CsK:Huleeya feljegyzései

Innen: Elder Scrolls Lapok
Huleeya feljegyzései
Huleeya információi a Nerevarine-kultuszról egy hamuföldi nézőpontjából. Leírja a kezdeteket, Nerevar fogadalmát és annak megsértését is, illetve a Templom hozzáállását a kultuszhoz.

A következőkben Huleeya jegyzetei olvashatók Caius Cosades részére.

A hamuföldiek és a Nerevarine-kultusz története

Az Első korbeli barbár dunmer kultúrában a letelepedett dunmer klánok (a nagyházak) és a nomád dunmer törzsek (mint a hamuföldiek) mind számban, mind vagyonban nagyjából egyenrangúak voltak. A Nagytanács civilizált békéje és a Templom erős központosított hatalma alatt a letelepedett dunmerek gazdasági és katonai ereje gyorsan túlszárnyalta a nomád dunmerekét. A nomád dunmerek visszaszorultak a legkietlenebb, legvadabb földekre, főleg a vvardenfelli pusztákra. A hamuföldiek számára az újjászületett Nerevar visszatérése a hőn áhított és erősen romantizált Nerevar békéjének Aranykorát jelenti. Ekkor a nomád törzsek még egyenlőséget élveztek a letelepedett dunmerekkel, és mielőtt még a dunmer nép legtöbbje felhagyott volna az ősök hagyományos tiszteletével a Tribunal Templom egyházi önkényuralma kedvéért.

A hamuföldiek Nerevarja

Ez Nerevar története úgy, ahogy egy hamuföldi elmesélné.

Az ősidőkben a mélységi elfek és egy nagy sereg külföldi jött nyugatról, hogy elrabolja a dunmerek földjét. Abban az időben Nerevar volt a Házak Népeinek hadvezére és nagykánja. De tisztelte az Ősök Szellemeit és a törzsi törvényeket, és olyanná vált, mintha csak közülünk való volna. Ezért amikor Nerevar fogadalmat tett az ősök Egyetlen-Klán-a-Hold-és-Csillag-Alatt nevű hatalom-gyűrűje fölött, hogy tisztelni fogja a Szellemek útját és a Föld jogait, akkor minden törzs csatlakozott a Házak Népeihez, hogy megvívják a Vörös-hegyi csatát. Bár a Vörös-hegynél sok dunmer elesett a Törzsek és a Házak népéből egyaránt, a dwemer nép vereséget szenvedett és gonosz mágiájuk megsemmisült, a külföldieket pedig sikerült kiűzni földjeinkről. Csakhogy e nagy győzelem után a nagyházak hataloméhes kánjai titokban megölték Nerevart, magukat istenekké tették, és elfelejtkeztek azokról az ígéretekről, amiket Nerevar tett a Törzseknek. De Nerevar újra eljön majd, letaszítja a hamis isteneket, és gyűrűjének erejével beváltja ígéreteit, visszaállítja a szellemek tiszteletét, a kívülállókat pedig kiűzi földjeinkről.

A Nerevarine-kultusz üldözése

A Tribunal Templom a Nerevarine-kultusz próféciáit és misztikusságát csak egy primitív hiedelemnek tartja. Az ősi hamuföldi kultuszok és különösen a Nerevarine-kultusz utálattal vetette meg az élő dunmerek imádatát, arra gyanakodva, hogy a Tribunal természetellenesen hosszú élete valamilyen pogány boszorkányság vagy nekromancia műve. Bár a tekintélyelvű és nem éppen toleranciájáról híres Templom papsága mindig is hajlott arra, hogy elfogadja a hamuföldi őstisztelet-kultusz gyakorlatát, a Nerevarine-jelölteket azonban halállal vagy börtönnel fenyegette. A Birodalmi Gyarmatügyi Bizottság, amely általában engedékeny a vallásokkal szemben, tiltja azokat a kultuszokat, melyek veszélyt jelentenek a Császár és a birodalom számára. Az ilyen kultuszok tagjait börtönnel és halállal bünteti. Az ordinátorok szabad kezet kapnak a Nerevarine-hez hasonló tiltott kultuszok ügyeiben.

Vezércsillag és más múltbeli inkarnációk

A múltban többen is állították már magukról, hogy ők a prófécia újjászületett Nerevarjai. A legutóbbi közülük Vezércsillag néven ismert; egy rejtélyes figura, aki a hírek szerint hol felbukkant, hol pedig újra eltűnt a Puszták törzsei között az utóbbi 30 év során. A Templom megjegyzi, hogy ezek a hamis inkarnációk kétségbe vonják a Nerevarine-próféciákat. Különös és logikátlan módon a hamuföldiek elismerik a hamis jelöltek tevékenységét, "Hamis Inkarnációknak" nevezve őket, de inkább a jóslatok bizonyítékának tartják őket, mintsem cáfolatának. A Nerevarine-hívők mesélnek egy barlangról, az Inkarnációk Barlangjáról, ahol a "Hamis Inkarnációk" szellemei tanyáznak. A Nerevarine-kultusz egy titokzatos kultusz, mely az ellentéteket inkább magasztalja, mintsem kerüli.