CsK:Az Ősi Pillék nyugdíja

Innen: Elder Scrolls Lapok

Az Ősi Pillék nyugdíja
Ismertető az Ősi Pillék rendjéről, arról az egyedüli szerzetes csoportról, akik képesek az Ősi Tekercsek olvasására. A tekercsek olvasásának mellékhatásaként a pillepapok egy idő után megvakulnak - ekkor kerülnek az Ősi Pillék Templomába, ahol ez az ismertető található a vak, de korántsem védtelen szerzetesek életéről. Nem ajánlatos zavarni őket visszavonult életmódjukban...

A Templom minden beavatottjának figyelmébe:

Az Ősi Pillék rendje épp olyan nemes, mint amilyen ősi. Tiszteljük szeretett őseinket, kik szellemei az Ősi Pillékben öltenek alakot. Minden pille egy ős szellemének fjyron-ját hordozza. Ezt hozzávetőlegesen "békevágynak" lehet fordítani, s arra hivatott, hogy a pille beleszője énekét a selyembe. Mikor a selyem elkészül, és ruhát varrnak belőle a megfelelő családfával bíró ős számára, csodás erővel felruházott öltözet készülhet.

Rendünk adeptusai jövőlátó képességgel rendelkeznek. Az ősök bölcsessége elénekelheti a jövőt a jelen számára. Ezért kapta kizárólag a mi rendünk azt a feladatot, hogy lefordítsuk az Ősi Tekercseket. Ezen írások túlmutatnak az isteneken, daedrákon és aedrákon is. Ilyen rálátás a valóság belső szövetére komoly mellékhatással bír. Minden Ősi tekercs olvasása mélyrehatóbb ismeretet nyújt az előzőnél, de mindegyik után egyre hosszabb ideig nem lát a pap. Végül az utolsó olvasáskor magasztosan átérzi és megérti a tekercs tartalmát, de a pap soha többé nem látja eme világ fényeit. Többé nem olvashatja a tekercseket sem.

Ez az apátság rendünk ezen dicső tagjai szolgálatára van. Most azon ősi pillékkel élik életüket, akiket annyira szeretnek. A földalatti üregeik jót tesznek a pilléknek. Óvják a törékeny lényeket, folyamatosan énekelnek nekik. Begyűjtik a selymet, majd felcsavarják. Megszövik a ruhákat, belehímezve az ősök családfáját és történetét, akik szőtték a selymet. Erről szól az új életük.

Ahogy ők foglalkoznak az Ősi Pillékkel, mi is úgy foglalkozunk a vak papokkal. Míg ők a sötétben gürcölnek, mi a fényben szolgálunk. Szükségük van vízre és élelemre, mi pedig biztosítjuk számukra. Szükségük van szerszámokra és bútorokra, mi pedig biztosítjuk számukra. Szükségük van a titokzatosságra és névtelenségre, mi pedig biztosítjuk számukra. Szükségük van szállítókra, akik eladják munkájuk gyümölcsét, mi pedig ezt tesszük.

Egy időben védelmet is biztosítottunk számukra. Sok nemzedékkel ezelőtt Gudrun, a frissen megvakult szerzetes jött el a templomba. Új tanítást hozott magával, mert az ősök előre látták, hogy a papoknak meg kell tudniuk védeni magukat. Azóta állandóan Gudrun tanítását gyakorolják. Mesterei a semmihez sem fogható kardoknak és bárdoknak.

Újonnan jött beavatottként meg kell tanulnod Gudrun tanítását. Meg fogod tanulni a békés ököl útját, majd azt, hogyan szolgáld a vak papokat. Idővel talán elérheted az Ősi Pillék békéjét és éleslátását is.


Vik