CsK:Arkay, az ellenség

Innen: Elder Scrolls Lapok

Arkay, az ellenség
Arkay ellenségének, a Férgek Királyának írása, amelyben felszólítja papjait, tudósait és minden követőjét, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt azért, hogy Arkay halottakat védő mágiáját hatástalanítsák. Ha pedig ez megtörtént, utána az övék lesz a nekromanták sötét hatalma.

Hallgassatok meg, gyermekeim! Valaha én is olyan egyszerű ember voltam, mint ti magatok, de saját akaratomból istenné váltam. Feltétlen engedelmességetek révén osztozhattok dicsőségemben.

A legtöbb nekromanta bolond és gyenge. Boszorkányvadászok lakomája. De ti, szolgáim, ti vagytok a kiválasztottak. Mikor eljő az óra, kevesen mernek majd ellenállni hatalmatoknak. De egy akadály még előttetek áll. A neve Arkay.

Ő is halandó volt, aki istenné vált. A hasonlóság az én és az ő halandó élete között még engem is lenyűgöz. Úgy kell lennie, hogy mi ellenségek legyünk.

Arkay áldása megakadályozza, hogy könnyen felhasználhassuk az emberek, elfek és állatemberek lelkét. Törvénye megakadályozza, hogy azokat, akiket megfelelő rítusok során temettek el, gyermekeim fel tudják éleszteni. Mint tudjátok, Arkay áldása rugalmas a bátrakkal szemben, de Arkay törvénye megingathatatlan.

A tudósokhoz: Alázzátok meg Arkay papjait! Terjesszétek, hogy a primitív temetési szokások csak egyszerű babonák. Bűvöljetek el királyokat mézes-mázos szavakkal, hogy a ti akaratotok szerint cselekedjenek. Forduljatok a cyrodiili gyermekeimhez útmutatásért.

A papokhoz: Használjátok ritkán szolgálóitokat, ne lássa őket senki élő! Tűnjenek el az élőhalottak emlékei az élők fejéből. Küldjetek misszionáriusokat a szabad halottakhoz, a vámpírokhoz és a lidércekhez. A halottak minden nemzete az én zászlóm alatt gyülekezzen.

A rejtőzködőkhöz: Várjatok, mint mindig, a sötétben!

Mert nemsokára lecsapunk. Arkay templomait az utolsó kőig leromboljuk. Papjainak vére fogja oltani szomjunkat; csontjaik minket fognak szolgálni. Az Arkay nevet örökre kitörlöm a történelemből. Csak én leszek élet és halál ura. Csak az én nevem fogják félve suttogni. Uratok és parancsolótok nevét.

FK