CsK:Az átfogalmazott Anuad

Innen: Elder Scrolls Lapok

Az átfogalmazott Anuad
Tamriel teremtéstörténetét és a Mitikus Kor fő eseményeit ismerhetjük meg e könnyű nyelvezetű olvasmányból. (Angol eredetiben ugyanazt a szöveget tartalmazza, mint "Az Anuad magyarázatokkal" című, a magyar változatokat két különböző fordításban közöljük.)
A legelsők testvérek voltak: Anu és Padomay. Ők beléptek az Űrbe és elindult az Idő.


Miközben Anu és Padomay az Űrben bolyongtak, a Fény és a Sötétség összjátéka létrehozta Nirt. Anu és Padomay is elámult szépségétől, de ő Anut szerette. Padomay elkeseredettségében elmenekült előlük.

Nir terhes lett, de mielőtt szülhetett volna, Padomay visszatért, és szerelmet vallott Nirnek. Ő viszont kijelentette, hogy egyedül Anut szereti, erre Padomay dühében megütötte. Ekkor megérkezett Anu, megküzdött Padomay-jal, és az Időn kívülre száműzte őt. Nir megszülte Alkotást, de nemsokára belehalt sérüléseibe. Anu fájdalmában elrejtőzött a Napban és elaludt.

Közben Alkotás tizenkét világán kivirágzott és kivirult az élet. Sok-sok idő múltán Padomay vissza tudott térni az Időbe. Látta Alkotást, és gyűlölte őt. Megsuhintotta kardját, darabokra törve ezzel a tizenkét világot. Anu felébredt, és újra megküzdött Padomay-jal. A hosszú és vérszomjas harc végül Anu győzelmével zárult. Félrelökte testvére testét - akiről azt hitte, hogy halott - és megpróbálta megmenteni Alkotást úgy, hogy ami megmaradt a tizenkét világból, eggyé gyúrja. Ez lett Nirn, Tamriel világa. Mialatt ezzel volt elfoglalva, Padomay hátulról egyetlen döféssel átszúrta mellkasát. Anu megragadta testvérét, és maradék erejével áthúzta magukat az Időn túlra mindörökké.

Padomay véréből születtek a daedrák. Anu véréből keletkeztek a csillagok. Az összekeveredett vérből származnak az aedrák (ezért képesek Jót és Rosszat is egyaránt befogadni, és nagyobb kapcsolatuk van a földdel a daedrákhoz képest, akiknek semmilyen kapcsolatuk nincs Alkotással).

Nirn világában mindenütt a káosz uralkodott. Maroknyi túlélői az Alkotás tizenkét bolygójának az ehlnofey-ek és a szisszek voltak. Az ehlnofeyek voltak a merek és az emberek ősei. A szisszek Argónia ősi fái. Nirnen eredetileg csak szárazföld volt, tengerekkel tarkítva, de óceánok nem léteztek.

Az ehlnofeyek világának egy nagyobb darabja viszonylag sértetlenül került át Nirnbe. Az ott élő ehlnofey-ek voltak a merek ősei. Ezek az elhnofey-ek megerősítették határaikat a káosz ellen, elrejtették talpalatnyi nyugodt birodalmukat, és megpróbáltak úgy élni, mint azelőtt. A maradék elhnofey szétszóródva érkezett meg az összekuszálódott, darabokra zúzott világra, ahol vándorlásuk közben találkoztak társaikkal. Végül a kóborló csapat megtalálta az elrejtett földet, ahol az Ó-Ehlnofeyből érkezettek éltek. Meglepődtek és örültek, hogy megtalálták fajtájukat, akik a régi korok pompájában éltek. A vándorlók arra számítottak, hogy örömmel fogadják majd őket ebben a békés országban, de az Ó-Ehlnofey-iek elfajzott korcsoknak tekintették őket, akik elvesztették egykori dicsőségüket. Bármi volt is az oka, végül kitört a háború, és elborította egész Nirnt. Az ó-ehlnofeyek megtartották ősi erejüket és tudásukat, de a vándorlók többen voltak, és megerősödtek a Nirnen való életben maradásért vívott harcban. Ez a háború átformálta a Nirnt, elsüllyesztve számos területet, új óceánokat hagyva a helyükön. Ezzel kialakultak a ma ismert szárazföldek (Tamriel, Akavir, Atmora és Yokuda). Az Ó-Elhnofey birodalom romjaiból lett Tamriel. A vándorlók maradéka a többi három kontinensen szóródott szét.

Az évek során a tamrieli ehlnofey-ekből lettek a merek (elfek):
a dwemer (a mélységiek; vagy más néven törpök)
a chimer (a megváltozottak, akikből kialakultak később a dunmerek)
a dunmer (a sötétek, vagy elátkozottak, avagy a sötételfek)
a bosmer (a zöldek, erdőlakók, avagy az erdei elfek)
az altmer (az öregebbek, vagy magasak, avagy magaselfek).

A többi kontinensen a vándorló ehlnofey-ektől származnak az emberek: az atmorai északiak, a yokudai ragadák és az akaviri tsaescik.

A szisszek csak szemlélői voltak az ehlnofey-i háborúnak, de birodalmuk legnagyobb része elpusztult, ahogy folyt a harc. Egy kicsiny rész maradt csak, ez alkotja Feketemocsarat Tamrielben, de birodalmuk nagy része elsüllyedt.

Végül az emberek visszatértek Tamrielbe. Az északiak voltak az elsők, ők az északi partokat telepítették be a történelemírás kezdete előtt a legendás Ysgramor vezetésével. A tizenharmadik az ő vérvonalából, Harald király, volt az első, aki feltűnt az írott történelemben. Ezzel befejeződött a Mitikus Kor.

TheWhite