CsK:Dagoth Ur tervei

Innen: Elder Scrolls Lapok

Dagoth Ur tervei
A Tribunal ügynökei által összeállított írás mindarról, amit sikerült kideríteniük Dagoth Ur nagyszabású hatalomra jutási terveiről. Részletesen ismerteti a Hatodik Ház kultusz céljait, az elérésükre eddig tett lépéseiket és a velük kapcsolatos aggasztó körülményeket.
Az alábbi dokumentumok a Templom tudósaitól és Lord Vivec Inkvizíciójának ügynökeitől származnak.


A foglyul ejtett Alvók és más Hatodik házbeli hívők kihallgatása, a hívők és álmodók kéziratának tanulmányozása és a Lord Vivec-kel a Vörös-hegy elleni történelmi hadjáratokról való beszélgetések után arra az erős következtetésre jutottunk, hogy Dagoth Ur valószínűleg az alább felsorolt célkitűzéseket vázolta fel a Morrowind elleni háború jelenlegi állapotában.

Alapvető Célok

1. Dagoth Ur által Lorkhan szívéből és egy testből, a dwemer Kagrenac által előírt elvek és szertartások szerint létrehozott újszülött isten, Akhulakan (Második Numídium) uralkodásán alapuló teokrácia kiépítése Morrowind földjén. Biztosítani kell a Dagoth-ház ősi örököseinek helyét Akulakhan isten-papi tisztségében, illetve Dagoth Ur Hatodik házának fő uralmát a tartományban. A karizmatikus megtéréssel egyetemben egyesíteni a dunmer fajt Dagoth Ur irányítása alatt, hogy kiűzzék az idegen szörnyetegeket, akik elnyomás alatt tartják a kontinenst. (Megjegyzés: Dagoth Ur nyilvánvalóan elfogadta a dwemer Kagrenac nagyúr nézeteit. Valójában, követi a dwemer ősi istenkáromló ostobaságait.)

2. Leleplezni a Tribunal csalárdságait és lerombolni a Templom papi jogait és politikai erejét. (Az, hogy az Elpártolt Papok illetve a Nerevarine-kultusz a Hatodik ház irányítása vagy hatásköre alatt áll-e, még nem tisztázott kérdés.)

3. Kiirtani minden egyes alsóbbrendű, illetve korcs fajt Morrowind földjéről.

4. A Birodalom kiűzése Morrowindből.

5. Az Égkoszorú és Argónia által elfoglalt ősi területek visszaszerzése.

6. Akhulakan tiszteletének kiterjesztése egész Tamrielre a felfordulás és a hódítás során.

Tervek a Hatodik ház megerősítésére


Első lépés: A Vörös-hegy biztosítása a Tribunal ellen. A Tribunal elzárása a Szívtől, a Templom gyengítése, a Hegy őrzése Akulakhan megteremtése érdekében. A Második Numídium teremtésének titokban tartása.

Második lépés: Tétlen szolgák kivezénylése egyre szélesedő körben a Vörös-hegy köré; álomszerű ábrázolásba bújtatott erőszak közvetítése az arra alkalmas alanyoknak. Fő bázis kiépítése Kogoruhnnál a további műveletek érdekében. Kisebb bázisok létrehozása a kis halászfalvaknál és Vivec alacsonyabb rendű kerületeiben. Beépülni a csempészszindikátusokba és felforgatni azokat. Új hívők toborzása az elégedetlen polgárok közül, az alvilágot, a szegényeket és az anti-birodalmi aktivistákat is beleértve.

Harmadik lépés: A kisebb bázisokból falvakba és városokba terjeszkedni, valamint az újoncokat és a betanított egyedeket fogékonnyá tenni az álom-üzenetekre. Elfoglalni az elhagyatott tornyokat és romokat, és kiképezni a korrupt kultistákat kalóznak és partizánoknak. Azonosítani, hitétől megfosztani és megtizedelni a politikai ellenállókat.

Negyedik lépés: Merényletek és a terror felhasználása a Légiók és a Birodalmi hivatalszervezet, valamit a Hlaalu szimpatizánsok gyengítése, megzavarása és szétszakítása érdekében. Inspirálni a helyi szegénységet az idegen nemességgel való szembefordulásra. Alvók és Álmodók megidézése Dagoth Urba, hogy dolgozzanak a Második Numídiumon.

Dagoth Ur Nézeteinek Bizonyítása


Dagoth Ur az isteni tudat jóvoltából hatalmas idősíkon gondolkodik. Szerinte csupán a mitikus akadályokkal kell foglalkoznia. Úgy gondolja, végzete, hogy uralkodjon Morrowind földjén, hogy megszabadítsa Morrowindet a Birodalomtól, és hogy Morrowind új Atyja legyen. Ebből a szempontból, Dagoth Urnak csupán a Tribunal, a daedrák, az uralkodó és az Inkarnáció jelenthet problémát.

A Repesztő és a Hasító elvesztése, valamint Vivec, Almalexia és Sotha Sil eszközeinek csökkenése miatt Dagoth Ur hatalmas stratégiai előnyt számol fel magának. Halandó idejével számolva, a háború évszázadokon át tarthat, de a kimenetele nem kétséges. Akulakhan pedig eszköz lehet a háború mielőbbi befejezéséhez.

A Császár és a Birodalom teljes sérthetetlensége régóta fenyegető veszélyt jelentett, de a cyrodiili nyugtalanságról, az uralkodó rossz egészségi állapotáról szóló pletykák és a siker bizonytalansága elmosták az akadályokat. Ennek ellenére, az uralkodó által terjesztett feltételezés, miszerint a Nerevarine a birodalmi hírszerzés bábja csupán, jó okot ad Dagoth Urnak az aggodalomra.

A daedrák nem jelentenek nagy veszélyt Dagoth Urra nézve. Mindazonáltal, mivel a személyes képességeik és befolyásaik a fanatikus hívőkkel szemben figyelemre méltóak, motivációjuk és céljuk pedig homályba burkolózik, Dagoth Ur továbbra is nyugtalan miattuk.

Az Inkarnáció Szent Nerevart testesíti meg, az ősi erőt ami korábban magát Dagoth Urt is legyőzte, és a gonosz azóta gyötrődik emiatt. Azonban, Dagoth Ur személyesen ismerte Nerevart, tudta hogy Ő csak egy halandó, hibákkal és gyengeségekkel. Dagoth Ur abban reménykedik, hogy tárgyalhat az Inkarnációval, s talán elcsábíthatja Őt. Továbbá, amikor Nerevar és a Tribunal legyőzte Dagoth Urt, erősek voltak, és számíthattak egymásra; most a Nerevarine és a Tribunal gyenge, közöttük ellentétek feszülnek. Ezért, bár a Nerevarine és a Tribunal jelenti a legfőbb veszélyt Dagoth Ur terveire, jogosan gondolhatja, hogy ezúttal Ő fog győzni.

Dagoth Ur Tevékenységeinek Kronológiája

Az alábbi kronológia nagy része hiányos információkból való következtetés.

2E 882 előtt: Dagoth Ur és családja a Vörös-hegység oltalmában nyugszik.

2E 882: Dagoth Ur és a hamuvámpírok felébrednek és feljebb költöznek az alsó részről a Szívkamrába. Dagoth Ur rituálisan hozzáköti magát és testvéreit, saját maga által kieszelt módon. A Második Numídium szerkesztésének első lépései (a Hosszú Álom alatt fogant meg a gondolat) megkezdődnek a szívszolgák és elementálok által egy, a Lorkhan Szívéhez közeli szobában. A legfontosabb a Második Numídium-projekt titokban tartása a Tribunallal szemben.

2E 882: A Tribunal megérkezik a Vörös-hegyhez a szívből való évenkénti rituális erőgyűjtés céljából. Dagoth Ur és a hamuvámpírok megtámadják a Tribunalt és elűzik őket, ezzel megakadályozzák hogy erőt gyűjtsenek Kagrenac eszközeivel Lorkhan Szívénél.

2E 882-3E 417: Szakaszos Tribunal-támadások a Vörös-hegy ellen. A Tribunal és a segítő csapatok utat keresnek a Szívkamrához, ám mindig vissza kell vonulniuk. Dagoth Ur Alvókat és Álmodókat toboroz álom-üzeneteken keresztül. A hívőket erőszakkal kényszerítik. A gyengébbek Corprus-szörnyekké válnak; az erősebbek fokozatosan válnak Emelkedett Alvókká.

3E 400: Dagoth Utol ismét birtokba veszi Kogoruhnt, majd megerősítve felsőbbrendű Hatodik Ház bázisként építi ki azt. A hamuviharok egyre gyakrabbá és elterjedtebbé válnak. Lelki betegség lesz úrrá a Vörös-hegy körüli területeken.

3E 410: Hatodik ház támaszpontok épülnek ki Gnaar Mok közelében és Vivec vízparti területein. A Hatodik ház alkalmazásában álló hívők csempészszervezeteket használnak fel, hogy kiterjesszék befolyásukat az álmok által legyengített áldozatokra.

3E 415: Hatodik házbeli hívők kisebb csoportjai Vvardenfell minden városában. A nagyobb egységek távoli barlangokban rejtőznek. Ezeken a helyeken idomított teremtmények és jól képzett hívők várják az eljövendő küzdelmeket.

3E 417: Almalexia és Sotha Sil elveszti a két ereklyét, a Repesztőt és a Hasítót, Dagoth Odros és Vemyn által. Vivec megmenti Almalexiát és Sotha Silt, ám az ereklyék visszaszerzésére tett kísérlet kudarcba fullad, így a Tribunal zavartan vonul vissza. A túlélő Buoyant Címeresek tudják, hogy a Tribunal-nak menekülnie kellett, de azt nem, hogy mekkora veszteség érte őket. A Három Tribunus visszamegy a saját székhelyére és folytatja munkáját. A Tribunusok folyamatosan gyengülnek a Szívtől való elszigeteltség miatt, valamint a Szellemgát is rengeteg erőforrást igényel. A Templom papsága gyanítani kezdi, hogy a Tribunal mennyire szenved a Vörös-hegynél elszenvedett sebektől és demoralizációtól, de nem ismeri fel a probléma nagyságát.

3E 426-427: Merényletsorozat a kiemelkedő birodalmi polgárság és a hlaalu birodalmi szimpatizánsok ellen. A kultisták és a lélekbetegség által összezavart áldozatok támadásainak gyakorisága és erőssége hirtelen emelkedik.

Aggasztó körülmények:


1. Dagoth Ur nyilvánvalóan képes közvetlenül kommunikálni a hívőkkel. Több jelentésben szerepelt, hogy az Álmodók és a Szunnyadók Dagoth Ur hangján szólaltak meg.

2. Keveset tudunk Akhulakhan teremtésének hátteréről, és a munka pillanatnyi állásáról. 2E 282 óta senki sem jutott be a Szívkamrába. 3E 417-ben a Repesztőt és a Hasítót elrabolták, ezek nagyban hozzájárulhatnak Akhulakan teremtéséhez.

Uriel Septim