CsK:Legsötétebb sötétség

Innen: Elder Scrolls Lapok

Legsötétebb sötétség
A könyvből megismerhetjük a Morrowind területén felbukkanó daedra lények megidézésének módjait, az egyes lények tulajdonságait, illetve azt is, hogy melyikük melyik daedra herceget szolgálja.
Morrowindben mind a hívők, mind a varázslók idéznek és kötnek magukhoz szolgaként csekélyebb daedrákat.


A legtöbb daedrikus szolgát csak nagyon rövid időre lehet megidézni, parancsok és kötések legtörékenyebb és legvékonyabb keretein belül. Ez szerencsére korlátozza a károkozás lehetőségét, bár ezek a szolgák szörnyű pusztítást képesek okozni mindössze pár perc alatt, idézőjüknek ugyanúgy, mint azok ellenségeinek.

A hívők képesek különféle rituálék és paktumok során másféle daedra szolgákat is erre a létsíkra hívni. Néhány paktum azt is eredményezheti, hogy a daedra szolga meghatározatlan ideig marad ezen a síkon - vagy legalább addig, amíg testi megnyilvánulása el nem pusztul, és természetfeletti lényük vissza nem kerül az Oblivionba. Ha daedrával találkozunk egy daedrikus romnál vagy egy sírban, akkor biztosak lehetünk benne, hogy mindig hosszabb időre látogatott el létsíkunkra.

Ugyanígy azokat az alacsonyabb létformákat, melyeket daedra uraik fegyverekhez és páncélokhoz kötöttek, vagy csak rövid időre lehet megidézni, vagy meghatározatlan ideig létezhetnek, addig, amíg el nem pusztulnak, és így eltűnnek. Azon idézett fegyverek és idézett páncélok osztálya, melyeket a Templom követői és idézők hívnak elő, jó példák a rövid távú idézésre. A daedrikus ereklyék, mint például Mehrunes Pengéje vagy Aljas Clavicus Maszkja pedig a hosszú távú idézés példájaként tekintendő.

A morrowindi Tribunal Templom kinyilatkoztatása szerint a daedrák mint alsóbbrendű létformák, alárendeltjei a halhatatlan Almsivinek, az isteni háromságnak, Almalexiának, Sotha Silnek és Vivecnek. Ezen alárendelt daedrák feloszthatók jó daedrákra és gonosz daedrákra. A jó daedrák önként elfogadták az Almsivi fennhatóságát; a gonosz daedrák lázadók, akik elutasítják az Almsivit - áruló népség, sokkal inkább ellenfelek, mint szövetségesek.

A jó daedrák közé tartozik Boethiah, Azura és Mephala. Az éhség egy hatalmas és erőszakos alacsonyabb daedra, aki Boethiah-hoz, a Cselszövések Apjához köthető - hosszú lábú, hosszú farkú teremtmény, kinek feje egy vadállat koponyájához hasonlatos, paralizáló érintéssel rendelkezik, és a képességgel, hogy szétporlasszon fegyvert és páncélt. A hárpia Azurának, a Pirkadat és Alkony Istennőjének hírvivője. Nagyon hasonlít a nyugati vad hárpiákhoz, bár női mivolta sokkal inkább szembetűnő, és hosszú, éles, kampós farka jóval halálosabb. A pókdaedrák Mephala szolgái, formájuk egy emberpókkentaurhoz hasonlatos, csupasz fejük, törzsük és karjaik emberformájúak, ezek alatt óriáspókhoz hasonló nyolc láb és páncélozott potroh található. Sajnos ezek a daedrák olyan vadak és kiszámíthatatlanok, hogy a hálószövő parancsainak követését sem lehet rájuk bízni. Ennek következményeként kevés varázsló található Morrowindben, akik önként idéznének vagy kötnének ide ilyen lényeket.

A gonosz daedrák közé tartozik Mehrunes Dagon, Malacath, Sheogorath és Molag Bal. Három alacsonyabb daedra társítható Mehrunes Dagonhoz: a fürge és bosszantó kobold, a kegyetlen és bestiaszerű sárkánygyík, valamint a nemes és halálos dremora. A daedroth, ez a krokodilfejű humanoid daedra Molag Bal szolgája, míg a hatalmas, ám tompa elméjű ogrim Malacath-é. Shaeogorath alacsonyabb daedrája, az aranyszent kinézetre hasonlatos egy félig felöltözött nőre, de nagyon ellenálló a mágiával szemben, és veszélyes varázsló.

Gyakran lehet látni Morrowindben az alacsonyabb daedrák másik fajtáját, az elementálokat. Nekik nincs semmiféle kötődésük a daedra urakhoz, kedvük szerint szolgálják egyikük vagy másikuk birodalmát, csábítás, kényszer vagy lehetőségek alapján váltogatva urukat.