CsK:A Bajok Háza

Innen: Elder Scrolls Lapok

A Bajok Háza
A Tribunal tagjainak istenné válását nem minden daedra nézte jó szemmel. Azt a négy daedrát, akik megtagadták a Tribunal isteni mivoltának elismerését a Templom külön névvel illeti: ők a Bajok Házának Négy Sarka. A könyv őket mutatja be a Tribunal Templom szemszögéből.


Az ősi elődök szellemeivel együtt, akik Szent Velothot és a chimereket kísérték az ígéret földjére, Morrowindbe, érkezett a négy daedra úr: Malacath, Mehrunes Dagon, Molag Bal és Sheogorath, közismertebb nevükön a Bajok Házának négy sarka. Eme daedra hercegek lázadoztak a Tribunal tanácsa és bíráskodása ellen, ezzel nagy felfordulást és rengeteg viszályt okozva a törzsek és a nagyházak között.

Malacath, Mehrunes Dagon, Molag Bal és Sheogorath szentségesek ama tekintetben, hogy a Próba során az akadályok szerepét töltik be. Az idők folyamán időnként összekapcsolódik nevük a helyi ellenségekkel mint az északiak, akavirik vagy hegyi orkok.

Malacath az az újjáélesztett trágyahalom, aki valaha Trinimac volt. Malacath egy gyarló, de bosszúszomjas isten. A sötételfek Malaknak mondják, az orkok istenkirályának. Ő teszi próbára a dunmerek testi gyengeségeit.

Molag Bal Morrowindben az erőszaktétel királyaként ismert. Megkísérli felhígítani a Házak vérvonalát és bemocskolni a dunmer géneket. A szörnyek egy faja, ami állítólag Molag Amurban él, annak az eredménye, hogy elcsábította Vivecet még az előző korban.

Sheogorath az őrület ura. Folyton a dunmerek lelki tűréshatárait feszegeti. Számos legendában kéri a segítségét egyik dunmer törzs a másik ellen, és ezen történetek felében nem árulja el azokat, akik felkérték, még inkább összezavarva szerepének megérthetőségét a világ dolgai közt (Segíthet nekünk? Talán nem is akadály?). Gyakran kapcsolódik neve a félelemhez, amit más fajok viseltetnek a dunmerek iránt, legfőképp azok, akik, mint a birodalom, értékes szövetségesnek bizonyulhatnának.

Mehrunes Dagon a pusztítás istene. Neve gyakran kapcsolódik a természeti katasztrófákhoz mint a tűzvész, földrengés vagy árvíz. Egyesek szerint ő jelképezi Morrowind vidékeinek zordságát. A dunmerek léthez való ragaszkodását teszi próbára.

E négy rosszindulatú istenség imádata a Templom törvénye és gyakorlata ellen való. Mindazonáltal a Négy Sarok nemigen hibázza el azok felismerését, kik elég kapzsik, vakmerőek vagy őrültek ahhoz, hogy őket szolgálják. Az ősi templomi törvény és szokás, valamint a birodalmi törvények tiltják a boszorkányságot, és az ordinátorok és Buoyant Címeresek birodalmi őrjáratokkal karöltve kutatják fel és pusztítják el eme alávaló lények menedékeit, melyeket ősi romokban és természetes búvóhelyeken rendeznek be, hogy elrejtsék szentségtelen imádatuk helyét.


greedo