CsK:Miszticizmus

Innen: Elder Scrolls Lapok

Miszticizmus
A kifürkészhetetlen utazás
A könyv a miszticizmus nevű mágiaiskola sajátosságaival foglalkozik, amely a fő mágiairányzatok közül a leginkább szerteágazó hatású és titokzatos eredetű. Elsősorban varázslótanoncok számára hasznos olvasmány, amely azt is kiemeli, milyen lelkületű személyeknek és milyen módszerrel ajánlható a miszticizmusban való komolyabb elmélyülés.
Tetronius Lor tollábólA miszticizmus a varázshasználók közössége által legkevésbé értett mágiaiskola, a varázslótanoncok számára is ennek megértése okozza a legtöbb nehézséget. A miszticizmus iskolájának tulajdonított legismertebb hatások hihetetlenül sokfélék, a lélekcsapdától (cella képzése, mely fogva tartja az áldozat lelkét a halála után) a telekinézisig (tárgyak távolból történő befolyásolása). De ezek a hatások valóban nem többek, mint hatások. A mögöttük megbúvó mágia olyan rejtély, amely Tamriel legősibb civilizációihoz, vagy még annál is régebbi időkig nyúlik vissza.

Artaeum szigetének Psijic lakói egy másik kifejezést használnak a miszticizmusra, úgy nevezik: "az ősi út". A kifejezés értelmezése meglehetősen zavaros, mivel az "ősi út" szókapcsolatot használják a psijicek vallására és hagyományaira is, amihez a miszticizmusnak talán van köze, talán nincs.

Nagyon kevés azon mágusok száma, akik a miszticizmus tanulmányozásának szentelik életüket. A mágia többi iskolája sokkal könnyebben megismerhető és kiszámítható. Úgy tűnik, a miszticizmus a talányaiból és ellentmondásaiból nyeri az erejét; maga a kísérletezés cselekménye, akármennyire objektív módon hajtják is végre, a puszta létével befolyásolja a mágia szerkezetét. A miszticista mágus ennek következtében kénytelen arra hagyatkozni, hogy megbízható sémákat találjon az energia zavaros örvénylésében. Azidő alatt, amíg megalkot egy biztos varázsigével és hatással rendelkező varázslatot, vele egyenrangú társai a többi mágiaiskolában varázslatok tucatjait hozzák létre és dokumentálják. A miszticista mágusnak emiatt versengésre kevéssé hajlamos, türelmes filozófus alkatnak kell lennie.

A tudományos folyóiratok - főként a Másodkor folyamán - évszázadokon keresztül egyik elméletet a másik után közölték a miszticizmus néven összevont mágiaformák természetéről. A Mágusok Céhe hagyományos szemléletének megfelelően, miszerint minden jelenségre választ kell találni, elismert kutatók állították, hogy a miszticizmus végső energiaforrása maga az Aetherius, vagy pedig a daedra lét mérhetetlen nagyságú energiája lehet - mindkét változat megmagyarázná a miszticizmus látszólag véletlenszerű megjelenési formáit. Néhányan még azt is megkockáztatták, hogy a miszticizmus más, sikeresen (vagy esetleg sikertelenül) végrehajtott varázslatok fel nem használt elemeiből nyeri energiáját. Artaeum újbóli felbukkanása után a psijicek rendjén belül folytatott tanácskozás néhány tudóst arra a meggyőződésre vezetett, miszerint a miszticizmus természete sokkal kevésbé spirituális jellegű, mint azt korábban feltételezték, valamint hogy a felhasználó értelme vagy érzelmi állapota is elegendő az energia felépítésének és áramlásának befolyásolására.

Önmagában véve a fenti magyarázatok egyike sem igazán kielégítő. A miszticizmussal most ismerkedők számára legjobb, ha egyszerűen megtanulják az elmúlt évszázadok forgatagában kialakult elkülöníthető sémákat. Minél több sémával ismerkednek meg, annál világosabbnak tűnnek majd a soron következők. Természetesen addig, amíg ezek egyszer csak meg nem változnak. Merthogy szükségszerűen meg kell változniuk. És akkor újból elkezdődik az utazás...

Brenda