CsK:Daedrák könyve

Innen: Elder Scrolls Lapok
Daedrák könyve
Rövid összefoglaló az egyes daedra hercegek legfontosabb tulajdonságairól és hatásköreiről. Érdekes adatokat tartalmaz egy legendás ereklyéről, Malacath Korbácsáról.


Az alábbiak szemelvények az egyes daedra hercegek természetét leíró vaskos kötetből.

Azura, kinek a szférája a hajnal és az alkony, a szürkület varázslatos köztes birodalma, úgy ismert, mint Holdárny, a Rózsák Anyja és az Éjjeli Égbolt Királynője.

Boethiah, kinek a hatásköre a csalárdság és álnokság, a gyilkolás titkos művészete, az orgyilkosság, a hitszegés és a hatalom törvénytelen megszerzése.

Aljas Clavicus, kinek hatásköre a szertartások és imádságok útján kért kívánságok teljesítése és a hatalom biztosítása.

Hermaeus Mora, kinek hatásköre a Sors útjainak, a múlt és a jövendő csillagokban megírt titkainak fürkészése, és ki uralja a tudás és emlékezés kincseinek birodalmát.

Hircine, kinek szférája a Vadászat, a Daedrák Sportja, a Nagy Játék, a Hajtás, úgy ismert, mint a Vadász, és mint az Embervadak Apja.

Malacath, kinek hatásköre a megvetettek és kitaszítottak támogatása, a Legfőbb Eskü és a Véres Átok őrzője.

Mehrunes Dagon, kinek hatásköre a pusztítás, a változás, a forrongás, az energia és az ambíció.

Mephala, kinek hatásköre rejtett a halandók előtt; ki Hálószövő, Hálózó és Pók neveken is ismert; kinek látszólag egyetlen biztos területe a halandók viszályaiba való beavatkozás pusztán önmaga szórakoztatására.

Meridia, kinek hatásköre ismeretlen a halandók előtt; ki feltölti energiával az élet minden forrását.

Molag Bal, kinek hatásköre a halandók feletti uralom és a halandók rabságba taszítása; kinek leghőbb kívánsága a halandók lelkének megszerzése, és hogy a viszály és versengés magvainak a halandók birodalmában való elhintésével uralma alá hajtsa a lelkeket.

Namira, kinek szférája az Ősi Sötét; úgy ismert, mint a Lélekdaedra, különféle sötét lelkek és árnyak parancsolója; ki a pókokkal, rovarokkal, férgekkel és más olyan visszataszító teremtményekkel áll kapcsolatban, amiktől a halandók ösztönösen viszolyognak.

Nocturnal, kinek szférája az éj és a sötétség; ki úgy is ismert, mint az Éj Úrnője.

Peryite, kinek hatásköre Oblivion legmélyebb bugyrainak uralma, úgy ismert, mint a Rabszolgatartó.

Sanguine, kinek hatásköre a féktelen tivornya és kicsapongás, valamint a sötét természetű dolgokban való szenvedélyes elmerülés.

Sheogorath, kinek a hatásköre az őrület, és kinek megismerhetetlenek céljai, gondolatai.

Vaernima, kinek hatásköre az álmok és rémálmok birodalma, és ezen birodalomból gonosz ómeneket előteremteni.

Különösen érdekfeszítőnek tűnik "Malacath" címszó alatt egy utalás a "Korbács" nevezetű ereklyére, mit Malacath maga áldott meg a halandók használatára. Röviden az utalás arról szól, hogy ha bármely daedra megpróbálja kihasználni a fegyver rettenetes erejét, az azonnal visszataszíttatik Oblivion legmélyebb bugyraiba.

"Egyes legendás daedra ereklyék jól ismertek, mint Azura Csillaga és Sheogorath "Bigyója". Mások az ismeretlenség homályába merülve várakoznak, mint a "Korbács", "Mackkan Pörölye" vagy a "Daedrák Mérge"..."

"...mikor Malacath megáldotta a "Korbácsot", hogy saját daedra fajtársait irtsa vele, nem hagyhatta, hogy az ő kezükbe jusson, míg ő személyes háborúját folytatja az elfeledettek tömegével. Ezért aztán el is átkozta, hogy bármely sötét teremtmény is próbálja kihasználni a fegyver rettentő hatalmát, a tér azonnal repedjen fel, és Oblivion mélyének legsötétebb bugyra szippantsa magába, hogy örökkön a valós világ határán tévelyegve keresse a visszavezető utat..."


Ring