CsK:Morrowind nagyházai

Innen: Elder Scrolls Lapok

Morrowind nagyházai
Részletes leírás a Morrowind társadalmának alapját adó nagyházak intézményéről és az öt dunmer nagyház fő jellemzőiről. A legalkalmasabb olvasmány az egyes házak közötti különbségek megértésére.
A "modern" időkben Morrowind fölött ténylegesen öt nagyház uralkodik: a Hlaalu, a Redoran, a Telvanni, az Indoril és a Dres. E házak közül Vvardenfellen csak háromnak van érdekeltsége, ezek hagyományos színeiket használják megkülönböztetésül: a Redoran-ház a vöröset, a Hlaalu-ház a sárgát, a Telvanni-ház pedig a barnát. Ezért pl. a Hlaalu-ház tagjait együttesen Sárgáknak is szokás nevezni.


A nagyházak gyökerei az ősi dunmer klán- és törzsi kultúrába nyúlnak vissza, de napjainkban már politikai pártokként működnek. Egy dunmer nagyház tagjává többnyire születés vagy házasság útján válik valaki, de birodalmi telepesek is válhatnak egy nagyház követőjévé, sőt a ház adoptálhatja is őket. Külföldiek először mint felesküdött követők vehetnek részt egy nagyház életében - ehhez különleges hűséget kell fogadniuk egyetlen ház iránt, lemondva az összes többi nagyházhoz fűződő kapcsolatukról. Később, a ház hűséges szolgálata és a ranglétra alacsonyabb fokain való megfelelő előmenetelük után, külföldiek is kérhetik adoptálásukat a nagyházba. Az örökbefogadáshoz és a ranglétra magasabb fokaira jutáshoz a nagyház egy tanácsosának támogatása szükséges, aki kezeskedik a jelölt személyéről és hűségéről. Egy tanácsos támogatásának megszerzése legtöbbször csak valamilyen nagy szolgálat fejében lehetséges.

A Redoran-ház a Vvardenfell szigetén területtel bíró három nagyház egyike. A redoranok legjobban a kötelességtudat, a megfontoltság és a vallásosság erényeit tisztelik. Kötelességtudattal tartoznak klánjuknak és családjuknak, s ezzel vívhatják ki saját megbecsültségüket. A megfontoltság az élet komolyan vételét jelenti. Az élet kemény, és az élet eseményeit csak megfelelő komolysággal és megfontoltsággal szabad átélni, megítélni és átgondolni. A vallásosság az istenek és az általuk képviselt erények tiszteletét jelenti. A könnyelmű, nemtörődöm élet semmit nem ér. A Redoran települések jellegzetes falusi dunmer stílusban épültek, a helyi óriásrovarok páncélja és a táj arculata által ihletett hajlított vonalvezetésű, kívül díszítetlen falakkal. A Redoran falvak közepén jellemzően a Templom központ és annak udvara áll, a kunyhók és a kereskedőházak pedig egy nagy főtér köré csoportosulnak, mint pl. a Nyugati lankák Gnisis nevű falujában. A Redoran körzet székhelye, Ald'ruhn kivételes e tekintetben, mivel a városkép meghatározó eleme egy ősi gigantikus ízeltlábú páncélja, amely a nagyház tanácsának ad otthont.

A birodalmi kormányzattal való szoros együttműködése eredményeként a Hlaalu-ház politikai és gazdasági szempontból is kiemelkedik Vvardenfell és Morrowind többi nagyháza közül. A Hlaaluk örvendetesnek tartják a birodalmi kultúrát és törvényeket, a Birodalmi Légiót és hivatalszervezetet, valamint a birodalmi vallásszabadságot és a szabad kereskedelmet. A Hlaaluk továbbra is tisztelik a dunmer szokásokat -- az ősöket, a Templomot és a nemesi házakat -- de készségesen alkalmazkodtak a birodalmi provinciákra jellemző gyors léptékű változásokhoz és fejlődéshez. A többi nagyházzal ellentétben, akik többnyire ellenségesek a nem dumerekkel szemben, a Hlaalu-ház szándéka, hogy békében és harmóniában éljen a többi fajjal, osztozva velük a birodalom gazdagságában és fejlődésében. A hlaalu középületek -- kereskedőházak, céhházak, udvarházak, tanácsházak -- nagyjából derékszögű falakkal tervezett egyszerű többemeletes épületek, jellegzetes boltíves bejárattal és szolid díszítéssel. Az egyszerűbb, egyszintes magánházak ugyanezt a stílust követik, csak kevesebb díszítéssel. A Hlaalu ültetvények udvarházai a Templom központokra hasonlítanak: egy fallal körülvett udvaron állnak a melléképületek a mesteremberek és a szolgák számára, a központi helyet pedig a templom helyett egy nagy udvarház foglalja el.

A Telvanni-ház mágus-urai hagyományaik szerint elszigetelik magukat a külvilágtól, magányuk csendjében keresve a tudás és bölcsesség útjait. Egyes becsvágyó mágus-urak, valamint követőik és megbízottaik azonban teljes erővel belevetették magukat a Vvardenfell földjeinek és nyersanyagainak birtoklásáért és kitermeléséért folytatott küzdelembe, tornyokat és telepeket hoznak létre a keleti part teljes hossza mentén. A Telvanniak alapelve szerint az erény szabályait az erősek szabják meg, és nem szeretnék, ha a becsvágyó Hlaalu-ház minden versengés nélkül tehetné rá kezét Vvardenfell érintetlen kincseire. A telvanni építészeti stílus meghatározó elemei a varázslótornyok, melyek a helyi óriásgombák törzséből, kalapjából és gyökérszerű rögzítőhifáiból növesztett és kialakított egyedülálló építmények. A telvanni falvakat kisebb gombák mesteremberek és egyszerű lakosok által kivájt termőtestei alkotják. A szabadtéri piacokon gyakran láthatók hatalmas ketrecek, ahol a rabszolga-kereskedők áruit tekinthetik meg az érdeklődők.

Az Indoril és a Dres az a két nagyház, amelynek nincsenek érdekeltségei Vvardenfellen. Az Indoril körzet Morrowind központi részén terül el, a Belső-tengertől és a keleti partoktól délre fekvő területeket foglalja magába. Az Indoril körzetben található Almalexia városa, az Indorilok a Templom tanainak és hatalmának hithű és konzervatív támogatói. Az Indoril-ház a birodalmi kultúra és fennhatóság nyílt ellenlábasa, és sok olyan hagyományos dunmer szokást és gyakorlatot őriz, amely ellentétes a birodalmi törvényekkel. A Dres körzet Morrowind déli részén található, Feketemocsár lápjai és ingoványai határolják. A Dres-ház egy agrár mezőgazdasági közösség, melynek hatalmas sórizs ültetvényei kizárólag a rabszolgamunkának köszönhetik virágzásukat. A Dres-ház a Templom szilárd támasza, nyíltan ellenzi a birodalmi törvényeket és kultúrát, és különösen ellenszegül minden, a rabszolgaság intézményének bármiféle korlátozására tett erőfeszítésnek.

Brenda