CsK:KBT Értékpapír

Innen: Elder Scrolls Lapok

KBT Értékpapír
Egy értékpapír, melyet Carnius Magiustól kapunk a Holló-szikla körüli feladatok sikeres végrehajtásának egyik jutalmául.
Ezen okirat tanúsítja, hogy %PCNAME (továbbiakban: "Tulajdonos") tulajdonosa


100, azaz egyszáz

darab teljesen kifizetett és adómentes értékpapírnak, melyek névértéke 1 septim, kibocsátójuk pedig a Kelet-birodalmi Társaság Holló-szikla leányvállalata (továbbiakban: "Társaság"); átvehetőek személyesen a tulajdonos által vagy törvényesen meghatalmazott képviselő útján, ezen okirat bemutatása ellenében, amennyiben az minden tekintetben megfelel a tartalmi és formai előírásoknak.
Ezen igazolásra és a szóban forgó értékpapírokra a Cégjegyzéki Előírások és a Társaság Ügyviteli Szabályzata (megtekinthető a Társaság központi irattárában a hivatal nyitvatartási idején belül) rendelkezései kötelező érvényűek, melyeket a Tulajdonos megértett és elfogadott. Ez az igazolás érvénytelen az Átadó Ügynök aláírása és az Iktató ellenjegyzése nélkül.
A Társaság nevében tanúsítom, hogy ezen okiratot ellátták a Társaság cégszerű és hiteles aláírásaival, a Társaság pecsétje okiratra történő hiteles elhelyezése pedig előttem fog megtörténni.

Aláírás

C. Magius

Ezen okirat fordításának hitelességéért a Kelet-birodalmi Társaság külső szakértője, Vik kezeskedik.
Vik