CsK:Arrille kereskedőháza

Innen: Elder Scrolls Lapok

Arrille kereskedőháza
Minden részletre kiterjedő szabályokat magában foglaló engedély ahhoz, hogy Arrille Balmorában megnyithasson egy kereskedő- vagy klubházat. Felsorolja többek között, hogy nem itathatja le vendégeit, nem árulhatja rosszabb minőségű italait egy bizonyos árnál többért és nem tűrhet el italozást a tanítás óráiban, illetve nem engedélyezhet prostitúciót a házában.

ARRILLE KERESKEDŐHÁZA

Seyda Neen kikötője


A Hlaalu körzetre vonatkozó békeszerződés általános rendelkezései alapján ezen okiratot kiállítottuk Balmora városában, Őfelsége Hlaalu Athyn Llethan királyunk, az Istenek kegyeltje, Morrowind királya, Mournhold és a Hlaalu tartomány hercege, a Nép és a Törvény védelmezője, a birodalom hűséges szolgája uralomra jutásának évében Első Termés 16. napján.

Arrille, a fent nevezett Seyda Neen lakosa, szavatolja az alábbiakat Őfelsége fent nevezett körzetének Béketanácsa előtt, kiknek neve lentebb olvasható:

Mi, Őfelsége említett Béketanácsa, ezennel bejegyezzük és engedélyezzük, hogy fent nevezett Arrille általános kereskedőházat vagy klubházat működtessen a lakásául szolgáló épületben, a fent említett Seyda Neen kikötőjében 3 teljes éven keresztül a mai naptól fogva a következő időszakig, amennyiben mi vagy valamely más tanácstag másképp nem rendelkezik. Amennyiben a fent nevezett Arrille ezen időszak alatt nem tartja be folyamatosan és maradéktalanul az alábbi cikkelyeket, ezen engedély azonnal érvényét veszti, és végérvényesen visszavonásra kerül.

1. pont: Fent nevezett Arrille nem biztosíthat szállást vagy elhelyezést házában vagy annak környékén idegenek, illetve ismeretlen utazók számára egy napot meghaladó időtartamra anélkül, hogy haladéktalanul tudatná a legközelebbi tiszttartóval vagy a város más tisztviselőjével, hacsak ezen idegen vagy ismeretlen utazó nem rendelkezik valamely környékbeli Béketanács által kiadott vizsgálati okmánnyal.

2. pont: Nem tűrhet el semmiféle kártya-, tábla-, kockajátékot, kuglit, tekét vagy egyéb tiltott játékot, illetve bármiféle rendbontást vagy kihágást a házon belül, a kertben vagy az udvaron, hanem mindenkor rendet és fegyelmet kell tartania.

3. pont: Nem szolgálhat fel alkoholt a környékbeli gyerekek, szolgák és rabszolgák részére, illetve azoknak, akiknek a rendelet ezt nem teszi lehetővé.

4. pont: Nem tűrhet el italozást az imádság és a tanítás óráiban, a császári- és ünnepnapokon, valamint este nyolc óra után.

5. pont: Nem adhat menedéket házában vagy annak környékén csavargók, szélhámosok, ingyenélők és egyéb gyanús személyek számára.

6. pont: Nem vásárolhat, vagy fogadhat el zálogba semmiféle árut ismeretlen utazótól, környékbeli gyerekektől, szolgáktól, rabszolgáktól vagy asszonyoktól a szülő, a gazda vagy a férj beleegyezése nélkül, és ahhoz sem járulhat hozzá, hogy a házában bárki ezt tegye (a tudtával). Amennyiben valamely idegen ilyesféle árut ajánl megvételre vagy zálog gyanánt, haladéktalanul tudatnia kell a legközelebbi tiszttartóval vagy a város más tisztviselőjével.

7. pont: Nem árusíthatja legjobb minőségű italát gallononként négy aranynál, a gyengébb minőségűt pedig gallononként két aranynál magasabb áron. Nem engedheti házában a hamumadarak vagy más, a törvény által tiltott élelmiszerek fogyasztását.

8. pont: Nem tűrhet el prostitúciót vagy botrányos beszédet házában vagy annak környékén, nem itathatja le vendégeit, és nem is engedheti, hogy lerészegedjenek.

9. pont: Nem engedélyezhet semmiféle zenebonát vagy táncmulatságot a házában vagy annak környékén tanítási napokon, egyházi szolgálat idején, a szent ünnepeken és szabadnapokon.

10. pont: Ezen okiratot köteles kifüggeszteni lakóházának központi helyiségében, annak érdekében, hogy mindenki láthassa, mely szabályokat köteles betartani.

Kelt: a fent említett évben és napon.

Az okmány hiteléül:

Velanda Omani mester
Nevena Ules mester
Dram Bero mester
Crassius Curio mester
Féltroll Yngling mester