CsK:Birodalom vallási kultuszairól

Innen: Elder Scrolls Lapok

Birodalom vallási kultuszairól
A Birodalmi Kultusz és a Tribunal Templom vallásának elfogulatlan összehasonlítása, melyből az is kiderül, hogyan vezet a két vallás különbsége a két kultúra közötti politikai és társadalmi feszültségekhez.
Elmélkedés a Birodalom vallási kultuszairól


Cuseius Plecia, birodalmi kereskedő levelezéséből, Vos Kereskedőház, Vvardenfell körzet, Morrowind tartomány

"...Megfigyeltem, hogy a központi tartomány szülöttei, mint jómagam, és más fajok birodalmivá alakult polgárai többnyire személytelen és formális kapcsolatban állnak isteneikkel és szellemeikkel. Nekünk a kultuszok mindenek előtt társadalmi és gazdasági szervezetek. Többnyire a leginkább elvonatkoztatott módon gondolunk a Nyolc Istenségre - mint hódolatot érdemlő hatalmas, de közönyös lelkekre, kikkel kapcsolatunkat nem gondoljuk személyesnek. Figyelemre méltó kivételnek számít Akatosh és Dibella kisebb karizmatikus szubkultusza. Tiber Septim Birodalmi Kultuszának szintén van egy kiemelkedő karizmatikus szubkultusza.

Az Alessiai Rend kivételével, melyre a központi tartomány lakói úgy tekintenek, mint sötét korszakra, a vallási kultuszok csak csekély szerepet játszottak a tartomány és a Birodalom történelmében. A Septim uralkodók politikája korlátozza a vallás befolyását a nemesség, a hadsereg és a közigazgatás ügyeibe. A Kultusz-imádatot úgy tekintik, mint személyes magánügyet, és a vallást képviselők nyilvános közszereplését nem nézik jó szemmel.

Az északi hőskultuszok egy erős ellenáramlatot adnak a Birodalom világi hatalmával szemben. Tiber Septim Birodalmi Kultusza éppen ilyen hőskultusz, és a provinciák katonai telepesei, valamint a nemrég beolvadt idegenek körében kultusza kiváltképpen erős és személyes.

A Tribunal Templom Morrowindben - és az azt megelőző dinasztikus őskultusz - szerfelett bensőséges és személyes voltával élesen különbözik a Birodalmi Kultusztól. Az őskultuszokban a hívőknek közvetlen kapcsolata van a vér szerinti családtag ősi szellemével; a Templom-hívők kapcsolata Tribunallal pedig olyan élő, lélegző istenségekkel való kapcsolat, kik a földön sétálnak, beszélnek az emberekkel papok és szertartásmesterek által, és akiknek napi cselekedetei példaként szolgálnak követőik napi cselekedeteihez.

A központi tartomány lakóinak és Morrowind dunmereinek vallásos vérmérséklete közti különbség nagy részben felelős a két kultúra között fennálló állandó politikai és társadalmi félreértésekért. Míg a központi lakosok a vallási ügyeket nem veszik túl komolyan, addig a dunmerek számára a vallás, különösen az ősi szellemek imádata, nagyon is nagy fontossággal bír.

A központi tartomány lakói vallási problémák tekintetében felületesek és türelmesek, a dunmerek viszont szenvedélyesek és különösképpen türelmetlenek. A központi lakosok nem beszélnek az isteneikkel, és nem gondolják, hogy a cselekedeteik az isteneik folyamatos megfigyelése és megítélése alatt állnak; a dunmerek úgy érzik, hogy minden gondolatuk és tettük a Tribunal és az ősi családi szellemek örökké éber tekintete előtt zajlik..."


Gustafson