CsK:A szentek élete

Innen: Elder Scrolls Lapok

A szentek élete
A Tribunal Templom 11 szentjének vallásos bemutatása. Egyedülálló alkalom, hogy megtudjuk, ki a bútorkereskedők, az üvegfúvók vagy a pálinkafőzők védőszentje.
Ha bölcs akarsz lenni, alakítsd életed a szentek élete szerint.


Ha vitézséget akarsz tanulni, kövesd Szent Nerevart, a Kapitányt, a Harcosok és Államférfiak pártfogóját. Lord Nerevar segített egyesíteni a barbár dumner törzseket egy hatalmas nemzetséggé, mártíromságot szenvedve, amikoris a gonosz dwemer és az áruló Dagoth-ház ellen a Vörös-hegyen győzelemre vezette a dumnereket.

Ha merészséget kívánnál tanulni, kövesd Szent Velothot, a Zarándokot, a Kasztjukból kiközösítettek és a Szellemiség keresőinek pártfogóját. Szent Veloth, a próféta és misztikus, vezette ki a dumnereket a Nyár-szigeteki hanyatló hazából az ígéret földjére, Morrowindbe. Szent Veloth megmutatta a különbséget Jó és Rossz Daedra között, és elnyerte a Jó Daedra segítségét emberei számára, miközben megtanította, hogy hogyan lépjenek túl biztonságosan a Rossz Daedrán.

Ha nagylelkűséget kívánsz tanulni, Szent Rilmset, a Mezítlábast kövesd, aki a Zarándokok és Koldusok patrónusa. Szent Rilms elajándékozta cipőjét, s koldusgúnyát öltött, hogy jobban megismertethesse magát a szegényekkel.

Ha önbecsülést és mások méltánylását akarod elsajátítani, lépj Szent Alarol, a Vezeklő nyomdokaiba, aki a Tímárok és Bányászok védőszentje. Ez az alávaló bűnös megbánta vétkeit, és térden állva tette meg nagy zarándoklatát.

Ha kegyelem és annak gyümölcseinek elsajátítását áhítod, kövesd Szent Serynt, az Irgalmast. Ő a Sörfőzők, a Pálinkafőzők és a Pékek patrónusa. Ez a tiszta szüze az egyszerű életnek meg tudta gyógyítani az összes kórságot azon az áron, hogy magát betegítette meg. Szívós elméjű és félelmet nem ismerő volt, ki magára vette mások terheit, és viselte azokat tiszteletreméltóan hosszú élete végéig.

Ha heves igazságosságot akarsz tanulni, kövesd Szent Felmset, a Merészt, a Hentesek és a Halkereskedők pártfogóját. Ez a bátor hadúr szórta szét az északi támadókat, és űzte őket messze földjeinktől. Sem olvasni, sem írni nem tudott, felfogóképessége közvetlenül Almsivi ajkaiból volt.

Ha a versengés és a faj büszkeségét akarnád magadévá tenni, Szent Rorist, a Mártírt kövesd, a Bútorkereskedők és Karavánosok védőszentjét. Az argóniaiak nem sokkal az arnesiai háború előtt fogták el. Roris büszkén utasította vissza a törzsével szembeni árulást, ellenállt az argóniai varázslók kegyetlen kínzásának. A bosszú és az igazságosság csatakiáltásává vált a mártírrá lett Szent Rorisnak az arnesiai háborúban.

Ha a törvény és igazságosság szabályait akarod megtanulni, Szent Olms, az Igazságos nyomdokába lépj, aki a Gyertyaárusok és Papok oltalmazója. A papszentelők alapítója, Szent Olms gondolta ki és fogalmazta meg a próbák, az istenítélet és a bűnbánat alapszabályait.

Ha a jóindulatot akarod elsajátítani, kövesd a Bölcs Szent Delynt, a Fazekasok és Üvegfúvók patrónusát. Szent Delyn volt az Indoril-ház feje, gyakorlott törvénykező, és számos törvénnyel és szokással kapcsolatos, igen olvasott tanulmány szerzője.

Ha a szeretetet és a békességet akarod tanulni, Szent Merist, a Békéltetőt kövesd, aki a Földművesek és Kétkezi munkások oltalmazója. Még kislányként Szent Meris gyógyító ajándékokat adott, és gyógyítóvá vált. Véget vetett egy hosszú és véres Házak közti háborúnak, közbenjárva a csatatéren fehér palástjában, hogy meggyógyítsa a harcosokat és bűbájmestereket tekintet nélkül hovatartozásukra. Az összes Ház seregei az övéhez hasonló fehér palástot öltöttek, és visszautasították, hogy vérét ontsák testvéreiknek.

Ha tiszteletet akarsz tanulni, a Jámbor Szent Llothist, a Szabók és Kelmefestők védőszentjét kövesd. Kortársa és társa a Bírói széknek, és a legjobban szeretett Alma Rulának a bírák templomában. Ő öntötte végső formájába a központi rituáléit és alapelveit az Új Hit Templomának. Szent Llothis a szimbolikus halandó kapcsolat az istenek és a hívők között; az őstípusú pap.


Pazzol