CsK:Tamrieli istenek és kultuszok

Innen: Elder Scrolls Lapok

Tamrieli istenek és kultuszok
Valláselméleti okfejtés az isteneknek a halandók világához fűződő kapcsolatáról egy birodalmi tudós nézőpontjából. A könyv kis változtatásokkal megtalálható a Daggerfall(Tőrsuhatag), a Morrowind és az Oblivion játékokban is - itt a Morrowindben előforduló változatát közöljük.
írta: Hetchfeld testvér


A szerkesztő megjegyzése:
Hetchfeld testvér a Birodalmi Egyetem írnoka, A Bevezető Tanulmányok hivatalának munkatársa.

Az isteneket általában evilági érdekeik és befolyásuk alapján ítélik meg. Vannak tanok, melyek az istenségek evilági dolgokba való hathatós részvételét kétségbe vonják a dögvész és éhínség idején tanúsított látszólagos érzéketlenségük és közönyösségük miatt.
Eltekintve legendás küldetésekben való közbenjárásuktól, az isteneknek nincs észlelhető megnyilatkozásuk a mindennapi életben. Az istenek érdekeltségei sok tekintetben kapcsolattal nem rendelkezőnek tűnhetnek, még a legjobb esetben sem hozhatók kapcsolatba a halandók birodalmainak mindennapos próbatételeivel. Mindazonáltal léteznek kivételek.

Sok történelmi feljegyzés és legenda utal egy vagy több isten közvetlen beavatkozására súlyos válság idején. Sok hősi történet szól isteni áldásokról, mikor egy hős az adott isten vagy temploma javára munkálkodik. A leghatalmasabb ereklyék ezen munkálkodások jutalmaként kerültek eredeti tulajdonosaikhoz. Befutottak jelentések magas rangú papokról is, akik alkalmanként, szükség idején istenük áldását kérték és meg is kapták azt. Az ilyesféle kapcsolatok és a kapott áldások sok spekulációra adnak okot, annál is inkább, mivel a templomok ezen ügyeket szentnek tartják, és titokként kezelik a részleteket. Ezek a közvetlen kapcsolatok adnak alapot a hitnek, miszerint az istenek törődnek a halandók birodalmaival. Számos helyzetben azonban ezek az istenek nem tesznek semmit a szenvedés és halál ellen, úgy tűnik nem érzik szükségét a beavatkozásnak. Ezért hát halandókként arra következtethetünk, képtelenek vagyunk kicsinyke töredéknél többet felfogni az efféle lények gondolkodásmódjából és logikájából.

Az istenek és istennők jellemvonásait a kultuszuk és tetteik mutatják meg. A szent küldetések az egyik módja annak, hogy felhívjuk egy isten figyelmét. Általánosan elfogadott, hogy a mindennapi életben az egyes templomok törvényeinek és kötelmeinek betartása az istenek kedve szerint való cselekedet. A templomi szertartások is magukra vonhatják az adott templomhoz tartozó isten figyelmét. A szertartások istenenként változóak. Az eredményességük nem mindig látható, de az adakozás és az áldozat az ami mindig elvárható, ha reménykedni szeretnénk az istenek figyelmében.

Noha a közvetlen beavatkozásokat a napi templomi életben feljegyzik, a pontos természete egy isten jelenlétének a halandók életében vita tárgyát képezi. Az erdei elfek közmondása: "Az egyik ember csodája véletlen a másiknak." Míg a hiedelem szerint némely isten részt vesz a napi életben, más isteneket nem érdekelik a halandók ügyei.

Született egy elmélet, miszerint az istenek erőt merítenek a hitből, imádságból és áldozatokból. Arra is született elmélet, hogy a hívők száma meghatározza az istenek egymáshoz viszonyított hatalmi pozícióját. Ez a saját feltételezésem, és azon alapszik, hogy a nagyobb templomok könnyebben jutnak áldáshoz, mint a kisebb vallási szerveződések.

Beszámolók szólnak a világunkban létező szellemekről is, akik képesek a halandók tetteit saját épülésükre hasznosítani miként azt az istenek teszik. Az ilyen teremtmények pontos természetének vizsgálata és megértése közelebb visz bennünket az istenségek és imádóik közötti kapcsolat tisztább megértéséhez.

Az ilyen szellemi lények létezésének hatásai ahhoz a spekulációhoz vezethetnek, hogy eme lények képesek isteni szintre emelni önmagukat. Motusuo, a Birodalmi Papneveldéből azt vetette fel, hogy ezek a lények talán csak régebbi istenségek maradványai, akik az idők során elvesztették híveiket, így korábbi egyszerűbb formáikra voltak kénytelenek visszafejlődni. Az Ősi Út követői azt mondják, nincsenek istenek, csak kisebb és nagyobb szellemek. Meglehet, hogy mindhárom teória igaz.


Luc