CsK:Az igazi nemes törvénykönyve

Innen: Elder Scrolls Lapok
Az igazi nemes törvénykönyve
Az erényességéről ismert Redoran-ház alapelveit bemutató könyv, melyből kiderül, milyen erkölcsi normáknak és képzettségbeli elvárásoknak kell megfelelnie annak, aki a Ház tagja kíván lenni.
Athyn Sarethi nagyúr tollábólA Redoran nagyház tiszteletreméltó harcosai Morrowind földjének örökös védelmezői. Ha valaki a Redoran-ház elismert tagja akar lenni, nem elég a harc művészetét tökélyre fejlesztenie: követni kell a három legfontosabb vezérlő elvet. Ezek: kötelesség, méltóság, hit.

A Redoran-ház tagját kötelessége elsősorban a Tribunal Templomhoz majd a Redoran nagyházhoz, illetve családjához és klánjához fűzi. A Vörös-hegy csatamezein redoran harcosok vérüket adták a Templomért. Az igazi redoran nemes megvédi Házát a telvanni varázslók gyalázatos rágalmai és a hlaaluk aljas hazugságai ellen, így diktálja kötelessége.

A redoran nemesnek minden körülmények között meg kell őriznie méltóságát. Méltatlan hozzá komoly dolgokon nevetni, mert ez tiszteletlenség; csakúgy mint olcsó pletykákat terjeszteni, melyek viták és csatározások magját vetik el.

Az igazi redoran nemes hisz az aedrában és a daedrában, mert ők a mi teremtőink és őseink. Az istenek támogatása nélkül nem lehet őszinte szolgája a közösségnek, ahogy az isteni törvények nélkül nem tudná megkülönböztetni a jót a rossztól. Mindezekért hálásnak kell lennünk, különben elfelejtjük, kik vagyunk és hová tartunk.

A Redoran nagyház elismer mindennemű harci képzettséget. Nem azért, mert azt gondoljuk, a háború jó vagy tiszteletreméltó dolog, hanem mert a harc művészete nélkülözhetetlen a kötelességeink teljesítéséhez. A redoran harcos kardot forgat pajzzsal, vagy pedig lándzsát. A redoran nemesnek viszont ezek mellett el kell sajátítania az íjászat művészetét, és elég edzettnek kell lennie, hogy kibírja a hosszú meneteléseket a csatába. Közepes vagy nehéz páncélt hord tisztségtől, vagy taktikai megfontolásoktól függően. A redoran nemestől elvárható, hogy maga javítsa és tartsa karban felszerelését.

Akik a Redoran-ház kötelékében születtek, neveltetésük során megtanulják ezeket a képzettségeket és szabályokat. Akik be szeretnének lépni a Házba, előbb teljesíteniük kell egy Redoran tanácstag által előírt vizsgát, hogy méltónak találtassanak a Redoran nagyház tiszteletteljes szolgálatára.

Akár a vérükben hordozzák, akár esküvéssel fogadták hűségüket a nagyházhoz, a redoran nemeseknek folyamatosan bizonyítaniuk kell erényeiket szolgálat és engedelmesség által. Csak amikor igazán elsajátította ezeket a feltételeket és képességeket, hívhatja valaki magát jogosan a Redoran nagyház nemesének.

Nicolas7