CsK:Mágia az Égből

Innen: Elder Scrolls Lapok

Mágia az Égből
Hasznos tudnivalók az ayleid fénymágia ma is fellelhető emlékeiről: az ayleid kutakról, a welkynd és a varla kövekről.

Irlav Jarol tollából

Az ősi ayleidek úgy hitték, Nirn négy alapelemből áll - föld, víz, levegő és fény - és ezen elemek közül a legmagasztosabb fény a csillagfény. A csillagok jelentik a kapcsolatot Aetherius világára, minden varázserő forrásához, ezért a csillagok fénye a leghatalmasabb és a leginkább fennkölt minden varázserő közül.

Időről időre Aetherius szilánkjai lehullnak a mennyekből. Az emberek ezeket a szilánkokat 'hullócsillagokként' ismerik, és időről időre találni ilyen szilánkokat Nirnen. A leggyakoribbak a 'vasmeteoritok'; ezt a fémet a bűvölők és páncélkovácsok nagyon kedvelik kiváló tulajdonságai miatt. Ez a fém az egyik alapvető összetevője az 'ayleid kutaknak' is, amik Cyrodiil szerte megtalálható ősi bűvölt műremekek.

Egy másik, ritkább aetherikus szilánk a 'meteorikus üveg'. Ebből másfajta ritka ayleid műremekek készültek, a welkynd és varla kövek.

Az ayleid kutak egész Cyrodiil szerte megtalálhatók. Az elhelyezkedésük rejtélyes, nincsenek kapcsolatban semmilyen ismert ayleid várossal vagy településsel. Feltételezik, hogy valami módon varázserőt gyűjtenek a csillagokból. Azt is feltételezik, bár nincs semmi, ami ezt alátámasztaná, hogy ősi misztikus erővonalak csomópontjaiban helyezték el őket, azonban újabb kori misztikus kutatások nem észlelték ilyen erővonalak jelenlétét.

Azok, akik mágikus képességgel rendelkeznek, feltölthetik a varázserő tartalékaikat az ayleid kutakból. Nem szükséges hozzá misztikus tudás, se rituálé, ami arra enged következtetni, hogy ezeket a kutakat olyanok számára készítették, akik nem járatosak a misztikus tanokban. Miután kimerítették, a kút csak a misztikus éjfélkor töltődik fel újra. Miután feltöltődtek, úgy tűnik, varázserőt sugároznak vissza az égbe, ami egyeseket arra a feltételezésre sarkallt, vallási, illetve rituális mágikus jelentőségük is volt - talán egyfajta varázserő adomány a mennyek felé.

A welkynd kövek [aldmeri nyelven - "égkő", "menny köve", szó szerint "ég gyermeke"] szétdarabolt és bűvölt meteorikus üvegből készültek, amik látszólag varázserő tárolására szolgálnak. Mágikus képességűek feltölthetik varázserő tartalékaikat ilyen kövek felhasználásával. Sajna, ezen kövek feltöltésének titka elveszett az ayleidekkel együtt. Jelenleg, miután használták őket, egyszerűen porrá omlanak.

A nagy welkynd kövek különlegesen nagyméretű bűvölt meteorikus üvegdarabok. A tudósok azt feltételezik, minden ősi ayleid város közepén volt egy nagy welkynd kő, ami ellátta a település bűvölt tárgyait varázserővel. Lehetséges, hogy ezek a nagy kövek kapcsolatban álltak a kisebb kövekkel, fenntartva a varázserejüket. Akárhogy is, a nagy welkynd kövek kutatása lehetetlen, mivel az összes ismert ayleid romból ellopták őket, és egyetlen ismert példányról sem tudunk.

Egy másik ritka bűvölt tárgy, amit ayleid romokban találhatunk, a varla kő. [Aldmeri nyelven - "csillagkő".] A varla kövek figyelemre méltóan erősek, lehetővé teszik a képzetlen felhasználó számára is, hogy feltöltsön szinte korlátlan mértékű bűvölt tárgyat. Hatalmas értékük és hasznosságuk miatt ezek is nagyon ritkák, de mivel kicsik és könnyen elrejthetők, a szorgalmas felfedezők esetenként rájuk bukkanhatnak.

Ayleid kutak. Welkynd kövek. Varla kövek. Tekintsük át ezeket a mágikus csodákat. Levonhatjuk-e azt a következtetést, hogy ezek az ayleidek felsőbbrendű faj voltak? Olyannyira felülmúltak minket a művészetekben, építészetben, hogy kigúnyolnák a Harmadkor gyengécske varázslóit?

Soha! Az ayleidek erősek voltak és ravaszak, de nem voltak se jók, se bölcsek, ezért legyőztük őket. Az alkotásaik eltűntek Nirnről, leszámítva ezeket a ritka sziporkázó kincseket. Az ősi városaik sötéten és üresen tátonganak, eltekintve a bősz kísértetektől és nyugtalan szellemektől, amiket arra kárhoztattak, hogy örökké a folyosókon kószáljanak, búsan őrizve a csontokat és a port.


Vik