CsK:Kagrenac eszközei

Innen: Elder Scrolls Lapok
Kagrenac eszközei
A Templom titkos iratai alapján összeállított tanulmány arról, hogyan készültek el a Lorkhan isten szívének megcsapolására szolgáló eszközök, és hogy ki milyen céllal és eredménnyel használta fel azokat.
Az Apographából összegezve Gilvas Barelo, Holamayan apátja, és különféle Elpártolt Papok által


A Vörös-hegy mélyében, dwemer bányászok egy hatalmas mágikus követ fedeztek fel. Különböző eljárások segítségével Lord Kagrenac, az ősi dwemerek főpapja és varázslója megállapította, hogy ez a varázslatos kő Lorkhan isten szíve, mely a Pirkadat Korában vettetett ide büntetésképpen, a halandó világ teremtésében elkövetett hibájáért. Megállapíttatott, hogy isteni hatalmának arra való használata, hogy egy új istent teremtsenek, kizárólagos haszonnal járna a dwemerek számára, Kagrenac kikovácsolt három hatalmas megbűvölt ereklyét, melyeket Kagrenac eszközeinek neveznek. Kísértetőr egy megbűvölt páncélkesztyű, mely megoltalmazza viselőjét a pusztítástól, amikor megcsapolja a szív hatalmát. Repesztő egy megbűvölt kalapács arra, hogy megüsse a szívet, a megfelelő mennyiségű és minőségű erőt megszerzendő. Hasító egy megbűvölt penge, melyet arra használtak, hogy levágja és összpontosítsa az erőt, mely a szívből emelkedik elő.

Amikor Kagrenac használta eme eszközöket a szíven a Vörös-hegyi csatában, senki sem tudja, mi történt, de a dwemer faj teljesen eltűnt a halandó világból. Lord Nerevar és Lord Dagoth elhozták eme eszközöket, és nem tudni, mit tettek velük. Nerevar megkérte Dagothot, hogy őrizze az eszközöket, amíg elmegy s véleményt kér tanácsosaitól, Vivectől, Almalexiától, és Sotha Siltől. Eltávozott és beszélt a három tanácsadóval, és úgy döntöttek, hogy együttesen visszatérnek a Vörös-hegyhez eldönteni, mit tegyenek.

De amikor Nerevar elment, Dagothot megkísértette és megzavarta az eszközök hatalma. Amikor Nerevar és a tanácsadók megérkeztek, visszautasította, hogy odaadja az eszközöket, arra hivatkozva, hogy megesküdött Nerevarnak, hogy megvédelmezi azokat. Majd Dagoth harcolni kezdett Nerevarral és a tanácsadókkal, halálosan megsebesült és elűzetett, az eszközöket így visszaszerezték.

Ekkor Nerevar és tanácsadói elhatározták, hogy biztonságba helyezik az eszközöket. Mindannyian esküvel megfogadták, hogy sohasem használják a tárgyakat, de Nerevar halála után, Vivec, Almalexia és Sotha Sil is engedett a kísértésnek. Magukhoz vették az eszközöket és Lorkhan szívéhez mentek, mely el volt temetve a Vörös-hegy mélyén, és isteni hatalmat adtak maguknak.

De Dagoth nem halt meg. Nem tudjuk, mi történt, de ebben hiszünk. Kagrenac eszközeivel való kísérletei valahogyan összekapcsolták őt a Szív isteni természetével, s így megtanulta, hogyan nyerhet hatalmat közvetlenül a Szívből.

Gyanítjuk, hogy Dagoth Ur dühtől és kapzsiságtól vezérelve, óvatosság nélkül, mértéktelenül használta a Szívet, és (ennek eredményeképp) rettenetesen hatalmassá vált és rettenetesen őrültté. De a Tribunal nagy óvatosságot és mértékletességet mutatott az eszközök használatában, s így nem őrültek meg, és sok jó dolgot cselekedtek. Mindazonáltal a Tribunalnál szintén mutatkoztak jelek, hogy megrontotta őket a Szív hatalma, noha jóval finomabban.

Kagrenac eszközei átkozottak. Egy isten szívéből hatalmat lopni rettentő ostobaság, és katasztrófára kárhoztatott. A Tribunal elvesztette a szív hatalmának irányításáért folyó csatát. Ugyanannak a romlott hatalomnak a hatását szenvedték el, amely őrületbe kergette Dagoth Urt. Meggyengültek, és nem tudnak megoltalmazni bennünket Dagoth Urtól. De ha egyáltalán képesek lettek volna, bölcs dolog olyan isteneket imádni, mint amilyenek ezek? Szégyenükben eltitkolták előlünk az igazságot. Szégyenükben üldözik a Nerevarine-t és az Elpártolt Papokat, amikor szívesen kellene fogadniuk őket, és megnyerni a segítségüket Dagoth Ur ellen.

A Tribunal sok jót tett Morrowindért és a dunmerekért. De megadták magukat Kagrenac eszközei kísértésének, és bár ezek az eszközök egyszer az üdvözülés eszközeinek tűntek, most a végzet eszközeinek kell tekinteni azokat.

Gustafson