CsK:Fajok származástana

Innen: Elder Scrolls Lapok

Fajok származástana
Tudományos munka arról, ki kivel hogyan szaporodhat Tamrielen. Biológus beállítottságúaknak kötelező olvasmány. Olvasgatása otalmazás képzettségünket is fejleszti.
Megfigyelések a fajok származástanáról és biológiájáról, Hetedik kiadás

Birodalmi Egyetem, Gyógyítók TanácsaEgy élő egyedeken végzett hosszas megfigyeléssorozat eredményeként a Tanács már régen megállapította, hogy az elf és humán "fajok" mindegyike képes egymással párosodásra és termékeny utódok létrehozására. Az utód a legtöbb esetben az anya faji jellemzőit viseli, bár emellett az apa faji jellemvonásainak némelyike is érvényre juthat. Kevésbé tisztázott kérdés, hogy az argóniaiak és a khajiitok keresztezhetők-e akár az elf, akár a humán fajokkal. Noha az évszázadok során több beszámoló gyűlt össze ilyen párosodásból származó gyermekekről, csakúgy mint daedrákkal való párosodásból származókról, azonban egyik esetben sem áll rendelkezésünkre megfelelően dokumentált utódleírás. A khajiitok nemcsak vázrendszerükben és hámfelépítésükben különböznek a humán és elf fajoktól (vagyis hogy testüket "prém" borítja), hanem jelentősen eltérő az anyagcseréjük és emésztési rendszerük is. Az argóniaiak, a dreugh-okhoz hasonlóan, megjelenésükben szemiakvatikus troglofil humanoid alkatúak, bár sokat vitatott, hogy rendszertanilag a dreugh, ember, mer vagy pedig (miként a szerző is vallja), a Feketemocsár bizonyos fán élő gyíkfajai közé sorolhatók-e.

Az orkok szaporodásbiológiája napjainkig még nem kellőképpen tisztázott, mint ahogy a goblin, troll, hárpia, dreugh (szin.: hoportyó), tsaesci, imga, daedra és különböző egyéb fajoké sem. Nem kétséges, hogy e fajok között is történtek keresztezések -- többnyire erőszak vagy mágikus befolyásolás útján -- de nem rendelkezünk dokumentált megfigyelésekkel a megtermékenyülésről. Szintén további kutatás tárgyát képezi, vajon a mély kulturális szakadék ellenére képesek-e egymással sikeres párosodásra ezen fajok vad és civilizált képviselői. Nem kétséges, hogy egy ork által megtermékenyített bármely breton vagy bosmer gyalázatnak érezné terhességét, és nincs okunk feltételezni, hogy egy ember által teherbe ejtett ork hajadont nem közösítené ki hasonlóképpen a környezete. Sajnálatos módon a gyógyítói eskünk megakadályozza, hogy általunk tetszőlegesen létrehozott párosokat erőszakkal kényszerítsünk tudományos kutatásaink szolgálatára. Azt azonban tudjuk, hogy Thras sloadjai fiatal korukban hermafroditák, majd pedig, amint elérték a szárazföldi életmódhoz szükséges életkort, ivarszervük átalakul. Biztonsággal kijelenthetjük, hogy nem keresztezhetők sem emberi, sem pedig mer fajokkal.

További megfontolás tárgyát képezi, hogy ezen "fajok" (hogy e pontatlan, de gyakorlatban jól használható megnevezéssel éljünk) pontos rendszertani besorolását örökléstani alapon kell-e végezni, és hogy a fajok közötti eltérések mágikus folyamatok során keletkeztek, az úgynevezett "Föld Csontjainak" manipulálása útján, vagy pedig az egyes generációk közötti fokozatos változások eredményeképpen.


Brenda