CsK:Ahnissi klánanya szavai

Innen: Elder Scrolls Lapok

Ahnissi klánanya szavai
kedvenc lányához
A világ teremtéstörténetének khajiit változata. Komoly mitológiai olvasmány az igazán elszántaknak. :)


Ahnissi szóla hozzád. Nem vala te már nyávogó macska és jól megtanultad Ahnissitől titkoknak őrzését, tehát Ahnissi szóla hozzád.

Kezdetben vala két alomtárs, Ahnurr és Fadomai. Sok idő után így szólt Fadomai Ahnurrnak - Házasodjunk, s legyen gyermekünk, kivel megoszthatjuk boldogságunkat.

És megszületék vala Alkosh, az Első Macska. És Ahnurr monda vala - Alkosh, neked adjuk az időt, mert lehet az épp oly gyors vagy épp oly lassú mint egy macska.

És életet adának Khenarthinak, a Szeleknek. És Ahnurr monda vala - Khenarthi, neked adjuk az eget, mert mi szállhatna magasabbra a szélnél?

És életet adának Magrusnak, a Macska Szemének. És Ahnurr monda vala - Magrus, neked adjuk a napot, mert mi más lehetne fényesebb mint egy macska szeme?"

És életet adának Marának, az Anya Macskának. És Ahnurr monda vala - Mara, te lész az szeretet, mert mi is lehetne szeretőbb egy anyánál?

És életet adának S'rendarrnak, a Törpének. És Ahnurr monda vala - S'rendarr, a könyörületet adjuk neked, mert egy törpe csak a könyörület révén maradhat életben.

És sok idő múlt és Ahnurr és Fadomai boldogok voltak.

És Ahnurr monda vala - Legyen több gyermekünk, megosztani boldogságunkat. - És Fadomai beleegyezett. És életet adott Hermorának és Hircinnek. Merrunznak és Mafalának. Sangiinnek és Sheggorathnak. És még sokaknak.

És Fadomai szóla vala:

- Hermorah, te lész az apály és a dagály, mert ki mondhatná meg, hogy a hold jósolja meg az árapályt, vagy az árapály a holdat?

- Hircine, te lész az Éhes Macska, mert mi is vadászna jobban, mint egy üres gyomrú macska?

- Merrunz, te lész a Ja'Khajiit, mert mi lehetne pusztítóbb mint egy kölyökmacska?

- Mafala, te lész a Klánanya, mert semmi sincs amit titokzatosabb mint a Klánanyák útja.

- Sangiin, te lész a Vérmacska, mert ki más irányíthatná a vér erős késztetését?

- Sheggorath, te lész a Skooma Macska, mert semmi sincs ami őrültebb mint egy beszívott macska.

És Ahnurr szólt vala - Két alom elegendő, túl sok gyermek el fogja lopni boldogságunk.

De Khenarthi Fadomaihoz lépett és szólt hozzá: - Fadomai anyám, Khenarthi magányos magasan a világ felett és még a bátyám Alkosh sem tud repülni. Fadomai megszánta őt, rászedte Ahnurrt és ismét teherbe esett.

És Fadomai megszülte a Holdakat és a Mozgásukat. És Fadomai megszülte Nirnit, a fenséges fövenyt és buja erdőt. És Fadomai megszülte Azurahot, az alkonyatot és pirkadatot.

És már a kezdetektől harcol vala anyjuk kegyeiért Nirni és Azurah.

Ahnurr rajtakapta Fadomait szülés közben és dühös lett. Ahnurr megütötte Fadomait, aki elszökött, és az utolsó almot a távoli Nagy Sötétségben szülte meg. Fadomai gyermekei hallották mi történt és utána mentek, hogy megvédelmezzék őt Ahnurr haragjától.

És Fadomai megszülte Lorkhajt, az utolsót a Nagy Sötétségben. És Lokhaj szívét betöltötte a Nagy Sötétség. Amint megszületett, a Nagy Sötétség ismerte az ő nevét, és az ő neve Namiira volt.

És Fadomai tudta: közel már a vég. És Fadomai szólott vala:

- Ja-Kha'jay, Fadomai nem neked adta-e a Rácsot, mi szilárdabb mint a holdak változásai. Örök mozgásod megvéd minket Ahnurr dühétől. És a holdak elfoglalták helyüket a mennyekben. Ahnurr morgott és beleremegett a Nagy Sötétség, de nem tudott átjutni a Rácson.

És Fadomai szólott vala:

- Nirni, Fadomai neked nagy ajándékot ad. Te fogsz életet adni sok népnek, miként Fadomai is életet adott neked. Mikor Nirni látta, hogy Azurah kezei üresek, mosolyogva távozott.

És Fadomai minden gyermeke elment, kivéve Azurah. És Fadomai szólott vala: - Neked kedvenc lányom, Fadomai legnagyobb titkát adom. Neked adom titkaimat.- És Fadomai három dolgot mondott lányának.

És Fadomai szólott vala:

- Mikor Nirni megtelik gyermekeivel, fogd egyiküket és változtasd meg őket. Legyenek ők a leggyorsabbak és legeszesebbek és legszebbek, és hívd őket khajiitnak.

És Fadomai szólott vala:

- A khajiitok a legjobb hegymászók, mikor Masser és Secunda lebukik Khenarthi lehelete küldi fel őket újra.

És Fadomai szólott vala:

- A khajiitok a legjobb megtévesztők, mindig elrejtik igazi énjüket Ahnurr gyermekei elől.

És Fadomai szólott vala:

- A khajiitok a legjobb túlélők, mert mikor Nirni féltékeny lesz és sivatagai könyörtelenek és erdei engesztelhetetlenek a khajiitok éhesek lesznek, és háborúznak Nirnivel.

És ezekkel a szavakkal Fadomai távozott az élők soraiból.

Korokkal ezután Nirni eljött Lorkhajhoz és így szólott:

- Lorkhaj, Fadomai monda, szüljek gyermekeket, de nincs helyem számukra.

És Lorkhaj szólott vala:

- Lorkhaj csinál helyet gyermekidnek és Lorkhaj odavisz téged és ott szülhetsz. - De Lorkhaj szívét a Nagy Sötétség hatotta át és csellel kényszerítette testvéreit, hogy Nirnivel egy helyen éljenek. És Fadomai sok gyermeke megszökött és ők lettek a csillagok. És Fadomai sok gyermeke meghalt, hogy Nirni útját biztossá tegyék. És a túlélők kegyetlenül megbüntették Lorkhajt.

Fadomai gyermekei kitépték Lorkhaj szívét és mélyen elrejtették Nirniben és ekképpen szóltak:

- Megátkozunk Lorkhaj, korokig járd Nirnit.

De Nirni hamar megbocsátott Lorkhajnak, mert lehetővé tette gyermekei születését. És megtöltötte magát gyermekeivel de sírt, mert kedvenc gyermekei, az erdő népének alakját még nem ismerte.

És jött Azurah és szólott vala:

- Szegény Nirni, hagyd el a sírást. Azurah új népet adományoz neked.

Nirni nem sírt tovább, és Azurah elmondta az Első Titkot a Holdaknak és ők átengedték Azuraht. És Azurah fogta és kiválasztotta az erdei nép egy részét, és az ember és a vadállat között vala az ő alakjuk, és a legjobb sivatagba és legjobb erdőkbe tette őket. És Azurah az ő nagy bölcsességében több alakkal látta el őket. És Azurah khajiitnak nevezte őket, és elmondta nekik a Második Titkot, és megtanította nekik a titkok értékét. És Azurah kötötte az új khajiitot a Holdrácshoz, mert ő vala Nirni titkos védelmezője. Akkor Azurah szólt a Harmadik Titokról, és a Holdak beragyogták a mocsarat, és fényük cukor vala.

De Y'ffer meghallotta vala az Első Titkot, és Azurah után osont. És Y'ffer nem méltányolta a titkokat, és elmondta Nirninek Azurah cselét. Ezért Nirni forróvá tette az sivatagokat, és homokjuk mart. És Nirni eláztatta erdőit, és megtöltötte mérgekkel. És Nirni megköszönte Y'ffernek és neki is megengedte az erdő népének megváltoztatását. És Y'ffernek bölcsessége megteremtette az erdei elfeket és bosmernek nevezte őket. Ekkor kiváltak a khajiit alomból.

És mivel Y'ffer nem kedvelte a titkokat, szétkiáltotta az Első Titkot utolsó leheletével minden mennyekben, és Fadomai gyermekei átjárhattak a Rácson. De Azurah az ő nagy bölcsességében lezárta a füleit dühös Ahnurrnak és lármás Lorkhajnak, és ők egyedül nem hallották Y'ffer szavait.
Luc