CsK:Terv Dagoth Ur legyőzéséhez

Innen: Elder Scrolls Lapok
Terv Dagoth Ur legyőzéséhez
Vivec isten nagyszerű terve a Dagoth Ur feletti győzelemhez, melynek lényege, hogy mi egyedül legyőzünk mindenkit, miközben ő kényelmesen hátradőlve szemléli ténykedésünket. Ennek ellenére nagyon hasznos információkat tartalmaz pl. a Repesztő és Hasító megszerzésével, illetve Lorkhan szívének működésével kapcsolatban.

Az elmúlt húsz évben a Tribunal sikertelenül próbálkozott ezen terv véghezvitelével. A sikertelenség oka azonban elsősorban abban keresendő, hogy egyidejűleg voltunk kénytelenek megvalósítani a támadásokat és fenntartani a Szellemgátat, hogy feltartóztassuk Dagoth Ur seregeinek nagyarányú áttörését. Ha a Nerevarine vezetné a támadást, a Tribunal pedig minden erejével a Szellemgát fenntartására összpontosíthatna, a terv sikerének esélye sokkal nagyobb lenne. Sajnos a Repesztő és a Hasító varázstárgyak eltűnése, valamint Dagoth Ur utóbbi időkben tapasztalható növekvő ereje új problémákat vet fel a terv véghezvitelét illetően.

Mindezek figyelembevételével tervünket a következő öt szakaszra bonjuk:

1. Egy sor agresszív támadás a Szellemgáton belüli terep felmérésére
2. Egy sor agresszív támadás Dagoth Ur hamuvámpírjainak kiiktatása és a náluk lévő különféle ereklyék visszaszerzése céljából
3. Támadás Vemynal Kapuvár ura Dagoth Vemyn ellen a Repesztő nevű varázserejű kalapács visszaszerzésére
4. Támadás Odrosal Kapuvár ura Dagoth Odros ellen a Hasító nevű varázserejű penge visszaszerzésére
5. Támadás Dagoth Ur vára ellen a Kísértetőr, a Repesztő és a Hasító ereklyék segítségével - Dagoth Ur Lorkhan Szívével való összeköttetésének megszakítása, majd pedig Dagoth Ur megölése céljából

Első szakasz: Szellemgáton belüli támadások


A Tribunal, az ordinátorok és a Bouyant Címeresek ismerik a terepet, szolgálhatnak térképekkel és a jelenlegi jelentésekkel. A Szellemgát mögötti terület veszélyes, a Nerevarine-nek tisztában kell lennie a terület különleges kihívásaival. A Dagoth Ur védelmének megtörésére rendelkezésre álló képességek és nyersanyagok felmérése után a Nerevarine meg tudja majd ítélni, hogyan indítson hadjáratot ismétlődő támadásokkal fejlesztve képességeit, szerezve egyre jobb felszerelést és biztosítva egyre bőségesebb anyagi erőforrásokat.

Második szakasz: Hamuvámpír várak elleni támadások


Dagoth Ur rokonságának ereje - több évezredes nyugalmi időszak után - jócskán megnövekedett az utóbbi évtizedekben. Ha sikerülne egyenként megkeresni és elpusztítani őket, már nem tudnák tovább támogatni vezérüket a háború későbbi szakaszaiban. Az is elképzelhető, hogy erejük drámai növekvése mesterük által megáldott ereklyékből ered, melyek megszerzése úgyszintén hozzájárulna a sikerhez.

Harmadik szakasz: Támadás Vemynal Kapuvár ellen


Az ötödik lépés megvalósításához elkerülhetetlen a Repesztő nevű kalapács megszerzése. Ez az ereklye Dagoth Vemyn hamuvámpír birtokában van, aki valószínűleg a fegyver mágikus erejének titkát próbálja megfejteni. Elképzelhető, hogy hozzájutott Kagrenac azon jegyzeteihez és naplójához is, melyek Vemynal dwemer műhelyében fennmaradtak.

Negyedik szakasz: Támadás Odrosal Kapuvár ellen


Az ötödik lépés megvalósításához szintén elkerülhetetlen a Hasító nevű tőr megszerzése. Ez az ereklye Dagoth Odros hamuvámpír tulajdonában van, aki valószínűleg a fegyver mágikus erejének titkát próbálja megfejteni. Elképzelhető, hogy ő is hozzájutott Kagrenac bizonyos jegyzeteihez és naplójához, melyek Odrosal dwemer műhelyében maradtak fenn.

Ötödik szakasz: Támadás Dagoth Ur vára ellen


A korábbi lépések mind ezen végső szakasz előkészítésére szolgáltak. A legutóbbi felderítések azt mutatják, hogy Dagoth Ur fellegvára nagyarányú fejlesztéseken esett át, ezért a helyszín gondos előzetes felmérést igényel. A Szív Kamrájába vetető általunk ismert út jól védett, de elképzelhető, hogy létezik más megközelítési útvonal is. Dagoth Ur minden bizonnyal megsejti majd tervünket, hogy a Szív elpusztításával meg akarjuk fosztani hatalmától, ezért valószínűleg a Szív Kamrája előtt fog várni. A Tribunal együttes erővel sem volt képes őt legyőzni, és ereje azóta csak tovább növekedett. Bár hozzá kell tenni, hogy a Tribunalnak a harccal egyidejűleg a Szellemgát fenntartására is koncentrálnia kellett, de a probléma így is elég ijesztő.

Ennek a szakaszokra bontott tervnek az elfogadása kínálja a legnagyobb lehetőséget a sikerre. Ha visszatekintünk, a Tribunal döntését, miszerint azonnali közvetlen támadást indított Dagot Ur vára ellen a lépésenkénti kisebb célok mellőzésével, súlyos hibának kell tekintenünk. A Tribunal nem érezte át, hogy lehetőség van egy lassabb, megfontoltabb hadjáratra, elsősorban azért, mert sok más lényeges dologra kellett egyidejűleg figyelnie, nem is szólva a Szellemgát és a Vörös-hegyet övező külső védműrendszer fenntartásáról. Ezzel szemben a Nerevarine sikerét sokkal jobban szolgálhatja egy óvatos, lépésről lépésre történő előrehaladás, melynek során egyre magabiztosabbá válhat, míg eredményei fokozatosan aláássák Dagoth Ur saját védelmébe vetett bizalmát.

Kagrenac Eszközeinek felhasználása Dagoth Ur ellen


Dagoth Ur természetfeletti erejének forrása Lorkhan Szíve... egyben ebből ered a Tribunal isteni ereje is.

Az ősidőkben az istenek Lorkhan Szívét a Vörös-hegy alá rejtették büntetésül a halandó világ megteremtéséért. A dwemerek föld alatti kolóniáik építése során rábukkantak a szívre. Kagrenac Mesterkovács mágikus eszközöket készített a szív erejének megcsapolására, az Első Tanács Háborúja ennek a szentségtörésnek a megakadályozására robbant ki. A háború végére az eszközök Kagrenac által történt használata és a dwemer faj titokzatos eltűnése tett pontot. Kagrenak eszközei lord Nerevar és Dagoth Ur kezére jutottak. Dagoth Ur vállalta, hogy megőrzi az eszközöket, amíg Nerevar elment konzultálni tanácsadóival, velünk. Nerevar távollétében Dagoth Ur kísérletezett az eszközökkel a szíven, és elcsábította annak ereje. Visszatértünkkor már egy zavaros elméjű Dagoth Ur fogadott minket, aki megtagadta az eszközök átadását. Mikor ránk támadt, mi elkergettük.

Az eszközöket magunkhoz véve hagytuk el a Vörös-hegyet, és miután Sotha Sil megfejtette a titkukat, közösen arra használtuk őket, hogy kapcsolatot alakítván a szívvel, felülemelkedjünk halandó valónkon. Így lettünk a Tribunal.

Dagoth Ur túlélte támadásainkat, és az eszközök nélkül, eddig ismeretlen módszerrel kapcsolatot alakított ki a szívvel, és halhatatlanná vált.

A tervünk, hogy elpusztítsuk Dagoth Urt, a Tribunal elpusztulásának következményével járhat. A célunk, hogy örökre megzavarjuk Kagrenak bűbáját a szíven, elszakítva ezzel mind Dagoth Ur, mind pedig saját kapcsolatunkat a szívvel, hogy mindannyian újra halandók legyünk. A halandóvá vált Dagoth Ur ezután evilági eszközökkel is elpusztíthatóvá válik. Az istenség elvesztése és a Tribunal esetleges halála szükséges kockázat és áldozat ennek érdekében.

A szívvel való kapcsolatteremtés normál esetben egy három-lépéses folyamat. A Kísértetőr viselője lesújt a szívre a Repesztővel, előidézve ezzel, hogy a szív tiszta hangot adjon ki. Ezután a Kísértetőr viselője lesújt a Hasítóval a szívre, feltörve a tiszta hangokat egy árnyékhangokból álló prizmává. Ezt követően az árnyékhangok rávetülnek a Kísértetőr viselőjének tiszta énjére, ezzel egy halhatatlan isteni hatalommá növesztvén őt.

A Nerevarine nem képzett a harmadik lépés titkos szertartásának végrehajtásában, ehelyett a szívre mért második ütéssel meg fogja zavarni a hangot, mely ezáltal szétesik az interferencia ingatag részeire. A további ütések tovább zavarják a szív hangját, míg az elveszíti Kagrenac bűbáját, megszakítva ezzel a kapcsolatot Dagoth Urral, az esetleg még életben lévő szívlidérdcekkel és a Tribunallal. Kagrenac bűbájának feloldása egyben megszünteti a szív romlott erejének kiáramlását, miáltal a sorvadás is megszűnik Morrowindben.

Elképzelhető, hogy a Nerevarine kísértést érez majd a szív erejének megszerzésére, bár ennek a módját csak Dagoth Ur és Sotha Sil ismeri. Még az is megeshet, hogy Dagoth Ur megpróbálja megtanítani a Nerevarine-t, hogy hogyan használja Kagrenac eszközeit az istenné váláshoz. Bízunk benne, hogy a Nerevarine nem olyan bolond, hogy megbízzon Dagoth Urban, és készek vagyunk felvállalni ezt a kockázatot.

Vigyázat! A Nerevarine nem használhatja a Kagrenac eszközeit a Kísértetőr nélkül, különben súlyos sérüléseket szenved, melyek rövid időn belül elérik a halálos szintet. Ha a Neverarine sérülés nélkül képes hordani valamelyik eszközt, akkor az hamisítvány.

Még egy utolsó megjegyzés. A Kísértetőr nem kerülhet Dagoth Ur kezébe, a Nerevarine-nek készen kell állnia, hogy elteleportáljon, ha az elfogás veszélye fenyegeti.

A meglepetés ereje


Dagoth ur nem fog arra számítani, hogy bárki is el akarná pusztítani a Szív bűverejét. Nem tud róla, hogy ez lehetséges, ő maga soha nem próbálkozna ilyesmivel, és tudja, hogy mi sem kíséreltünk meg soha ilyesmit. Senkiről nem feltételezi, hogy hajlandó lenne feláldozni ily nagy hatalom lehetőségét. Ezen kívül a Dagoth-házban, akárcsak minden más nagyházban, a ranglétrán való előrejutás a vetélytársakkal való összetűzések és a feljebbvalók legyőzése útján történik. Dagoth Ur ennek fényében látja majd a Nerevarine küzdelmét és győzelmeit a hamuvámpírok felett, továbbá a Hatodik ház ellen vívott harcát is.

Dagoth Ur és rokonai azt fogják feltételezni, hogy Nerevarine végső célja a Szív hatalmának birtoklása. Ennek tükrében logikusnak tűnik majd, hogy a Nerevarine szép sorjában megpróbálja legyőzni Dagoth Ur minden alárendeltjét egészen Dagoth Urig bezárólag. Ha a Nerevarine képes soron kívül legyőzni Dagoth Urt, és megszerezni a Szív fölötti uralmat, az annál jobb. De ésszerűen azt fogják feltételezni, hogy a Nerevarine a lehető legmagasabbra igyekszik eljutni a ház hierarchiáján belül, mielőtt magával a ház fejével kelne birokra.

Dagoth Ur talán megpróbálja majd rávenni Nerevarine-t, hogy csatlakozzon a Dagoth-házhoz. Elképzelhető, hogy lehetséges lesz azzal áltatni, hogy az oldalára állsz, majd pedig elárulni. Azonban szem előtt kell tartani, hogy a félrevezetésére irányuló minden kísérlet roppant mértékben kockázatos. A Dagoth-házban nagy hagyománya van a ravasz kibúvóknak és az árulásnak, s mivel ő maga is csaló, másról is csalást fog feltételezni.

Záró megjegyzések


Nem ragaszkodunk hozzá feltétlenül, hogy a Nerevarine mindenben a fentebb ismertetett terv szerint járjon el, bár véleményünk szerint ez nyújtja a legjobb esélyt Dagoth Ur legyőzésére. Azonban azt a megoldást választottuk, hogy a megvalósítás tekintetében teljes mértékben a Nerevarine döntéseire és képességeire bízzuk az ügyet. Őszintén szólva, nem is látunk más lehetőséget.

Ha kérdéseid vagy kételyeid merülnek fel, fordulj Vivechez! Ő vállalta, hogy a Nerevarine útmutatója és tanácsadója lesz e küldetés során.

Elképzelhető, hogy a Tribunal nem fogja túlélni a Nerevarine sikeres küldetését. Ez esetben a Tribunalnak szánt érzelmek Morrowind földjét és népét illetik.

Bárcsak az imák és remények szerencsés megvalósulása lenne a végzetünk!

Almalexia úrnő és lord Sotha Sil képviseletében:

Vivec

Brenda