CsK:Levél Ynglingnek

Innen: Elder Scrolls Lapok

Levél Ynglingnek
Egy érdekes levél a Tribunal Templom főkanonokától, amelyben igen tekintélyes összeget adományoz a Hlaalu-ház egyik tanácsosának templomfelújítási célokra. A felújítási munkálatok sajnos még nem fejeződtek be...

Tisztelt Yngling Uram!

El kell ismernem, igencsak meglepett azon igényed, miszerint támogatást kérsz a Hlaalu-ház viveci templomának felújítására. A múlt heti személyes találkozásunk előtt csak annyit tudtam rólad, hogy külhoni vagy, és nem vagy tagja Templomunknak. Még egyszer kérlek, bocsásd meg vénségemnek, hogy hagyta magát hamis pletykák által félrevezetni. Most, hogy személyesen is megismertelek, már nincs kétségem szándékod nemes volta felől, és biztosra veszem, hogy képes vagy a templom korábbi pompáját visszaállítani.

A Hlaalu-ház sok-sok éven át elhanyagolta viveci templomát, így annak állapota igencsak leromlott. Ismerve a felújítási munka nehézségeit, örömömre szolgálna, ha 50.000 arannyal hozzájárulhatnék tevékenységed sikeréhez.

Saryoni főkanonok