CsK:Benirus udvarház birtoklevele

Innen: Elder Scrolls Lapok

Benirus udvarház birtoklevele
Az Anvil városában potom pénzen megvásárolható, bár kissé kísértetjárta Benirus udvarház birtoklevele a ház tulajdonosának jogairól és kötelességeiről.

Ezen okirat birtokosa kizárólagos és jogos tulajdonosa a Benirus udvarház néven ismert lakóhelynek. A nevezett birtok Anvil városában található, a Cyrodiil nevű tartományban.

Az okirat birtokosának tulajdonjoga kiterjed az egész építményre, az összes növényre és földre a birtokhatáron belül, ahogy az az Anvili Építési Hivatalban is lejegyeztetett. A tulajdonos minden, fentebb nevezett birtokkal kapcsolatos, vagy azon történő eseményért felelős.

Ezen okirat továbbá feljogosítja a tulajdonost, hogy birtokát annak adja át, akinek jónak látja. Az udvarház nevének megváltoztatása okán ezen dokumentum kiegészítendő a szükséges kérvények előterjesztésével, és az Anvili Építési Hivatal tiszteletdíjának befizetésével, továbbá a szükséges űrlapok másolatai eljuttatandók a Birodalmi Város Levéltár Részlegéhez bejegyeztetés végett.