CsK:Nerevarine-kultusz feljegyzések

Innen: Elder Scrolls Lapok

Nerevarine-kultusz feljegyzések
Ebben a dokumentumban Sharn gra-Muzgob leírja a Nerevarine-kultusz eredetét, beszél a próféciákról és említést tesz Nerevarról és a Templom kapcsolatáról is. Megtalálható benne \"Az idegen\" vers is.

Az alábbiakban Sharn gra-Muzgob feljegyzései olvashatók Caius Cosades részére.

A Nerevarine-kultusz


Ez a hamuföldi vallási kultusz a Nerevarról szóló jóslatokat követi. Ez a bizonyos Nerevar újjászületik, hogy beváltsa a törzseknek tett ősi ígéreteket, visszaállítsa Veloth próféta hagyományait, letaszítsa a Tribunal Templom hamis isteneit és kiűzzön minden idegent Morrowind földjéről. Mind a Templom, mind a birodalom tiltja a kultuszt, de ennek ellenére az továbbra is él a hamuföldiek körében. Az üldözés miatt titkos kultuszként maradt fenn, és nehéz megítélni, hogy mennyire elterjedt a hamuföldiek körében, vagy hogy vannak-e a hamuföldi törzseken kívül is követői.

A Nerevarine


A hamuföldiek szilárdan hiszik, hogy Nerevar vissza fog térni, hogy visszaállítsa az ősi Resdayn dicsőségét. ("Resdayn"-nek hívták Morrowindet a birodalmi megszállás előtt.) A hamuföldiek szerint a nagyházak és a Templom eltértek Veloth próféta igaz tanításától, elhagyva az ősök tiszteletét a Tribunal hamis isteneiért, igent mondtak a civilizáció nyújtotta kényelemre, amely megrontotta szívüket. A Templom egyébként tiszteli Szent Nerevart, de elutasítja azt a félrevezető elképzelést, miszerint a Hamis Inkarnáció úgy fog járkálni a földön, mint valami szellem.

Nerevar


A Templom Szent Nerevart a legnagyobb dunmer hadvezérként tiszteli, aki tagja volt az Első Tanácsnak, és társa Vivecnek, Almalexiának és Sotha Silnek. Ő volt az, aki egyesítette a dunmer házakat, hogy szembeszálljanak a gonosz dwemerekkel, az áruló Dagoth-házzal és nyugati szövetségeseikkel a Vörös-hegynél. De a hamuföldiek szerint Nerevar megígérte, hogy tisztelni fogja az ősök szellemeit és a törzsi törvényeket, és majd újra eljön, hogy beváltsa ezt az ígéretét. Számukra ez azt jelenti, hogy elpusztítja a hamis Templomot és kiűzi a birodalmi megszállókat a földjükről.

A Nerevarine-próféciák


A hamuföldi kultúrában elismert hagyománya van az álmok látásának és a jövendőmondásnak. Javasasszonyaik és sámánjaik gondosan följegyzik az álmokat és a látomásokat, és a törzsi hagyományok útján továbbadják a következő generációknak. Ezzel szemben a Templom és a nyugati vallások gyanakvóak a misztikus világgal szemben, az álmok és látomások megfejtését közönséges hiedelmeknek tartják.

A Nerevarine-próféciák közül a legelterjedtebb AZ IDEGEN. A legtöbb próféciához hasonlóan ennek versszakai is zavarosak. Azonban van két biztos pont.

Először is, számos kevésbé jól informált kutató azt feltételezi, hogy az "utazott hosszan hold és csillag alatt" kifejezés csak egy nagyon hosszú utazásra utaló frázis. A legendabeli Nerevarról ismert volt, hogy egy "Egyetlen-Klán-A-Hold-És-Csillag-Alatt" nevű mágikus gyűrűt viselt, amelyre megesküdött, hogy tisztelni fogja az ősi hamuföldi szokásokat és földjogokat.

Másodszor, a "hét átok" említése minden bizonnyal a hamuföldiek által HÉT ÁTOKKÉNT ismert elveszett jövendölő versre utal.

AZ IDEGEN


Majd ha a föld szétszakadt és az ég sötétre váltott,
És szunnyadók szolgálják a hét ősi átkot,
Egy idegen lép majd ki az árnyékból
Hold s csillag idején a távolból.

Bár ismeretlen úrhoz tisztán született,
Biztos sorsát kiolvashatja a tudós tekintet.
A bűnösök üldözik, az igazak átkozzák.
Próféták szólalnak, de mind megtagadják.

Számtalan csel próbál szerencsét
Az idegen végzetén, átkozott méregként.
Sok akadály kél a lábai alatt.
Sokan elbuknak, de egy megmarad.

Az elveszett próféciák


A hamuföldi vének emlegetnek néhány jóslatot, amely a korábbi generációk javasasszonyainak és hamukánjainak gondatlansága és ostobasága miatt kiesett a törzsi emlékezetből. Egyes tudósok arra gyanakszanak, hogy ezeket a jóslatokat esetleg szándékosan hagyták elfelejtődni vagy nyomták el. Konkrétan három elveszett Nerevarine-próféciát emlegetnek: 1. Az elveszett próféciák 2. A hét átok 3. Az újjászületett hét próbájának hét látomása. Talán ezek az elveszett próféciák egy napon előkerülnek, vagy egy írástudó utazó elfelejtett beszámolójából, vagy elszigetelt hamuföldiek emlékezetéből, vagy a javasasszonyok és sámánok titkos hagyományaiból.