CsK:A Vadászat közzététele

Innen: Elder Scrolls Lapok

A Vadászat közzététele
A Féktelen Vadászat rítusait bemutató, igen kevés példányszámban létező iromány. A Vadászattal először a Battlespire játékban, később pedig a Bloodmoon főküldetésének végén találkozhattunk. A Tűztánc IV. kötetében és a Tal Marog Ker kutatásai című munkában további adatokat is találunk a Vadászattal kapcsolatban.

Kapkodó kézírással írt könyv, talán tollbamondás alapján íródott vagy egy hosszabb munkából lett másolva.

A Vadászat közzététele

Ne mondja hát senki, hogy a Vadászat nem vala kikürtölve, sem pedig a Rítus kinyilatkoztatva vagy az Psi Feladat megtartva.

Az Ártatlan Zsákmány Rituáléja, mit hívnak a Féktelen Vadászatnak is, egy ősi rítus, mivel mágikus energia nyerhető az ezt a birodalmat beborító hatalmas varázserő folyamból. A rituálé megalkotói feledésbe merültek, csakúgy mint a kor melyből származik. Ám ha pontosan végzi, ez a rítus nagy erőt és tekintélyt ad a Vadásznak.

A rituálé résztvevői a mindenható Vadász, az ő Kisebb s Nagyobb Kutyái. Velük küzd a szánalmas, kudarcra ítélt Ártatlan Zsákmány, ki a hagyomány szerint Nyúlnak neveztetik az emberek vadászatainak halandó zsákmánya után. Hatalmának dicsőségétől és tehetetlen prédája feletti uralmától elragadtatván a Vadászt egyszerre rendkívüli izgalom járja át, ugyanakkor megérinti az Ártatlan Zsákmány tragikus, nemes és végül reménytelen helyzete. A rituálé ahhoz a magasabb szintű felismeréshez vezet, hogy az ölés extázisát kiegyensúlyozza a Vadász azonosulása az Ártatlan Zsákmány szomorúságával és kétségbe esésével. Az ártatlan Nyúl testének széttépett darabjaiban a Vadász a világ kegyetlen igazságtalanságát és az erők tragikus kiegyensúlyozatlanságát látja tükröződni.

Amint a Vadászat megkezdődik a Kisebb Kutyák összegyűlnek az Ártatlan Préda Áldozati Kápolnájának zöld kristály tükörképe előtt. A Kápolnában a Vadász, a Nagyobb Kutyák és a Vadászmester elvégzik a rítust, mely szentesíti a Vadászt, a Vadászatot és a Zsákmányt. Ezután a vadász előbukkan a Kápolnából, magasba tartja a Keserű Irgalom Lándzsáját és elszavalja a Vadászat Feladatát. A Feladat leírja és értelmezi a Vadászat négy szakaszának feltételeit és törvényeit: a Hajtás, az Űzés, a Hívás és az Ölés Szemléje.

Első Szakasz - A Hajtás, amiben a Kisebb Kutyák keresik és felriasztják a Nyulat.

Második Szakasz - Az Űzés, amiben a Nagyobb Kutyák űzik maguk előtt a Nyulat.

Harmadik Szakasz - A Hívás, amiben a Nagyobb Kutyák elfogják a Nyulat, és a Vadászt ölni hívják.

Negyedik Szakasz - A Szemle, amiben a Vadász a rituális Keserű Irgalom Lándzsájával elvégzi az ölést, és a Vadászmestert szólítja, hogy a város harangjával jelezze az elejtett vad Szemléjét. A Vadászmester Jutalmat adományoz a Bátor Vadásznak ki a Keserű Irgalom Lándzsáját forgatta a Vadászaton és felszólítja a Bátor Vadászt: nevezze meg a következő Vadászat Nyulát (noha a Bátor Vadász maga nem vesz részt a következő Vadászatban).

A Vadászat Feladata, aminek betartására a Vadász, a Mester és a Kutyák ünnepélyes esküt tesznek, részletezi a Vadászat feltételeit és gyakorlatát. Ezek a gyakorlatok és feltételek úgy is ismertek mint a Törvény, szigorúan meghatározzák a Vadászat legaprólékosabb részleteit, mint például hány Kutya lehet résztvevő, hogyan kell tartani a Keserű Irgalom Lándzsáját és így tovább. Ráadásul a Törvény kijelenti: a Nyúlnak valós esélye kell legyen a szökésre, legyen ez az esély bármilyen csekély is. Gyakorlatilag ez a feltétel hat kulcs rendelkezésére állásában nyilvánul meg, melyek, ha a Daedrikus Rítus Templomában összegyűlnek, lehetővé teszik a Nyúlnak, hogy kiteleportáljon a Vadászatból és így elkerülje a Vadászt és a Lándzsáját. Természetesen elképzelhetetlen hogy a Nyúl ténylegesen felfedezze a kulcsokat és megszökjön, de a formalitást be kell tartani és a kulcsok babrálása vagy a Nyúl kulcs keresésének, vagy használatának akadályozása a Vadászat Törvényének becstelen és megbocsáthatatlan megszegése.

A Vadászat Rituáléja a Vadászt védelemmel ruházza fel mindennemű támadással szemben, beleértve halandó és halhatatlan fegyvereket, és a varázslatok mindenféle iskoláját. Mindamellett a Vadászok legyenek rá figyelemmel, hogy a rítus nem védi őket a saját Lándzsájuk hatóerejétől, és óvakodjanak a Lándzsa felelőtlen kezelésétől közelharcban, sötétben, vagy egyéb veszélyes körülmények közepette, mert a Keserű Irgalom Lándzsájának egyszerű érintése is azonnali és biztos halált jelent mind az ártatlan az Nyúlra mind pedig a Vadászra, vagy a Vadász szövetségeseire.

A Féktelen Vadászatra nevezni valóban nemes és halálos dolog, mivel a Fő Daedra Urak kivételével mindenkire nézve halálos fegyver a Keserű Irgalom Lándzsája. A Lándzsa maga szörnyű fegyver és tilos kihozni a Rituális Vadászmezőkről.


Luc