerep hosszas leírása megtalálható Stern Gamboge kitűnő, háromrészes munkájában, a BARENZIAH ÉLETÉ-ben. Mint tudjuk, Ria Silmane tanítványával együtt összeállította a Káosz botját, ezzel legyőzte a lázadó Jagar Tharn-t, majd visszahelyezte Uriel Septimet a trónra. Nincs értelme itt újból elmondani ezt a történetet. Röviden összefoglalva, Jagar Tharn elhanyagolta a Birodalom ügyeit, így megingott a gazdasági stabilitás és a Császár ereje, így sok jelentéktelen hadúr és kiskirály megkérdőjelezhette a Birodalom fennhatóságát. Az erős keleti és nyugati vezetők nyílt harcot indítottak a területi és jogi uralom ellen.

Harmadkor 399-415: Helyreállítás, a Béke Csodája és Vvardenfell

A Helyreállítás során Uriel Septim elfordult uralkodása korai éveinek agresszív, katonai és diplomáciai fenyegetésre épülő politikájától. Inkább az ügyek titkos, észrevétlen manipulációját választotta, és ebben nagy segítségére voltak a Pengék különböző szervezetei. A módszerek és konkrét ügyek nyilvánosságra hozatala viszont csak a Császár halálakor történhet meg, amikor több száz kötetre rúgó naplóját nyilvánosságra hozhatják, és a Pengéknek sem kell már félteniük ügynökeik kilétét.

Ennek a korszaknak két figyelemreméltó eredménye mutatja Uriel új, finom politikájának eredményességét: a Béke Csodája, vagy más néven a Nyugati Fordulat, ami az Iliac-öböl régiót háborúzó hadurak csatateréből rendezett és békés modern provinciák (Pörölyföld, Őrszem, Nyugalm és Orsinium) területéve változtatta. A másik Vvardenfell Helseth király és Barenziah anyakirálynő által elősegített kolonizálása, ami közelebb hozta Morrowindet a birodalmi befolyás köréhez.

Harmadkor 415-430: Az Arany Béke, Helseth király udvara és a Keleti Kilenc

A Béke Csodáját követően (legjobb leírás: Per Vetersen - TŐRSUHATAG: MORDERN TÖRTÉNELEM) a Birodalom az Uriel uralkodásának korai éveire jellemző béke és gazdagság időszakába lépett. A Belsőföldek és a Nyugat immár szilárdan a Birodalomhoz tartoztak, így végre teljes figyelmével Kelet felé fordulhatott - Morrowind felé.

Morrowind egyedülálló Tribunal vallása és a nagyházak kormányzási rendszere körül konfliktusok robbantak ki. A Tribunal hamis istenei szörnyű fenyegetést jelentettek a Vvardenfell területén egyre növekvő kolóniákra. Uriel titokzatos Penge ügynökök és Helseth Mournholdi udvara segítségével igyekezett a nagyházak tanácsától Helseth udvarához juttatni politikai hatalmat. Az ortodox istenek bukását kihasználva pedig megszilárdította a Kilenc uralmát Vvardenfelen.

Hasphat Anabolis részletesen megírja a Kilenc keleti megszilárdulásának részleteit. A NEREVARINE ÉLETE ÉS IDEJE című négykötetes munkájában, ennek ellenére képtelen megoldani az időszak központi rejtélyét - mennyit tudott Uriel a Nerevarine próféciákról és hogy jött rá fontosságukra? Ezekre a rejtélyekre valószínűleg csak akkor kaphatunk választ, ha kiadják a Császár naplóit, vagy a Pengék szabályzatában lazulás következik be.


caius reloaded