CsK:Hanin ébredése

Innen: Elder Scrolls Lapok

Hanin ébredése
Egy ősi halotti tor leírása, amely egy különleges, tömeges emberáldozatra alkalmas rituális méreg receptjét tartalmazza. "A halotti búcsú fölöttébb sikeresnek nyilváníttatott, minthogy az ital nagyszámú vendéggel végzett."

...végül Wulfharth és fiai uralkodásának abban az esztendejében Mordrin Hanin, a megtestesült pompa elköltözött ebből a világból. Ashalmawia, Maelkashishi és Ald Sotha képviselői mind egy hatalmas halotti torra gyülekeztek a mérhetetlen Assurnabitashpiban. Még Hilbongard és Dorach Gusal is elhagyták kovácsműhelyüket, és Anudnabia tüzei kihunytak egy időre.

És ekképpen a gyász kilencedik napján sok szolga és ellenséges fogoly feláldoztatott, s Hanin formulájának utasítása alapján az Átkelés Serlege elkészíttetett:


Töltsd a vért, a szívet s a holdcukrot egy nagy ében lepárlóba! Melegítsd hitszegők csontjával táplált tűz fölött! A lecsapódó gőzt egy nagy ében edénybe gyűjtsd! Forró ital készítéséhez szűrd a kapott anyagot koboldbőrön át, s egy üvegbottal lassan kevergetve nagy csuporban vegyítsd flinnel! Hideg italhoz keverd tiszta égkoszorúi jéggel egy flaskában, s alaposan rázd össze! Szűrd át egy hárpiahártyán, és ékkövekkel kirakott serlegben szolgáld fel!

A halotti búcsú fölöttébb sikeresnek nyilváníttatott, minthogy az ital nagyszámú vendéggel végzett, s ekképpen Mordrin Hanin társakra lelhetett a túlvilágon.

Brenda