CsK:Az abernaniti halálcsapás

Innen: Elder Scrolls Lapok

Az abernaniti halálcsapás
Dunmer hősköltemény Rangidilről, aki fondorlatos módon legyőzte a félelmetes Dagoth Thrast. A költemény fordítása magyarítási munkánk legvégén készült, a mű 2. fele hűen tükrözi fordítónk akkori lelkiállapotát... :) A könyv elolvasása blokkolás képzettségünket növeli.
A bölcs Geocrates Varnus magyarázataival


Törött pártázat és lerontott falak
A Rettenet(1) dúlt árnyékuk alatt.
Ötven tél(2) faggyal s széllel verte,
Gonosz kapuját rozsda lepte,
Romba döntötte utálatos tornyát,
A vér rég felszáradt, s mint a por elszállt.
Morrowind komorló hegyei alatt
Abernanitből már csak sírhant maradt.

Rangidil nem rettent túlerőt látva
Biztosan állt fennen, nem rezzent lába.
Láz izzott szemében, háromszor áldott(3)
Hegy tetejéről csak halálra látott.
De még a halálra is árnyat vetve
Abernanit tornya, fennen hirdette
Rettenet igéjét, borzalmak tanyáját,
Morrowind népei átkozták bősz tornyát.

Tébolyult hordája állt jó katonákból,
Vitéz az az ellen ki előttük táncol.
Anya, Lord, Varázsló(4) segítette őket,
Ekkora sereggel szemben így is hőstett
Tartani a frontot, sőt előre jutni,
Nem volt itt esélye senkinek elfutni.
Itt fog most eldőlni Morrowindnek sorsa
Abernanit tornyát védi már a horda.

Rangidil serege sokszor nekivágott
Dönteni a tornyot, tűnjön e világból
Nyomasztó látványa a szívet átjárja,
Erőre kap mind, ki hozzáér hátával
Látja már Rangidil, nem lesz itt ma győztes,
Ettől a toronytól kap a had erőre,
Morrowind, Istenek, nézzetek most miránk,
Abernanit fokán Dagoth Thras(5) vár reánk.

Keskeny a lépcső két harcos nem fér el,
Egyesével, lassan, kínlódva jutnak fel.
Fel, magas szobába, toronynak tetején
Tátong egy szűk nyílás komoran, feketén.
Egyetlen rém alak, egyetlen, magában
Védi az ajtót, nagy pajzzsal meg handzsárral.
Morrowind hősei nekiestek végre,
Abernanit falán folyik mindnek vére.

Nem bír a zsarnokkal ember fia senki,
Hull a sok jó vitéz, vérük folyik ki.
Először kis patak, aztán skarlát folyam
Özönlik azokra, kik harcolnak alant.
- Jaj nekünk, mivé lesz maroknyi seregünk,
Dagoth Thras egyenként okozza végzetünk

Bajtársak tetemi mellett elballagva
Rangidil....

(a dalnok itt minden bizonnyal jól berúghatott, mert merőben más stílusban folytatja) (6)

Halálnak hollója, sötét szeme csillog
Véres pajzs a balján, homlokán egy billog
Harisnyakötője vérzőn elszakadva
Fitzkándos bajusza alatt négy flottilla
Horgonyoz és ezért nem talált rá sosem
A kis révkalauz és az inka totem
Fene egye meg ezt a nyavalyás verset
Kapáltam vón' inkább hóban, fagyban kertet
Pink Floyd szól magnómon, éppen befejezték
az É-moll akkordot, pihennek cseppecskét

Rangidill meg izzad, mint egy igavonó
Nem jött be most neki a skandináv totó
Zsibbad már a karja akárki "meglássa"
Nem lesz ebből győztes, sem pedig zsiráfnyak
habár ez utóbbi éppen megvalósul
Soká húzódik még a vers, meglódul
Rangidill fejében néhány fogaskerék
Hajtják is serényen mókusok egy kerék
Közepén feszítve és nagyon büszkék rá
Rangidil túléli talán ezt a csatát

Úgy tesz, mint akinek halálon jár esze
Hanyatlik, reszketeg, mint vénasszony keze
Dagoth Thras elé hull az iszamos padlón
Zsarnokunk rovátkát pajzsélére karcol
Emeli dikicsét, hogy jól belevágja
Rangidill bordái közé, de meglátja
Szóra nyílik szája hősünknek a pallón
- Dagoth Thras, ne sújts még, kérdésem van frankón

Azt meséld el nekem, de ne hagyj ki semmit
Hogy van az, hogy meg sem karcolt téged senki
Miféle mestertől való a tudásod
Amivel pajzsodat ily remekül rántod
Bárhogy is próbálok rád sózni egy nagyot
Hamar odatartod keményebbik arcod
Mindig épp időben, s mindig jó szilárdan
Morrowindben senkit pajzzsal így nem láttam

Dagoth Thras hiú volt, mint felkapott céda
Hozzá fogott hamar észt osztani és a
Pajzsát le eresztve, pózolt mint egy ficsúr
Színpadon bizonnyal tapsot kapna vadul
Szólásra nyitotta, amúgy ocsmány száját
Azután ráébredt, biz ő mit sem lát át
Fogalma nem volt, hogy mit is tett még nemrég
Mi ez a kerek görcs, itt, a balján innét
Lesett is meglepett, opálos szemekkel
Rangidil kopjája szívéhez utat lelt


(1) "A Rettenet" Mehrunes Dagonra vonatkozik a daedra hercegre.
(2) "Ötven tél" az eposz ötven évvel Abernanit ostroma után íródott, ami a Harmadkor 150. évében zajlott
(3) "Háromszor áldott Rangidil" nem más mint Rangidil Ketil, született Másodkor 803. évében, meghalt Harmadkor 195. évében. A Templom Ordinátorainak parancsnoka és "háromszor-áldott" az istenek által.
(4) "Anya, Lord, Varázsló" Almalexia, Vivec és Sotha Sil hármasát jelentik.

(5) "Dagoth Thras" nagy hatalommal rendelkező, ismeretlen eredetű daedra imádó volt, aki a Hatodik Ház örökösének kiáltotta ki magát, noha eléggé kevés bizonyíték állt a rendelkezésre arról, hogy ő lenne az eltűnt család leszármazottja.

(6) Este tízkor, fáradtan, átbillen az ember agya egy másik dimenzióba, ahol sem a logika, sem az eposzi komolyság nem lelhető fel.
Luc