CsK:Modern eretnekek

Innen: Elder Scrolls Lapok

Modern eretnekek
Tanulmány a birodalmi daedra-imádatról
Egy birodalmi szerzetes kutatási eredményei a Cyrodiilban megtalálható daedra-kultuszokról, különös tekintettel az alkony és hajnal hercegnőjeként ismert Azura kultuszára.

Gottlesfonti Haderus

A daedra imádatot nem tiltja törvény Cyrodiil területén. Ez elsősorban a Birodalmi Okirat miatt van, amely engedélyt adott a Mágusok Céhének daedrák megidézésre. Ennek ellenére, a vallás és a közvélemény annyira a daedra-imádat ellen van, hogy akik daedra szertartásokat gyakorolnak, titokban teszik azt.

Más provinciákban ugyanakkor igen különbözőek a daedra-kultuszokkal kapcsolatos vélemények. Még Cyrodiilon belül is sokat változott az évek során a hagyományos vélemény, és néhány daedra imádó közösség is fennmaradt. Néhány hagyományosabb daedra imádót a vallásosság és a személyes meggyőződés ösztönöz; míg a modern koriak nagy részét a misztikus hatalom vágya motiválja. Mindkét vonal keresgélő hősei leginkább a legendás daedra műremekek után kutatnak jelentős harci és mágikus hasznuk miatt.

Én személyesen egy Azurát, a pirkadat és alkony daedra istennőjét imádó közösséget vettem szemügyre. Egy kíváncsi daedra kutató különféle módokon kutathat: irodalmi tanulmányok, ősi daedra oltárok keresése és felfedezése, helyi tudósítók és maguk az imádók kérdezgetése alapján. Én mindezt megtettem, hogy Azura oltárát felfedezhessem.

Először könyveket olvastam. Az ezen műhöz hasonló referenciák hasznos általános hátteret nyújthatnak a daedra oltárokról. Kutatásaim során kiderítettem például, hogy Cyrodiil területén a daedrikus szentélyeket általában a daedra hercegeket ábrázoló szobrok képviselik, melyek a vadonban, távol a településektől helyezkedtek el. Megtudtam, hogy általában minden oltárhoz tartozik egy imádó közösség, amit gyakran "boszorkánybanda" néven említenek, hogy ezek csak bizonyos időközönként lépnek kapcsolatba a szentéllyel - leginkább a hét valamelyik meghatározott napján - amikor a daedra herceg szólítható. Azt is megtudtam, hogy a daedra herceg gyakran nem kegyeskedik válaszolni addig, amíg nem tudnak kiállítani egy kellőképpen bátor vagy erős jellemű kérelmezőt, és csakis akkor válaszol, ha megfelelő felajánlási ajándékban részesül (hogy ez pontosan micsoda, annak titkát gyakran csak a kultusz tagjai ismerik), illetve hogy egy-egy feladat vagy szolgálat fejében a daedra herceg gyakran hajlandó felajánlani valamilyen hatalommal bíró műremeket a küldetést sikeresen teljesítőnek.

Ezután megkérdeztem olyan helyieket, akik jól ismerik a vadont. Kétféle adatközlőt találtam különösen hasznosnak - a sok helyet bejárt vadászokat és kalandozókat (akik belebotolhattak egy oltárba utazásaik során), és a Mágusok Céhének tudósait. Azura oltárának esetében mindkét forrás hasznomra volt. Találkoztam egy Cheydinhal vidékéről érkezett vadásszal, aki véletlenül egy furcsa hősi szoborba botlott utazásai során. Egy nőt ábrázolt kitárt karokkal - egyikben egy csillagot, másikban egy sarló alakú holdat tartott. Messze elkerülte a szobrot babonás félelme miatt, de az emlékezetében megőrizte a helyét - Cheydinhaltól messze északra, az Arrius-tótól északnyugatra, magasan a Jerall-hegységben volt. Ezután a szobor leírásával a helyi Mágusok Céhéhez véve az irányt, a leírás alapján megerősítést nyertem a daeda herceg kilétével kapcsolatban.

Az oltár helyét kiderítve meglátogattam, és találtam ott egy imádó közösséget. A daedrikus kultuszok elleni erős vélemények miatt először vonakodtak beismerni kilétüket. Amint azonban sikerült a bizalmukba férkőznöm, hajlandók voltak elárulni annak az időtartamnak a titkát, amikor Azura meghallgatja a kérelmeiket (alkonyattól pirkadatig), és azt is, hogy a felajánlás, amit Azura igényel, csillámpor - egy olyan szubsztancia, amit lidércfényből lehet beszerezni.

Nos, persze én csak egy tudós szerzetes vagyok, így hát nem állt hatalmamban felkutatni egy lidércfényt, hogy csillámport szerezhessek; és abban sem vagyok biztos, hogy Azura méltónak talált volna rá, hogy felajánljam neki, még ha meg is tehettem volna. De abban biztos voltam, hogy ha lenne rá lehetőségem és ha elfogadná, Azura olyan küldetést adott volna nekem, amit ha teljesítek, megkapom jutalomként Azura csillagát, egy legendás, mágikus hatalommal bíró daedra műremeket.

Azóta hallottam pletykákat különböző cyrodiili daedra oltárok létezéséről, daedra urakról, akiknek azokat állították és a daedra műremekekről, amiket a küldetést végrehajtó hősök kaphatnak. Például Hircine, a vadász története összefűződik a Megmentő bőr mellvértjének legendájával, ami egy hatalommal bíró, megbűvölt páncélról szól. A Volendrung nevű kard Malacath-tal, a Szörnyek Urával áll kapcsolatban, és az istenségről elnevezett Molag Bal buzogányát is a daedra imádat egyik tárgyának tekintik. Más daedra hercegek cyrodiili oltárainak és imádóinak felfedezése pedig továbbra is a határozott és kitartó kutatókra vár.