CsK:A daedrák változatai

Innen: Elder Scrolls Lapok

A daedrák változatai
írta Aranea Drethan, gyógyító és elpártolt pap
Szeretnél többet tudni a daedrákról, ezekről a kevéssé ismert és titokzatos teremtményekről? Aranea Drethan írása fellebbenti a fátylat néhány titokról, és segít eligazodni közöttük.
Vajmi kevés esélyünk van arra, hogy valaha is megértsük a daedrák rendjeit, a daedra nagyurakhoz és uradalmaikhoz fűződő kapcsolataikat. Se szeri, se száma azon daedráknak, akik megjelennek a világunkban, csakúgy, mint a támogatóikhoz fűződő kapcsolataiknak. Egyszer ennek látszanak, máskor, máshol meg annak, egyszerre, egymásnak ellentmondva.

Melyik daedra szolgálja a hercegét? Melyik ad parancsokat, kinek, miféle rangsor szerint, milyen körülmények folytán? Mely daedrák vannak egymással szövetségben, melyek számítanak örökös ellenségnek, melyek magányosak, társasak, esetleg felváltva magányosak és társasak? Szinte végtelen azon viselkedésminták száma, amit megfigyelhetünk, ráadásul egyszer ennek látszanak, máshol meg annak, és minden szabály, ami leírja őket, folyton ellentmondásba keveredik önmagával, és kivételt képez a többi szabály alól.

Továbbmenve, kitől akarunk választ kapni ezen rendeket firtató kérdéseinkre? Halandóktól, akik csak keveset tudhatnak egy másik világról a megfigyelése során? Az istenektől, akik rejtvényekben, misztikumba csomagolt enigmákban szólnak hozzánk, és titokban akarják tartani előlünk a lényeges dolgokat, hogy jobban tudjanak uralkodni rajtunk? Vagy maguktól a daedráktól, akik sose voltak az igazmondás és az egyenes beszéd mintaképei, sokkal inkább hírhedtek a ferdítésekről és összezavarásról?

De még ha igazat is mondanának, honnan tudhatnánk, hogy ők ismerik saját magukat, illetve van-e bármilyen igazság velük kapcsolatban, ami tudható, vagy pedig a daedrákkal kapcsolatos mindennemű dolog örökké változik?

Röviden: amit tudunk, az kevés, de ebből semmi se megbízható.

Megpróbálom összefoglalni, hogy mik terjednek szóbeszéd útján. Ezeket a dolgokat Dagon nagyúr szolgáiról a telvanni varázslónak, Divayth Fyrnek tett rövid szolgálatom ideje alatt hallottam, tapasztaltam, mikor felkerestem a corprus szanatóriumát abból a célból, hogy békét hozzak az ott ápoltaknak, miután az Inkarnáció próféciája beteljesedett, Dagot Urt elpusztították, és a sorvadás örökre eltűnt Vvardenfell szigetéről.

Divayth Fyr elmondta, hogy csak két daedra hatalmassággal volt dolga - Mehrunes Dagonnal és Azurával.

Azura, elmondása szerint tudja és megérti a dolgokat, de nem beszélt róluk, vagy csak rejtvények formájában.

Mehrunes Dagon azonban, büszkeségből, hideg számításból, vagy az éleselméjűség előrelátható hiányából nem tud semmit, és nem ért semmit, de legalább szabadon, hamisság nélkül volt hajlandó beszélni.

Divayth Fyr elmondása szerint a legfőbb szolgái, a dremorák olyanok, mint ő: büszkék, célratörőek, hiányzik belőlük az éleselméjűség, viszont hűek a társaikhoz és Dagon nagyúrhoz.

Divayth Fyr azt is elmondta, a dremorák jól meghatározható klánokba és kasztokba szerveződnek. Az egyes dremorák megváltoztathatják a rangjukat fölfelé és lefelé is, a klánok között is átjárhatnak, de csak bonyolult szokás szerinti hűségesküvel, és csak Dagon nagyúr akarata szerint.

A dremorák önmagukat 'kynnek' ('a nép') nevezik, így különböztetve meg magukat a többi daedrától, akiket állatoknak tartanak. A 'kynaz' szó a dremora faj egy tagjára utal ('egy a kynből').

A legkisebb rangú kaszt a bugrisoké, a középszerű, alacsony rangú dremorák tartoznak ide.

A következő rang az aljasoké, a kiszámíthatatlan, túlbuzgó, belátás nélküli erősködés képviselői tartoznak ide. Az aljasokat szabadcsapatokként használják a dremora céhháborúkban, berzerkerként és rohamosztagosként, el nem kötelezettként és megbízhatatlanként, de buzgó és harcra kész követőként.

A szokásos dremorák közül a legmagasabb rangú talpasok a dremora harcosok, harcos-lovagok, akik kitüntették magukat a csatában, és egyértelmű jeleit mutatják a majdani lehetséges haduraknak.

A bugrisok, aljasok és harcosok kasztja fölött áll a tisztek kasztja.

A tisztek seriffek, vagyis a klán elöljárói. Jellemzően a klán harcoló alegységéhez vagy a csata rendjéhez tartozó adminisztrációs irodához osztják be őket.

A főtisztek magasrangú urak, akik daedrikus citadellákat, helyőrségeket, vagy kapukat őriznek. Egy főtiszti alegységet rendszerint hozzárendelnek egy 'fiefhez' - ami egy hely, vagy terület, amit őrizniük kell.

A főtisztek fölött állnak a hercegek, az urak urai, Mehrunes Dagon nagytanácsának tagjai.

A legmagasabb rangú dremorák a főhercegek. Ezek közül a harcos hercegek közül kerülnek ki Mehrunes Dagon személyes testőrségének tagjai. Ritkán találkozhatunk velük Tamrielen, mivel többnyire Mehrunes Dagon mellett maradnak, vagy pedig olyan műveleteket irányítanak, amik nagyon fontosak Dagon számára.

A többi daedráról, amikkel Divayth Fyr Corprusariumában járva találkoztam - ogrimok, aranyszentek, daedrothok, hárpiák, koboldok és sárkánygyíkok - sokat lehetne elmondani, de kevés a megbízható adat róluk.

Felfigyeltem azonban egy esetre, mikor Divayth Fyr egy olyan daedrát keresve, ami hasonló a dremorákhoz, de náluk hatalmasabb, függetlenebb, kezdeményezőbb, xivilait idézett meg. A xivilaik a dremorákhoz hasonló személyiséggel bírnak, de utálják az alárendeltséget, és hajlamosak a hűtlenségre és árulásra, ha úgy érzik, nem bántak velük megfelelően.

A vad, bestiális sárkánygyíkok és daedrothok sok daedra hatalmasság szolgálatában előfordulnak, és vélhetően olyan vadállatok, amelyek sokfelé megtalálhatóak Oblivion vad vidékein. Más ádáz, fél-intelligens teremtmények, mint a koboldok és pók daedrák szintén megtalálhatók a különféle daedra nagyurak birtokain.

Az elementálok esete viszont kevésbé mondható biztosnak. A tűz és fagyelementálok például meglehetősen intelligensek, de nem mindegyik rendelkezik a beszéd képességével, illetve nem mindegyikük mutat érdeklődést a társasági lét irányába. Divayth Fyr nem mutatott érdeklődést ilyen lények megidézése felé, nem volt velük tapasztalata, és nem is érdeklődött irántuk, így én se tudtam meg róluk valami sokat Tel Fyr-beli tartózkodásom során.
Vik