CsK:Válasz Bero felszólalására

Innen: Elder Scrolls Lapok

Válasz Bero felszólalására
Heves hangvételű tudományos értekezés a Pusztítás mágiaiskolájának védelmében. Nem meglepő módon a könyv elolvasása pusztítás képzettségünket fejleszti.
A Csatamágus Malvisertől


Utolsó Termés havának 14. napján a Birodalmi Városban egy szerfelett hozzá nem értő előadást hallhattunk "Julianos fohászai" címmel egy Berevar Bero nevű illuzionistától. Ahogy az ilyen áltudományos előadásoknál általában lenni szokott, nem is volt értelme érdemben hozzászólni sem. Sajnálatos módon azonban a beszéd "Bero előadása a csatamágusoknak" címmel magánúton kinyomtatásra került, és még akadémiai körökben is kiváltott némi meg nem érdemelt figyelmet. Adassék meg nekünk, hogy tisztázzuk eme félreértést.

Bero előadását Zurin Arctus, egy híres csatamágus alkalmi konkrét beszámolójával kezdte, ki Tiber Septim Birodalmi Csatamágusa volt, és Jagar Tharnnak, VII. Uriel Septim Birodalmi Csatamágusának szólt. A szándéka az volt, hogy megmutassa, mi a gond, ha egy csatamágus a mágia egy másik iskolájában bízik, nem a Pusztítás Iskolájában, amely állítólag a csatamágusok különleges erőssége. Engedjék meg nekem, hogy először kétségbe vonjam ezt az úgynevezett történelmi tényt.

Zurin Arctus nem a Miszticizmus és az Idézés varázslataival alkotta meg Numidium gólemet, ahogy Bero állítja. Az igazság az, hogy nem tudjuk, hogyan alkották Numidiumot, vagy hogy gólem vagy elementál volt-e a szavak hagyományos értelmében. V. Uriel csatamágusa, Hethoth nem volt birodalmi csatamágus - egy egyszerű varázsló volt a Birodalom szolgálatában, ennek következtében az, hogy milyen varázslatokat használt a különböző akaviri harcokban, lényegtelen, említésre sem méltó. Bero Morihatha császárnő csatamágusát Welloc-ot "egy kiváló diplomatának" nevezi, de nem "a Pusztítás Iskolája egy hatalmas tanítványának". Minden elismerésem Beroé, hogy kifogástalanul felismer egy birodalmi csatamágust, de rengeteg írott példát ismerünk Welloc képességeiről a Pusztítás Iskolájában. A bölcs Celarus, például, hosszasan írt arról, hogyan idézett Welloc vámpírfelhőt Feketerózsa lázadó seregeire, ellenfeleikbe juttatva erejüket és képességeiket. Mi ez, ha nem a Pusztítás Iskolájának lenyűgöző példája?

Bero elég szerencsétlen módon Jagar Tharnt is a várakozáson alul teljesítő csatamágusok közé sorolja. Tarthatatlan az az álláspont, mely szerint egy elborult elméjű árulót az ésszerű gondolkodás példájaként mutat be. Vajon az lett volna Bero elvárása, hogy Tharn a Pusztítás Iskoláját használva illően tradicionális esztelenségekkel pusztítsa el Tamrielt?

Bero a történelem elferdítését használja okoskodásának alapjaként. Ha csak négy kiváló példát talált volna a csatamágusok történelméből arra, hogy iskolájukon kívüli varázslatot használtak - mint ahogy nem talált - akkor is csak anekdotai bizonyítéka lenne, mely nem elég okoskodásának igazolására. Könnyen tudnék találni négy példát arra, hogy illuzionisták gyógyító varázslatot használták, vagy árnymágusok teleportálást. Mindennek megvan a helye és az ideje.

Bero okoskodása, erre a bizonytalan alapra építve az, hogy a Pusztítás Iskolája nem igazi iskola. A tanulás "keskeny és árnyékos" útjának nevezi, melynek tanítványai türelmetlenek, megalomániás hajlandósággal. Hogy lehet erre válaszolni? Valaki, aki semmit sem tud a Pusztítás varázslatainak használatáról, bírálja az Iskolát, hogy túl egyszerű? Úgy foglalja össze a Pusztítás Iskolájának lényeget, mint megtanulni, hogyan lehet a "legnagyobb sebzést okozni a legkisebb idő alatt", ami nyilvánvalóan képtelenség, és azzal mutatja ki tudatlanságát, hogy felsorolja az összes bonyolult alkotóelemet, melyet a saját iskolájában, az Illúzió Iskolájában tanult.

Engedtessék meg nekem, hogy válaszoljak a Pusztítás Iskolájában tanult alapelemek felsorolásával. A varázslat megidézése a Pusztítás Iskolájában összetettebb, mint bármely más iskolában, mert történhet érintésre, célpontra, pillanatnyi hatással, vagy hosszabb időtartamon keresztül, esetleg késleltetve. Tudni kell milyen erőket uraljunk ahhoz, hogy létrehozzuk a varázslatot: tűz, villám vagy fagy alapú legyen. Tudni kell melyek az előnyei és veszélyei mindezeknek. Melyek a különböző célpontok válaszai a pusztítás különböző varázslatainak támadásaira? Melyek a lehetséges védelmek és hogyan lehetséges megtámadni? Melyek azok a környezeti faktorok, melyeket figyelembe kell venni? Melyek az előnyei a késleltetett sebzésű varázslatoknak? Bero azt sugallja, hogy a Pusztítás Iskolája nem lehet körmönfont, így hát elfeledkezett az összes Átokról, melyek az iskola fennhatósága alá esnek, néha nemzedékről nemzedékre hatva szövevényes és fennkölt módon.

Az Átváltoztatás Iskolája a Pusztítás Iskolájától teljesen eltérő és különálló entitás, és Bero okoskodása, mely szerint ezeket egybe kellene olvasztani, nyilvánvalóan nevetséges. Ez is csak azt bizonyítja, hogy semmit sem tud az Átváltoztatás és a Pusztítás Iskolájáról, hiszen felvetését mindössze annyival tudja alátámasztani, hogy a "sebzés" is része a valóság megváltoztatásának, melyet az Átváltoztatás varázslatok hoznak létre. Mindebből arra következtet, miszerint pl. az Átváltoztatás Iskolájába tartozó lebegés közeli rokona lenne a Pusztítás iskolájába tartozó villámcsapás varázslatnak. Ilyen alapon azt is lehetne mondani, hogy az Átváltoztatás Iskolájának, lévén a változás előfordulásáról szól, be kellene kebeleznie az Illúzió Iskoláját tekintve, hogy az a változás látszata.

Nyilvánvalóan nem lehet véletlen, hogy éppen az Illúzió Iskolájának egyik művelője intéz támadást a Pusztítás Iskolájával szemben. Hiszen az illúzió valójában nem is szól másról, mint a valóság elkendőzéséről.


Gustafson