CsK:Az előfutárok

Innen: Elder Scrolls Lapok
Az előfutárok
Az ismeretlen szerző leírja, hogyan emelkedett ki a gonosz daedrák közül három jó (Boethiah, Azura és Mephala), és ők hogyan váltak az ALMSIVI előfutáraivá. Elolvasható benne még, hogy kik a "Bajok Házának Négy Sarokköve", illetve mit takar az ALMSIVI rövidítés.
A daedrák nagy hatalommal rendelkező ősszellemek. Alakjukban és felépítésükben hasonlóak a Tribunalhoz (áldassék az ő szent nevük), de hatalmuk gyengébb, kevésbé megbízhatóak és nem törődnek a halandók ügyeivel. A régmúlt időkben a chimerek istenként tisztelték a daedrákat, ők azonban nem érdemelték meg ezt a hódolatot, mivel legalább olyan gyakran ártanak híveiknek, mint ahányszor segítik őket.


A Tribunal (áldassék az ő szent nevük) eljövetele véget vetett ennek a boldogtalan állapotnak. A Megdicsőülés után a Tribunal (áldassék az ő szent nevük) lett a dunmerek legfőbb ősszellemeinek felügyelője, arra utasítva a daedrákat, hogy méltó tiszteletet és alázatosságot tanúsítsanak. A három jó daedra: Boethiah, Azura és Mephala felismerte az Ősök Háromságának (áldassék az ő szent nevük) isteni mivoltát. A lázadó daedrák: Molag Bal, Malacath, Sheogorath és Mehrunes Dagon azonban megtagadták, hogy hűséget esküdjenek a Tribunalnak (áldassék az ő szent nevük), ezért híveik kitaszítottak lettek.

A lázadó daedrákat ma úgy ismerjük, mint a Bajok Házának Négy Sarokköve. Továbbra is háborgatják nyugalmunkat, eretnekségre és gonosz szektákba csábítva az óvatlanokat. A Templom papsága szüntelen éberséggel őrködik az ellenség visszatérésének jelei felett, időnként segítségükre siet a hűséges három jó daedra is, akik jól ismerik lázadó rokonaik fortélyait.

A Templom a jó daedrákat előfutárok néven ismeri, mivel ők a Tribunal (áldassék az ő szent nevük) szerető pártfogásának korai előhírnökei. Az előfutárok név szerint: Boethiah, Mephala és Azura démonhercegek.

Boethiah Almalexia előfutára, csakhogy férfi, szemben Almalexia női mivoltával. Boethiah volt az az ős, aki réges-régen, még a mitikus korszak előtt megvilágosította az elfeket. Ő mondta el nekik az igazságot Lorkhan próbájáról, és győzte le Auriel bajnokát, Trinimacot. Boethiah felfalta Trinimacot, és ezzel megfosztotta korábbi rangjától. Boethiah és Trinimac követői magukra dörzsölték Trinimac szennyét, és ezzel elváltoztatták bőrüket.

Mephala Vivec előfutára, de sokarcú és kétnemű. Mephala tanította meg a chimereket, hogyan kell kitérni az ellenség útjából, vagy titokban megölni őket. A chimerek ugyanis alig maroknyian voltak abban az időben, és minden oldalról szorongatták őket. Mephala tanította meg a chimereket a házak építésére is, később pedig ő hozta létre a Morag Tongot.

Azura Sotha Sil előfutára, csakhogy nőnemű, míg Sotha Sil férfi. Azura volt az az ős, aki megtanította a chimereknek, hogyan különbözzenek az altmerektől. Tanításait néha Boethiahnak tulajdonítják. A történetekben Azurát sokszor inkább a faj, mint egységes egész közös őseként emlegetik, nem pedig önálló ősszellemként. Nevét a napkeltével és a napnyugtával társítják, és néha Szellemanyának is nevezik. Azura Csillaga, amit Alkonycsillagnak is hívnak, hajnalban és alkonyatkor tűnik fel egy rövid időre alacsonyan a horizonton, a Táltos csillagkép alatt. Azura a rejtelmekkel, a varázslattal, a sorssal és a jövendöléssel áll kapcsolatban.


Brenda