CsK:Útikalauz Anvil városához

Innen: Elder Scrolls Lapok
Útikalauz Anvil városához
A híres nyugati kikötőváros, Anvil részletes leírása egy nem éppen elfogulatlan illető tollából. Bemutatja a város kerületeit, híres személyeit, látnivalóit, illetve megtudjuk, hogy Anvil polgárai sajnos nem látogatják kellő buzgalommal Dibella templomát.

Drága Dibella, Szerelem Úrnője! Áldj meg minket és gyermekeinket!
A nevem Alessia Ottus, és el szeretnék mondani nektek mindent Anvilről.

Anvil grófság székhelye a tengerparton található, és első ránézésre nagyon szép, de ha közelebbről megvizsgáljuk, kifejezetten kellemetlennek fogjuk találni. A kilátás gyönyörű, de a dokkoknál és a kikötői negyedben rengeteg tengerész, csavargó és egyéb piszkos semmirekellő lézeng. Az Anvil-kastély tiszta és rendezett, és találhatunk a város falain belül más vidám és ragyogó házakat is. Láthatunk azonban elhagyott, pusztuló, piszkos házakat is, amelyek faláról foltokban hullik le a vakolat, az utcákon pedig bárhol találkozhatunk részegekkel és egyéb holdkórosokkal.

Anvil-kastély


Anvil vezetője Millona Umbranox grófnő. Férje, Corvus Umbranox, évekkel ezelőtt eltűnt. A legtöbb ember szerint jobb így a grófnőnek. A gróf gyenge és haszontalan alak volt, nemtörődöm és kicsapongó természete előbb-utóbb botrányhoz vezetett volna. A Grófnő azonban igazságos és jóságos asszony, tökéletes vezető, akit rendkívül szeret a nép. Ha kényszerítené a Városi Őrséget, hogy űzzék el Anvil utcáiról a tengerészeket, csavargókat, tolvajokat és egyéb léhűtőket, Anvil sokkal kellemesebb lakóhellyé válna.

Anvil kerületei


Szemléljük meg Anvil körzeteit. Anvil-kastély a város falain kívül fekszik, délre, a kikötőre néz, és a Templomkapun keresztül közelíthető meg. A város falain belül három körzetet különböztetünk meg: keleten van a Templomkapu, nyugaton a Nyugati Kapu, a Céhkapu pedig a kettő között található. A Kikötő a városfalon kívül fekszik, délre. A Nyugati Kapun keresztül közelíthető meg.

Templomkapu


Valószínűleg egész Cyrodiil területén itt látható a leggyönyörűbb templom. A városfal és a templom között csendes kert húzódik, amelyben Dibella csodálatos szobra áll. A templommal szemben pedig egy másik gyönyörű kert található, és egy fedett tornác, ahol a hívők védve vannak az időjárás viszontagságaitól. Sajnálatos, hogy Anvil népe kevés késztetést érez magában ahhoz, hogy megbecsülje ezeket az előnyöket. Ritkán látni bárkit is imádkozni a templomban. Nem tudom, hogy ez a pap hibája-e, aki léha és hiú asszony, vagy a Grófnőé, aki nem mutat jó példát a templombajárás terén.

Céhkapu


Anvil legvirágzóbb részét Céhkapunak, Főkapunak, vagy Északi Kapunak hívják. Itt egymás mellett láthatjuk Anvil legszebb és legrondább épületeit. A céhek tiszták és jó állapotban vannak, és mind a Mágusok, mind a Harcosok Céhe ambiciózus és szorgalmas, különösen a Cyrodiili mérce szerint. A Máguscéh feje, Carahel, jóhírű tudós és a nekromancia, halottidézés, és a sötét tudományok elkötelezett ellensége. A Harcosok Céhe aktív és jól ellátott, és nem jellemző rá az a haszontalanság és gyenge morál, ami a többi Cyrodiili szakaszra. A Mágusok Céhe mellett azonban egy bedeszkázott ablakú, régen elhagyott rom található, amely bántja az egyszerű ember szemét.

Nyugati Kapu


Ez Anvil lakónegyede. A házak kopottak és senki sem tarja őket karban. Az emberek piszkosak és buták, kivéve Anvil híres lakosát, az argóniai írónőt, Tollal-Integetet, aki silány könyveket ír a törvényen kívüli és alsó népréteg gondjairól és életéről. Ez az alak nem tesz szívességet fajának, könyveivel alátámasztja sokak előítéletét, miszerint az argóniaiak istentelenek, becstelenek, semmirekellők, és kevéssel többek csak az állatoknál.

Kikötő


A dokkok rothadtak, és rájuk férne már egy kiadós javítás. A hajók fenekéből és a rozoga raktárakból különféle kellemetlen szagok áradnak. Itt gyülekeznek az élhetetlen alakok. Sütkéreznek a napon, pletykálkodnak, beszélgetnek, és kieszelik, hogy lopjanak vagy kolduljanak egy sörre vagy borra való összeget. Egy Mirabelle Monet nevű jóságos asszony házat tart fenn hontalan tengerészek számára. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de lágyszívűsége és jósága csak szítja a tengerészek alkoholizmusát. Legfeljebb nem előtte csinálják. Inkább unszolnia kellene ezeket a lusta és bűnös embereket, hogy a szorgalom és a Kilenc tanításai segítségével fejlesszék magukat. A kikötőtől délre található egy gyönyörű világítótorony, ahonnan megszemlélhetjük az Anvil-kastély, a Kikötő, és a város látképét.

A Kilenc vezesse lépteid!

caius reloaded