CsK:Töredék: Arteum

Innen: Elder Scrolls Lapok

Töredék: Arteum
Az ősi és titokzatos Psijic Rend nem kevésbé titokzatos hazájáról, Artaeum szigetéről tudhatunk meg érdekes adatokat a könyvből. Kiderül pl., hogyan tűnt el a sziget röpke 500 évre a föld színéről, és hogy miért nehézkes jelenleg is a feltérképezése.
Taurce il-Anselma tollából


Artaeum (ar-TAY-um) szigete a harmadik legnagyobb sziget a Nyár-sziget szigetvilágában, délre Potansa Moridunon falvától és nyugatra a szárazföldi Runcibae falutól. Leginkább a Psijic Rend hazájaként ismerik, mely talán a legősibb szerzetesi csoport Tamriel földjén.

A legkorábbi írott dokumentumok a Psijic Rendről az Elsőkor 20. évéből származnak, a hírneves breton bölcs és történetíró regéjét mondják el, hogyan utazott Artaeum szigetére és hogyan találkozott Iachesisszel, a Psijic Rend szertartásmesterével. Akkoriban a Psijic Rend volt a királyok tanácsadója és támogatója a "Legősibb Út"-nak, megismertetvén velük az eredeti fajt, mely Tamriel földjét lakta. A Legősibb Út az elmélkedés filozófiája, mely a természet ereje és az egyén akarata közti összefüggést tanítja. Eredetében különbözik a varázserőtől, de hatásában nagyon hasonló.

Azt mondják, az talán több mint véletlen egybeesés, hogy Artaeum szigetét a szó szoros értelmében eltüntették Nyár-sziget tengerpartjáról a Másodkor kezdetén a Mágusok Céhének alapítása idején. Különböző történészek és tudósok közöltek elméleteket erről, talán így volt, talán nem, de Iachesis és követői talán megvilágosíthatják a kérdést.
Ötszáz év eltelt, és Artaeum visszatért. A Psijic Rend a szigeten összegyűjtött bizonyos személyeket, többségében elfeket, akik eltűntek, és halottnak nyilvánították őket a Másodkorban. Nem tudtak semmiféle magyarázattal szolgálni Artaeum hollétéről ez idő tájt, vagy akár Iachesis végzetéről és Artaeum eredeti Tanácsáról.

Jelenleg a Psijic Rendet Celarus tanítómester vezeti, aki elnököl Arteum Tanácsa felett az utóbbi kétszázötven évben. A Tanács befolyása Tamriel politikájára váltakozó. Nyár-sziget királyai, kiváltképpen Moridunoné, gyakran kikérték a Psijic Rend véleményét. V. Uriel császár sokkal inkább állt a Tanács befolyása alatt uralkodásának korai, dicsőséges szakaszában, Akavir elleni katasztrofális kimenetelű támadása előtt. Azt is sugallták, hogy Pyandonea uralkodója, Orghum király hajóhadának elpusztítása Antiochus császár és a Psijic Tanács együttes erőfeszítésének eredménye volt. Az utolsó négy császár, VI. Uriel, Morihatha, IV. Pelagius és VII. Uriel eléggé gyanakodott a Psijic Rendre ahhoz, hogy visszahívja nagyköveteit Artaeum szigetéről a Birodalmi Városba.

Artaeum szigetét nehéz földrajzilag feltérképezni. Azt mondják, folyamatosan elmozdul vagy véletlenszerűen vagy akár a Tanács rendelete által. A szigetre látogatók száma oly csekély, hogy szinte nem is hallani róluk. Bárki, aki találkozni vágyik a Psijic Renddel, esetlegesen kapcsolatra lelhet Potansában és Runcibaeban éppúgy, mint Nyár-sziget sok más királyságában.
Amíg jobban elérhető volt, Artaeum kedvenc úti célja lehetett az utazóknak. Én magam is voltam a szigeten egyszer, és még mindig álmodom idillikus gyümölcsöskertjeiről és tiszta legelőiről, lágy, csendes lagúnáiról, rejtélyes erdeiről és egyedülálló Psijic építészetéről, mely éppoly természetesnek tűnik, mint a környezete, bámulatosan beleillően. A Ceporah Torony, amit különösen szívesen tanulmányoznék, a civilizáció egyik nagyszerű ereklyéje, mely időben megelőzte a magaselfeket jó pár száz évvel és még mindig használják a Psijic Rend bizonyos szertartásaihoz. Talán egy nap még visszatérek.

Megjegyzés: A szerző pillanatnyilag Arteum Szigetén van Sargenius mesternek, Artaeum Tanácsa vezetőjének kegyes határozata alapján.

Gustafson