CsK:Charwich és Koniinge levelezése II

Innen: Elder Scrolls Lapok

Charwich és Koniinge levelezése II
Két barát nyomozása az Azura Csillagaként ismert hatalmas lélekkő megszerzéséért. Különböző helyszíneken igyekeznek a kincs nyomára bukkanni, miközben levélben tartják egymással a kapcsolatot. Izgalmas olvasmány megoldásra váró rejtélyekkel, vérfarkassal, vallatással, árulással és végül egy szép kastéllyal. A második levél leolvasása ökölharc képzettségünket fejleszti.
Utolsó termés havának 3. napja, 3E 411.

Tel Aruhn, Morrowind

Drága Charwich barátom!

Csak a múlt héten kaptam meg a Napkorona havának hatodik napján írott leveledet, amit Sadrith Morába címeztél. Azelőtt nem tudtam, hogyan juttathatnám el beszámolómat, melyben leírom Hadwaf Neithwyr felkutatásával kapcsolatos haladásomat, így most az előző leveledben említett nyugalmi Elysbetta Moorling úrnőn keresztül próbállak elérni. Remélem, még ha el is hagytad palotáját, tudja hová mentél, és megtalál téged. Remélem azt is, hogy levelem rövidebb idő alatt elér hozzád, mint ahogy én megkaptam a te leveledet. Fontos, hogy hamarosan még halljak rólad, hogy összehangolhassuk a következő lépésünket.

Itteni kalandjaim két részből állnak. Az egyik még a leveled megérkezte előtt történt, a másik rögtön utána. Amíg te nyugati szülőföldjén kerested Azura Csillagának meghatározhatatlan birtokosát, én ott kutattam őt, ahol tudomásunk szerint megidézte a daedra fejedelmet és megkapta tőle az ereklyét.

Mint te, én is nehézségekbe ütköztem még azoknak a felkutatásánál is, akik egyáltalán hallottak valakiről, aki ismerte Neithwyrt. Igazából nem sokkal azután, hogy szétváltunk és az Iliac-öbölbe mentél, találkoztam valakivel, aki tudta, hova ment Neithwyr a szertartást végrehajtani, tehát azonnal idejöttem, Tel Aruhnba. Időbe telt felkutatni a kapcsolatomat, mivel ő egy Minerath nevű elpártolt pap volt. A Templom és a Tribunal, Morrowind valódi hatalmának birtoklói elítélik a rendjét, és bár még nem indítottak kereszteshadjáratokat a kiirtásukra, a pletykák szerint hamarosan ezt is megteszik. Ez a Minerath-féle papokat idegessé és paranoiddá teszi. Nehéz velük találkozni.

Végül azt a hírt kaptam, hogy hajlandó velem beszélni a Föld és Flastromban, egy apró kocsmában, amiben még bérelhető szoba sincs. A fogadó egyetlen asztala körül csuklyás emberek zsúfolódtak össze. Átkutattak, hogy nincs-e nálam fegyver. Természetesen nem volt. Tudod, hogy nem a fegyverviselés az én módszerem, ha üzletről van szó.

Amikor eldöntötték, hogy ártalmatlan vagyok, az egyik csuklyás felfedte magát, és kiderült, hogy ő Minerath. Átadtam neki a megígért aranyat, és megkérdeztem, mit tud Hadwaf Neithwyrről. Elég jól emlékezett rá, azt mondta, miután Neithwyr megkapta a Csillagot, visszatért Sziklaföldre. Úgy látszott, hogy volt néhány befejezetlen ügye arrafelé, valószínűleg erőszakos természetű, ahol Azura Csillaga jó szolgálatot tehet. Mást nem mondott, én meg nem tudtam, mit kérdezhetnék róla.

Elváltunk egymástól, és én a leveledre vártam, azt remélve, hogy megtaláltad Neithwyrt, akár még a Csillagot is. Bevallom, hogy míg Morrowindben időztem anélkül, hogy felőled hallottam volna, kételkedni kezdtem a jellemedben. Bocsáss meg, hogy ezt mondom, de attól féltem, hogy megtartottad magadnak az ereklyét. Valójában már Sziklaföldi utazásomat tervezgettem, amikor megérkezett a leveled.

A gyászkertesi kalandod története és a vérfarkas-gondnokból kiszedett információid alapján úgy döntöttem, még egyszer találkozom Minerath-szal. Ez a történet második része.

Visszatértem a fogadóba gondolván, hogy a pap biztosan gyakran jár erre, ha itt érzi biztonságosnak a titkos beszélgetéseit. Eltartott egy darabig, amíg megtaláltam, szerencsére egyedül volt. A nevén szólítottam, mire ő félrevont egy sikátorba, nehogy meglássa egy ordinátor.

Ritka és gyönyörű dolog, ha az áldozat ragaszkodik ahhoz, hogy egy félreeső helyre húzza gyilkosát.

Azonnal megkérdeztem, mit tud Neithwyr titokzatos támogatójáról, Baliasirról, akit említettél. Tagadta, hogy hallotta volna már ezt a nevet. Még mindig kellemesen társalogtunk, amikor rátámadtam a papra. Természetesen teljesen megdöbbent. Valahogyan ez még hatékonyabb tud lenni, mint a hátbatámadás: akárhányszor csináltam már ilyet, még senki nem várta a vele beszélgető barátságos embertől, hogy egyszer csak megragadja a nyakát.

Keményen szorítottam kedvenc pontomat, a torok puha részén, a pajzsporc alatt. Túl sokáig tartott neki, hogy reagáljon hirtelen támadásomra és megpróbáljon visszalökni. Kezdte elveszteni az eszméletét. Azt suttogtam neki, hogy ha kicsit engednék a szorításon, tudna beszélni és lélegezni, de ha segítségért kiáltana, elroppantanám a nyakát. Bólintott, és én kicsit engedtem a szorításon.

Újra Baliasirról kérdeztem, de ő megrázta a fejét, ragaszkodott ahhoz, hogy még nem hallott róla. Amilyen ijedt volt, őszintének látszott. Megkérdeztem tőle, hogy általában tudna-e valakit mondani, aki tudna valamit Hadwaf Neithwyrről. Azt mondta, hogy a szertartáson jelen volt egy nő, akit Neithwyr a nővéreként mutatott be.

Emlékeztem a levelednek arra a részére, ahol leírtad Peryrának, Neithwyr testvérének a sírját. Amikor megemlítettem neki ezt a nevet, hevesen bólogatott, de láttam, hogy a kihallgatás véget ért. A fojtogatás azok közé a dolgok közé tartozik, amitől valaki mindenre igent mond. Eltörtem Minerath nyakát és hazatértem.

Pillanatnyilag bizonytalan vagyok, hogyan folytassam. Még néhányszor kérdezősködtem. Kiderült, hogy többen azok közül, akik láttak Neithwyrt, egy nővel együtt emlékeznek rá. Néhányaknak úgy rémlik, azt mondta róla, hogy a nővére volt. Páran homályosan még a Peryra névre is emlékeznek, bár nem biztosak benne. Baliasirról senki nem hallott.

Ha nem kapok választ tőled a következő néhány héten, Sziklaföldre megyek, mert a legtöbben úgy hiszik, hogy ide tért vissza Neithwyr. Csak annyi ideig maradok itt, amíg kiderítem, tudnak-e még itt valamit, ami közelebb vihet célunkhoz, Azura Csillagának visszaszerzéséhez.

Barátod,

Koniinge

Előző: Charwich és Koniinge levelezése I

Összefoglaló: Charwich és Koniinge levelezése

Következő: Charwich és Koniinge levelezése III