CsK:Oblivionhoz

Innen: Elder Scrolls Lapok

Oblivionhoz
Egy tudós idéző összefoglalója Oblivion lakóival kapcsolatos kutatásairól, melyből sok hasznos dolgot megtudhatunk az egyes daedra lordokkal kapcsolatban. A szerző életének későbbi kalandjairól az Oblivion kapui című könyvben olvashatunk.
Morian Zenas tollábólOblivion lakóit helytelenül démonoknak szokás nevezni. Az elnevezés valószínűleg az Első Korból származó Alessiai Tanokhoz fűződik és Marukh próféta nevéhez köthető - aki eléggé nevetségesen megtiltotta "az daemonokkal való közösködést", noha nem fejtette ki, mit is ért pontosan daemon alatt.

Legvalószínűbb, hogy a kifejezés egy rosszul betűzött vagy elírt változata a "daedrának", az ősi elf szónak, amelyet az elfek azoknak a különös, meghatározhatatlan célú, nagyhatalmú lényeknek a megnevezésére használtak, akik Oblivion síkjáról özönlöttek elő. (A "daedra" valójában többes számú alak, egyes számban a "daedroth" használatos.) Égkoszorú királya, Hale, a kegyes egy csaknem ezer évvel a Tanok megjelenése után keletkezett értekezésében politikai ellenfeleinek gonosz cselszövéseit "Oblivion démonainak veszettségéhez" hasonlítja: "... romlottak, mint maga Sanguine, kegyetlenek, mint Boethiah, számítóak, mint Molag Bal, és őrültek, mint Sheogorath." Ekképpen Hale, a kegyes kifejezően bemutatott négyet a daedrák közül írásában.

De végső soron nem ezen írott források a leghasznosabbak Oblivion és az azt benépesítő daedrák kutatásához. Azok, akik "az daemonokkal közösködnek" nemigen szeretnek a figyelem középpontjába kerülni. Mindazonáltal az Első Kor irodalmának szórványos jegyzetei és naplói már őriznek feljegyzéseket boszorkányégetésekről és daedra-ölőkről. Ezeket használtam fel elsődleges forrásanyagként művem írásakor. Vannak olyan megbízhatóak, mint a daedra lordok, akiket ekkortájt idéztem meg és beszéltem velük.

Oblivion földje kétségkívül több területből áll - így maga Oblivion is több szinonim névvel bír: Hideg-öböl, Quagmire, Holdárnyék, stb. Azt hiszem helyesen járunk el, ha elfogadjuk, hogy Oblivion minden területét egy-egy herceg uralja. A daedra hercegek, akiknek neve egyre-másra feltünedezik az ősi feljegyzésekben (noha ez önmagában nem jelent csalhatatlan bizonyosságot arra nézve, hogy valóban léteznének is) a fentebb már említett Sanguine, Boethiah, Molag Bal és Sheogorath, továbbá Azura, Mephala, Aljas Clavicus, Vaernima, Malacath, Hoermius (vagy Hermaeus vagy Hormaius vagy Herma - úgy tűnik, nincs egységes álláspont nevével kapcsolatban) Mora, Namira, Jyggalag, Nocturnal, Mehrunes Dagon és Peryite.

Úgy tapasztaltam, a daedrák nagyon sokfélék lehetnek. Jóformán lehetetlen kategorizálni őket, ez legfeljebb hatalmuk nagysága és szélsőséges hajlamaik szerint lehetséges. Akárhogy is, én megpróbálkoztam ezzel néhányszor, csupán a tudományos célszerűség kedvéért.

Mehrunes Dagon, Molag Bal, Peryite, Boethiah, és Vaernima a leginkább "démoniak" közé tartoznak a daedrák közt, abban az értelemben, hogy az ő szakterületeik a leginkább pusztító hatásúak. Természetesen a többi daedra is lehet hasonlóképpen veszélyes, de ritkán rombolnak csak a pusztítás kedvéért, ellentétben az említett öttel. Ezen öt daedra sem azonos pusztító erővel bír. Úgy tűnik, hogy Mehrunes Dagon a természeti katasztrófákat szereti - földrengésekkel és vulkánkitörésekkel adja ki dühét. Molag Bal más daedrákat használ fel, Boethiah pedig a halandó harcosok fegyvereit. Peryite területe a pestis, míg Vaernimáé a kínzás.

Művem következő részében két olyan problémával foglalkozom majd, amelyek azóta izgatnak, hogy megkezdtem daedra-kutatói pályám. Az első egy konkrét daedra, aki talán maga is daedra herceg, s akit a különböző források Hircine néven említenek. Hircine "a Hercegek Vadásza" és "az Ember-Szörnyek Atyja"-ként is ismeretes, de még senkivel sem találkoztam, aki képes lett volna megidézni őt. A másik, sokkalta kétségesebb célom az, hogy megtaláljam azt az eszközt, amellyel halandó emberek juthatnak Oblivinba. Mindig is az volt a filozófiám, hogy csak attól félünk, amit nem ismerünk - mindig ez a gondolat lebegett a szemem előtt küldetésem során.


thral