CsK:Jegyzet a főkanonoktól

Innen: Elder Scrolls Lapok

Jegyzet a főkanonoktól
A főküldetés egy fontos irata, melyben Vivec főkanonokja egy magánkihallgatáson való megjelenésre szólítja fel a magát Nerevarine-nak nevező kalandozót. Ez a Templom első olyan megnyilvánulása, amely már nem egyértelműen ellenséges a Nerevarine témával kapcsolatban.
ismeretlen viaszpecséttel lezárt csomag, egyetlen szignálatlan lapot tartalmaza csomag borításán
A Külföldinek, aki Nerevarine-né kiáltotta ki magát, sürgősen kézbesítendő --


a levélben ez áll
Az állításod, nevezetesen, hogy te vagy a Nerevarine, Szent Nerevar Úr reinkarnációja, szöges ellentétben áll a Törvényszék tanításával, hovatovább ellenkezik a Templomi tanításokkal, rendkívül valószínűtlen és hihetetlen állítás.

Az Inkvizíció leleplező nyilatkozatot tett, nevezetesen, hogy te Birodalmi Titkosszolgálat ügynöke vagy, kik magukat másképp a Pengék Rendjének is neveztetik, erre vonatkozó megdönthetetlenül szilárd bizonyíték jutott kezünkbe Berel Sala fő-főordinátor úr által, ami további kérdéseket vet föl szándékaid egyenessége és kijelentéseid megalapozottsága irányában.

Mindemellett, állításaid oly hihetetlenek, amilyenek, és annyira ellentmondanak a Templom tanításainak, amennyire csak lehetséges, valamint oly következményekkel terhesek, amik közeli kapcsolatban állnak mind a Császár államvezetésének titkos érdekeltségeivel, mind pedig a Templom és vezetése érdekeltségeivel és igen sajátságos módon Vivec Ő Halhatatlan Uraságával, legjobb szolgálatot egy közeli és személyes meghallgatás tenne, közeli és személyes kivizsgálása az indítéknak valamint a kérelmező jellemvonásainak.

A Templom átvizsgálván jegyzőkönyveit, különös tekintettel a Heirographa és Apographa területén birtokolt irataira, mélyreható jártasságot szerzett a változatos jelek és tettek felismerésében, amik a jóslattal összhangban megmutatják a valódi Nerevarine-t.

Evégett, a legnagyszerűbb és legritkább követelés jogosságának megállapítása végett - amihez hozzátartozik, hogy az igénylő egy időben birtokolja a dunmer nép meghatalmazását, legyen elismert tulajdonosa számos ősi rangnak, valamint a nagyházak Vezére és a hamuföldi törzsek Nerevarine-je - a Templom javaslatot tesz, hogy a Nerevarine címet igénylő jelenjen meg megtekintésre Tholer Saryoni Nagyméltóságú Tisztelendő Úr, Vivec kancellárja, a vvardenfelli egyházi törvényszék Főkanonokja, az Égi Szentély főpapja előtt, megismerni és megfontolni igényét és személyazonosságát. Azonban, amíg az igénylő nem bírja külön és közösen a három vvardenfelli nagyház vezéri címét egy időben a négy hamuföldi törzs külön és közösen elismert Nerevarine-i rangjával, addig nincs szándékunk megvizsgálni és megvitatni ezeket a követeléseket.

A Templom, a Nerevarine-t érintő hivatalos álláspontja és az igénnyel fellépő biztonságának szem előtt tartása végett azt tartja célszerűnek, hogy az igénylő titkon álljon Saryoni Főkanonok elé a viveci Égi Szentélyben található magánlakrészében.

Ha a Nerevarine címet igénylő elfogadja a fentieket, és találkozni kíván a főkanonokkal, akkor jelenjen meg az viveci Égi Szentélyben Danso Indules gyógyító előtt, ott megtörténnek a szükséges előkészületek. Még egyszer: csak akkor szándékozunk találkozót létrehozni, ha az igénylőt a három nagyház Vezérének, a négy hamuföldi törzs pedig Nerevarine-nek nevezi.


Íródott Tholer Saryoni nagyméltóságú tisztelendő Úr, Vivec kancellárja és főkanonokja nevében és kérésére,

Dileno Lloran, Vivec papja, a főkanonok segédje
Luc