CsK:Tamriel tartományai

Innen: Elder Scrolls Lapok

Tamriel tartományai
Tamriel Birodalmának mind a 9 tartományát bemutató összefoglaló földrajzkönyv.


Tamriel Birodalma a következő kilenc birodalmi tartományt foglalja magába: Égkoszorút, Sziklaföldet, Pörölyföldet, Nyár-szigetet, Valenvadont, Elsweyrt, Feketemocsárt, Morrowindet és magát az ősi birodalmi tartományt, Cyrodiilt. Morrowind tartománya az utolsók között csatlakozott a Birodalomhoz, és mivel egyezmény útján, nem pedig megszállás következtében lett a Birodalom része, ezért Morrowind kivételes önállóságot élvez az ősi nagyházak hagyománya szerinti helyi törvényhozás terén.

Égkoszorú, más néven az Ókirályság vagy az Atyaföld, volt Tamriel első vidéke, ahol Atmora kontinenséről származó emberi lények megtelepedtek. Ők voltak a bátor, kemény, harcos északiak, akiknek leszármazottai még ma is uralmuk alatt tartják ezt a zord vidéket. Bár némileg visszafogottabbak és civilizáltabbak, mint egykori barbár őseik, a tiszta vérű északiak még ma is kitűnnek mint véres harcosok és merész felderítők.

Pörölyföld nagy részben városi és tenger menti tartomány, és népessége legnagyobb része a nagy kereskedelmi városokban és kikötővárosokban él. Belsőbb területeiben csak szórványosan találhatóak apró tanyák és vadpásztorok. A ragadák utazás, kaland és a nyílt tenger iránt érzett szerelme birodalom szerte szétszórta őket, főleg tengerészekként, zsoldosokként és kikötő menti kalandorokként találkozhatunk velük.

Sziklaföld sokféle földet és népet foglal magában: ide tartoznak Nagy-Betonia, a Dellese-szigetek, a Bjoulsae-folyó törzsei és hagyományosan Nyugatvég is. A szaggatott felföldek erődjei és az elszigetelt völgybeli települések elősegítették a helyi breton klánok vad függetlenségét, és ez a civakodó törzsi öntudat sosem olvadt össze teljesen egy egységes birodalmi provinciává. Nem elhanyagolható, hogy nyelvük, a bárdok hagyományai és hősi legendáik páratlan kulturális örökséget jelentenek.

A Nyár-sziget termékeny szántóföldek, ligetes erdők, ősi tornyok és udvarházak festői zöld vidéke. A legtöbb település kicsi, elszigetelt és a helyi varázsló vagy hadúr irányítása alatt áll. A sziget kevés jó kikötőhellyel rendelkezik, a helyiek pedig barátságtalanok a külhoniakkal szemben, ezért az aldmerek ősi lovagi kultúráját még alig fertőzte meg a Birodalom piacgazdasága.

Valenvadon nagyrészt lakatlan erdei rengeteg. Valenvadon partvidékét mangrove mocsarak és trópusi esőerdők uralják, míg a heves esőzések táplálják a mérsékelt övi szárazföldi esőerdőket. A bosmerek a part mentén és a belsőbb területeken szétszórtan elhelyezkedő, fából készült klánházakban élnek, melyeket csak fejletlen gyalogúthálózat köt össze. A hatalmas rengetegeket csak néhány gyér forgalmú birodalmi út szeli keresztül, egymástól távol eső apró településekkel tarkítva.

Elsweyr déli dzsungeleinek és folyóöntözte vidékeinek khajiitjai letelepedett városi lakosok, ősi kereskedelmi hagyományokkal és stabil, cukornád- és sórizsültetvényekre épülő mezőgazdaságra támaszkodó arisztokráciával rendelkeznek. Az északi puszták és prérik törzsekben élő, nomád khajiitjai velük ellentétben agresszívak, a territóriumukban élő rablókat időnként vezérek egyesítik. Míg délen hamar elfogadták a birodalmi rendet, az észak nomád törzsei ragaszkodnak harcias, barbár hagyományaikhoz.

Feketemocsár őslakos argóniai népességének zöme a déli szárazföldrész belsejében lévő vízi utak és áthatolhatatlan mocsarak közé szorult. Van néhány út itt, de leginkább hajóval közlekednek. A partok és az északnyugati felvidéki erdők nagy része lakhatatlan. A dunmerek időtlen idők óta betörnek Feketemocsárba, hogy rabszolgákat zsákmányoljanak. Bár a Birodalom ezt illegálisnak nyilvánította, a gyakorlatban mégis tovább folytatódott, így a dunmerek és az argóniaiak között hosszú és keserű gyűlölködés alakult ki.

Morrowind, a dunmer nép otthona, Tamriel Birodalmának legészakkeletibb tartománya. A népesség nagy része Belső-Morrowind magas felföldjein és termékeny folyóvölgyeiben él, különösen a Belső-tenger környékén. A Belső-tenger által körülvett Vvardenfell szigetét a Vörös-hegy nevű gigászi vulkán és a hozzá kapcsolódó hamupuszták uralják. A sziget lakosságának java része a viszonylag barátságosnak mondható nyugati és délnyugati partvidéken osztozik.

Cyrodiil a birodalmi ember kimagasló kultúrájának oszlopa Tamrielben. A kontinens legnagyobb tartománya, nagy része végtelen dzsungelt alkot. A Birodalmi Város a tartomány szívében van, a termékeny Nibenay-völgyben. A sűrűn lakott központi völgyet vad esőerdő veszi körül, melynek hatalmas folyói Argónia mocsaraiba és a Topal-öbölbe torkollanak. A vidék nyugat felé fokozatosan, északra viszont hirtelen emelkedik. A nyugati part és a központi völgy között lombhullató erdők és mangrovefás mocsarak terülnek el.


Brenda