CsK:Hol voltál a Sárkánykitöréskor

Innen: Elder Scrolls Lapok

Hol voltál a Sárkánykitöréskor?
A Cyrodiili Vének Tanácsának beszámolója Tamriel egyik legnagyobb rejtélyéről, egy Sárkánytörésnek nevezett különös jelenségről, melyben az idő lineáris folyása párhuzamos ágakra bomlik. A kötetben a Tanács összefoglalója után három nagyon különböző szemtanú válaszol a címben feltett kérdésre.

Corax, Cyrodiil, Vének Tanácsa:

"Senki sem érti, mi történt, amikor a Kiválasztók azon a tornyon táncoltak. Könnyű lenne az egészre rálegyinteni, mint merő képtelenségre, ha nem a Királyok Amulettjéről lenne szó. Még az Ősi Tekercsek sem tesz említést róla - vagyis hadd helyesbítsek: az Ősi Tekercsek egyszerűen nem tehet róla említést. Amikor a Pille papok az Ősi Tekercseket az időtlen időre hangolják, annak jelei a semmibe tűnnek. Ámde a Királyok Amulettje, a császárok felettes lelkével, végső soron beszélhet róla. Hestra szerint Cyrodiil a csillagokon keresztül vált birodalommá. Shor-El szerint Cyrodiil egy tojássá változott. A legtöbbek szerint pedig olyasvalamivé, amit egy nyelv szavaival csak felületesen lehet megnevezni. A Tanács minden tartományából gyűjtött írásos beszámolókat, ám ezek mind olyan történésekről szólnak, melyek semmiben sem hasonlítanak egymásra, egyetlen pont kivételével: a Közép Hajnalának idején, bármilyen időnek is hívták, Tamriel minden népe nyomon követte a nyolc csillag hullását. És a következőképpen számolnak be azokról a napokról."

Mehra Nabisi, dunmer, az Új Templom Triune papnője:

"A Közép Hajnalának leírásai az Emberek Birodalmának tartományáról szólnak és csalárdságuk bizonyítéka, hogy aedrának nevezik magukat. Nyolc csillag hullik Tamrielre, egy-egy minden bűnért, mit Lorkhan megmutatott a világnak. Veloth megértette e jeleket, és elmondta Boethiah-nak, ki igazolta őket, és elmondta Mephalának, ki óvintézkedéseket tett ellenük, és elmondta Azurának, ki elküldte ALMSIVI-t, hogy az Igazak Népét kivezesse a veszedelmek közül. Még a Bajok Házának Négy Sarka is őrültségetek határvidékének védelmére kelt. Mi figyeltük határainkat, és láttuk őket felemelkedni, akár a kígyókat, és láttunk benneteket közöttük szaladgálni, mint a régi idők szellemeit, értelmet és logikát elhagyva, megadva magatok az Örök Jelennek, mint a puszta őrület, a változatlanság rabszolgái. Ne kérdezzétek tőlünk, hol voltunk a Sárkánykitöréskor, mert az egész világon mi tudjuk csak igazán, és csakis mi mutathatjuk meg, hogyan törhet ki ismét."

R'leyt-harhr, khajiit, a Sörény Vigyázója:

"Mármint, hogy hol voltak a khajiitok, amikor a Sárkány kitört? R'leyt megmondja nektek, hol: megörökítették éppen. 'Ezer és még nyolc év', hallottátok már. Azt gondoljátok tán, a cyro-északiak ezt mind egyedül érték el. Ti emberek nagyobb tolvajok vagytok, mint maga Rajhin! Amíg ti kísértetek ellen háborúztatok és apáitoknak adtatok életet, a Sörény volt az, ki figyelte ja-Kha'jay-t, mert csakis a holdak voltak állandók, ti pedig nem rendelkeztetek a cukorral, hogy láthassátok. Hitelt adunk szavatoknak: valami ádázzá hergeltétek Alkosht, és ez nem könnyű. Csak azt ne gondoljátok, hogy meg is oldottátok, amit ezáltal véghezvittetek, vagy hogy valaha is megoldhatjátok. Mindezt újra elkövettétek a Nagy Vándorral, nem egyszer, de kétszer is! Először Rimmennél, amivel sosem tanulunk meg együtt élni. Másodszor pedig Tőrsuhatagban történt a dolog, vagy Őrszemben, esetleg Nyugalmban, vagy netán mindhárom helyen egyszerre? Értesz engem, cyrodiili? Mikor ébredtek már tudatotokra és fogjátok fel végre, mi is történt valójában a törpökkel?"

Mannimarco, a Férgek Istene, a Nekromanta:

"Morrowind Három Tolvaja el tudná nektek mondani, hol voltak. Alinor nagykirály is, aki az első helyen okozta a törést. És vannak mások is e földön, akik szintén meg tudnák mondani: Ysmir, Pelinal, a Róka Arnand vagy említsem talán Arctust? Az Utolsó Törpe is tudna beszélni, ha engednék neki. Ami engem illet, én itt voltam, majd amott, aztán emitt megint, akárcsak a többi halandó a Sárkánykitörés idején. Miből gondoljátok, hogy én megértettem a saját magam talányát? A Maruhkati Kiválasztók megmutatták nekünk a Hajnal minden dicsőségét, ahogyan mi felfoghattuk, egyszerűen: úgy odafent, mint idelent."
Brenda