CsK:Thirsk, a történelem - javítva

Innen: Elder Scrolls Lapok

Thirsk, a történelem - javítva
Solstheim szigete híres mézsörcsarnokának eredetét és történelmét meséli el ez a kötet - ezúttal már a mi hőstettünket is magában foglalva. Ismerteti Thirsk eddigi törzsfőnökeit a mi nevünkkel bezárólag, és az itt élők törvényeit és viszonyulásukat a szigeten élő többi északihoz és a birodalmiakhoz.

írta: Bereditte Jastal

A Fjalding-tó keleti partján áll Thirsk, a nagy mézsörcsarnok, ami az északi harcosok legvitézebb klánjának otthona és bázisa.

Nagyjából száz éve egy kis csoport skaal úgy döntött, elhagyják a központi falut és megszabadítják magukat a társaik természetimádatának merev hagyományaitól. Olyan életet akartak, mint az őseiknek volt egykoron Égkoszorúban - szabadon gyilkolni, amit és amikor akartak, szabadon imádni olyan módon, amilyet választanak.

A csoport ellenállt a kíméletlen időjárásnak és dél felé, a Fjalding-tó irányába vonult, ahol tökéletes helyet találtak egy új település számára. Ott úgy döntöttek, felépítik a nagy mézsörcsarnokot, ami az új otthonuk és vadászházuk lesz. Több hónapi építkezés után a csapat befejezte a munkát, és elnevezték a mézsörcsarnokot Thirsknek.

A telepesek áttekintették, amit elvégeztek, és igazán büszkék voltak a munkájukra. De az örömük rövid életű volt, és hamarosan rájöttek, nem mindenkinek tetszett Thirsk felépítése. Ahogy emelkedtek a csarnok falai, úgy nőtt az építkezés lármája és a felfordulás, ami felébresztett egy, a jég alatt nyugvó ősi teremtményt. Ironikus, nomeg tragikus fordulat is, hogy amint az utolsó gerendát is a helyére szegecselték, a szunyókáló bestia végleg felébredt. Az ősi neve Udyrfrykte volt, de a telepesek csak halálként ismerték. Udyrfrykte elment az újonnan befejezett mézsörcsarnokba és kitöltötte bosszúját azokon, akik felverték a hosszú, hideg álmából. Figyelmeztetés, kegyelem nélkül ölt, az északi Thirskek fele elesett. A hősies varázsló, Jég-Fényű Eldrid volt az, aki végül visszaűzte a bestiát a búvóhelyére, a fagyott tó alá, majd a mágiája segítségével egy hatalmas jégfallal elzárta a bejáratot. A szörnyűség véget ért, de nagy ára volt. A telepeseknek két hónapjukba tellett, mire kijavították az összes sérülést, amit Udyrfrykte okozott, de sok erős kéz hiányzott közülük, ezért lassan haladtak és unalmas volt a munka.

Végül Thirsk falai újra büszkén magasodtak. De hiába munkálkodtak együtt a telepesek azon, hogy felépítsék a mézsörcsarnokot és elhárítsák Udyrfrykte fenyegetését, hamarosan feszültséget szított közöttük, hogy ki legyen a vezető. A többség Vörös Hrothmundot tekintette főnöknek, mivel ő volt a legerősebb és a legalkalmasabb. De egy harcos, Bronzsisakos Drengr nem értett egyet. Úgy gondolta, ő lenne a legalkalmasabb a főnöki posztra és nyíltan szembeszegült Hrothmunddal. Tudván, hogy a széthúzás és viszálykodás csak arra lenne jó, hogy tönkretegye a nagy nehézségek árán felépített új életüket, Vörös Hrothmund érvényesítette az egyetlen lehetőségét - megsuhintotta a baltáját és ott helyben lefejezte Bronzsisakos Drengrt. Az északiak mindennél jobban becsülik egy harcos vitézségét, és Drengr kivégzése bebizonyította nekik, hogy Hrothmund tényleg a legméltóbb, hogy Thirsk törzsfőnöke legyen. Így hát, hogy a többi északi sose felejtse el, joga van vezetőnek lenni, Hrothmund Thirsk központi csarnokában piedesztálra helyezte Drengr fejét, hogy mindenki láthassa.

És ezzel kezdetét vette Thirsk leginkább megbecsült hagyománya. Bármely harcos, fajtól vagy nemtől függetlenül lehet a mézsörcsarnok vezetője, ha kiteszi a leghatásosabb trófeát a központi csarnok piedesztáljára. Mindaddig, amíg Vörös Hrothmund szelleme jóváhagyja, ezt a harcost törzsfőnöknek nevezik.

Hrothmund Veszte:

21 évig Vörös Hrothmund uralkodott Thirsk lakóin. Puha hangja és hatalmas baltája - melyről azt tartják, nagyobbat északi még nem forgatott azelőtt - segítségével békés, virágzó korszakot hozott Thirskre. De a béke lett Hrothmund veszte, mert a hatalmas északi nyugtalan lett a mézsörcsarnok kellemes, meleg és biztonságot adó falai között. Harcra, kalandra áhítozott, érezni akarta a fagyot az ereiben még egyszer, és tovább már nem tudta figyelmen kívül hagyni a vitézség hívását. Amikor hírét vette, hogy egy óriási, vérszomjas fehér farkas rettegésben tartja a Moesring-hegység utazóit, Hrothmund felkapta a baltáját és elindult, hogy egymaga legyőzze a bestiát. A hegyvidék lakói Ondjage, a Kegyetlen Farkasnak hívták. Olyan hatalmas volt, mint egy ökör, a bundája olyan fehér volt, mint a friss hó, és azt tartották róla, se nő se férfi nem tudja legyőzni Ondjagét. A hírek igaznak bizonyultak, mert Hrothmund ugyan levágta a farkas egyik lábát, de azalatt Ondjage egészben lenyelte a hatalmas északit, csak a baltáját hagyta meg az ember kudarcának emlékeztetőjéül. Thirsk lakói bánatosan és dühösen elmasíroztak a hegyekbe, hogy megkeressék az általuk Hrothmund Vesztének nevezett farkast. Csak együttesen tudták legyőzni Ondjagét, majd családiasan megsütötték és megették.

%PCName, Udyrfrykte legyőzőjének eljövetele:

100 éven keresztül Thirsk mézsörcsarnoka kiállt mindenféle viszontagságot, fegyveres támadástól tűzvészen át a pusztító sárgafekélyig. De ezen idő alatt semmi se volt olyan rettenetes, mint az Udyrfrykte, az ősi bestia, ami Hrothmund idején feldúlta a csarnokot. Az Udyrfryktét elűzték és - reményeik szerint örökre - bezárták a búvóhelyére. Idővel a bestiát elfelejtették, de ő nem felejtett. Mikor a jeges tó tűzre kapott és a hosszú ideje lezárt bejárat szabaddá vált, az Udyrfrykte újra a szabad levegőn járt. Visszatért Thirskbe, hogy bosszút álljon, és a bosszú ideje elérkezett. A lény megölt mindenkit, akit csak tudott, és kettészakította a csarnokot. Az Udyrfryktét kiűzték a csarnokból, de mindannyian tudták, csak idő kérdése, hogy visszatérjen és befejezze a munkát, amit elkezdett - Thirsk teljes megsemmisítését, a lakóival együtt. Ekkor volt, hogy egy idegen érkezett Solstheimre, a thirski északiak megmentője. %PCName volt a neve, %PCRace volt, és megtette, amire a hatalmas Hrothmund se volt képes. Ez a bátor harcos berontott az Udyrfrykte barlangjába, szembenézett a bestiával, majd lemészárolta, mint a hentes a birkát. A hatalmas %PCName ezután kivágta az Udyrfrykte szívét, és magával vitte trófeaként Thirskbe, ahol még ma is látható a piedesztálon. A %PCRace fajú %PCName lett a mézsörcsarnok új törzsfőnöke, az emberei pedig mélyen tisztelték harcosként és vezetőként is.

Itt következik Thirsk törzsfőnökeinek névsora, mióta Hrothmund először uralkodott:

Vörös Hrothmund. Északi férfi. Legyőzte Bronzsisakos Drengrt és a fejét mutatta be trófeaként. 21 évig uralkodott Thirsken. Megölte és felfalta Ondjage, a Kegyetlen Farkas.

Fehérhullám Isgeror. Északi férfi. Legyőzte a nekromanta Féregszívű Hildirt és trófeaként bemutatta a szívét. 4 évig uralkodott Thirsken.

Einarr. Északi férfi. Legyőzte Guolog fagyóriást és trófeaként bemutatta a lábát. 6 évig uralkodott Thirsken.

Kerekbélű Gisi. Északi férfi. Legyőzte Einarrt és trófeaként bemutatta a kardját. 2 hónapig uralkodott Thirsken.

Ifjabb Einarr. Északi férfi. Legyőzte Kerekbélű Gisit és trófeaként bemutatta a gyomrát. 7 évig uralkodott Thirsken.

Grjotgaror. Északi férfi. Legyőzte a fehér boszorkány Katlát és trófeaként bemutatta a botját. 2 évig uralkodott Thirsken.

Amelie Bontecou. Breton nő. Legyőzte Grjotgarort és trófeaként bemutatta a fejét. 3 évig uralkodott Thirsken.

Viharölő Thoromr. Északi férfi. Legyőzte az Ani és Ali testvéreket és trófeaként bemutatta a bűvölt kalapácsaikat. 16 évig uralkodott Thirsken.

Aegilief. Északi nő. Legyőzte Hűtlen Oddnyt és trófeaként bemutatta a kezét. 8 évig uralkodott Thirsken.

Caccino Aurelia. Birodalmi férfi. Legyőzte a birodalmi hőst, Claudius Anzionét és trófeaként bemutatta a kardját. 3 hétig uralkodott Thirsken. Csaló.

Medvenyúzó Eldjar. Északi férfi. Legyőzte a birodalmi csaló Caccino Aureliát és trófeaként bemutatta a nyelvét. 5 évig uralkodott Thirsken.

Kövér Falki. Északi férfi. 6 veszett farkast győzött le és trófeaként bemutatta a karmaikat. 3 hónapig uralkodott Thirsken. Veszettség miatt megőrült és elhalálozott.

Svana a Kés. Északi nő. Legyőzte Farkas-Gyereke Grettát és trófeaként bemutatta a kardját. 4 évig uralkodott Thirsken.

Fehérszakállú Beinir. Északi nő. Legyőzött 3 ork fosztogatót és trófeaként bemutatta a szemeiket. 22 évig uralkodott Thirsken.

Farkasfutó Skjoldr. Északi férfi. Legyőzte Sárga Grisst, a varázslót és trófeaként bemutatta a fejét. Három éve uralkodik Thirsken, jelen írás készítésekor is ő a törzsfőnök.

%PCName. %PCRace férfi/nő. Legyőzte az Udyrfryktét és trófeaként bemutatta a szívét. Jelen írás készítésekor is ő a törzsfőnök.

Kiegészítés:

A Thirsk mézsörcsarnok majdnem olyan jelenleg, mint 100 éve; az építés minőségének testamentuma. De míg Thirsk nem növekedett, a lakosai igen, és nem sokkal később már nem fértek el mindannyian, akik ott akartak lakni. Az évek múltával sok északi elhagyta Thirsket, hogy megalapítsák a saját lakhelyüket Solstheim vadonjában, barlangjaiban, természetes menedékeiben. De akik elmentek, mindig szívesen látott vendégek Thirskben, és sokan visszatérnek, hogy élvezzék a mézsörcsarnok vendégszeretetét. Azt is fontos megjegyezni, hogy bár több, mint száz év telt el azóta, hogy a csoport először hagyta el a skaalok faluját, a skaalok és Thirsk északijai mindig kulturáltan viselkednek egymással, alkalmanként pedig kereskednek is.

Kapcsolat a Birodalommal:

Az évek folyamán Thirsk északijai és a birodalom egy egyszerű és hatékony kapcsolatot alakítottak ki: békén hagyják egymást és mindenki boldog. Nem sokkal a Solstheimre érkezésük után a birodalmiak rájöttek, hogy a hatáskörük csak a Fagypille Erődre és környékére terjed. Solstheim régen is egy barbár, fagyos, kietlen terület volt, ma is az, vélhetően a jövőben is így lesz, hiszen jobban illeszkedik az ősi északi szokásokhoz, mint a hagyományos birodalmi törvényekhez. Mindaddig, amíg Thirsk lakosai békén hagyják a Fagypille Erődöt, az erődben levő birodalmiak ezt viszonozzák. Tulajdonképpen a kapcsolat a két hely között méltányos, és Thirsk északijai jelentős jóindulatot szereztek maguknak a birodalom részéről, amikor visszavitték Alain Montrose szökevényt a helyőrségnek, miután az megpróbált Thirskben elrejtőzni.

Törvény és Rend Thirsken belül:

A mézsörcsarnokban a törzsfőnök bíra, esküdtszék és hóhér, ha szükséges. Valójában Thirsk mindig is elég békés hely volt, bajtársiasság és jóindulat uralkodik benne. Solstheim elég kíméletlen otthon tud lenni, Thirsk északijai pedig már rég felismerték, hogy az egymással való torzsalkodás korántsem olyan kifizetődő, mint a sziget medvéire, farkasaira, draugraira, rieklingjeire, illetve bármely kegyetlen lényeire vadászni, akik a földeken kószálnak. Persze esetenként előfordulnak egyet nem értések - amik többnyire vérontásba torkollnak - és néhány évente valaki a fejébe veszi, hogy kihívást intézzen a törzsfőnökhöz, hogy vérre menő párviadalban megszerezze Thirsket. Általában mondva Thirsk északijai egyetlen hatalmas barbárszerű család. Mint minden családban, náluk is előfordulnak civódások.


Vik